Enterobakterie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.mw-parser-output .takson-zwierzeta .naglowek{color:black;background:#d3d3a4}.mw-parser-output .takson-rosliny .naglowek{color:black;background:#90ee90}.mw-parser-output .takson-grzyby .naglowek{color:black;background:#add8e6}.mw-parser-output .takson-protozoa .naglowek{color:black;background:#f0e68c}.mw-parser-output .takson-chromalveolata .naglowek{color:black;background:#adff2f}.mw-parser-output .takson-excavata .naglowek{color:black;background:#f0e68c}.mw-parser-output .takson-amoebozoa .naglowek{color:black;background:#ffc8a0}.mw-parser-output .takson-opisthokonta .naglowek{color:black;background:#e0d0b0}.mw-parser-output .takson-sar .naglowek{color:black;background:Moccasin}.mw-parser-output .takson-bakterie .naglowek{color:black;background:#d3d3d3}.mw-parser-output .takson-archeony .naglowek{color:black;background:#f3e0e0}.mw-parser-output .takson-eukarionty .naglowek{color:black;background:#faf0e6}.mw-parser-output .takson-inne .naglowek{color:white;background:red}

Enterobakteriemonotypowy rząd (Enterobacteriales) i rodzina (Enterobacteriaceae) Gram-ujemnych bakterii jelitowych o kształcie pałeczek, niesporulujące, fermentujące glukozę i tworzące kwas.

Erwinia – rodzaj Gram-ujemnych bakterii o kształcie pałeczek należących do rodziny Enterobacteriaceae. Nazwa rodzaju pochodzi od imienia jednego z pierwszych fitopatologów Erwina Smitha. Większość bakterii należących do tej rodziny są patogenami roślin o dużym znaczeniu gospodarczym. Produkują one enzymy powodujące hydrolizę pektyn spajających komórki w roślinie. Powoduje to oddzielanie się komórek, co powoduje ich zamieranie objawiające się gniciem roślin.Pałeczka okrężnicy (łac. Escherichia coli) – Gram-ujemna względnie beztlenowa bakteria należąca do rodziny Enterobacteriaceae. Wchodzi w skład fizjologicznej flory bakteryjnej jelita grubego człowieka oraz zwierząt stałocieplnych. W jelicie ta symbiotyczna bakteria spełnia pożyteczną rolę, uczestnicząc w rozkładzie pokarmu, a także przyczyniając się do produkcji witamin z grupy B i K. Pałeczka okrężnicy w określonych warunkach wykazuje chorobotwórczość dla człowieka, wywołując głównie schorzenia: układu pokarmowego i moczowego. Nazwa bakterii pochodzi od nazwiska jej odkrywcy, austriackiego pediatry i bakteriologa Theodora Eschericha.

Są to dość duże komórki bakteryjne, urzęsione, niektóre szczepy są otoczkowe. Są względnymi beztlenowcami. Hoduje się je na prostych podłożach w warunkach normalnej atmosfery. Różnicuje się je poprzez posiew szeregu izolacyjnego, wykrywając poszczególne zdolności jak:

 • fermentacja laktozy
 • wytwarzanie indolu z tryptofanu
 • rozkład mocznika (ureaza)
 • wytwarzanie siarkowodoru.
 • Mają rzęski, dzięki którym mogą się poruszać – wyjątek stanowi Klebsiella i Shigella, które nie mają zdolności ruchu. Mają antygeny rzęskowe (H), otoczkowe (K), somatyczne (O) i fimbriowe.

  Edwardsiella - rodzaj Gram (-) bakterii będący florą fizjologiczną przewodu pokarmowego. Są to bakterie urzęsione, bezotoczkowe i nieprzetrwalnikujące. Nie rozkładają węglowodanów innych niż glukoza, podczas rozkładu której wydzielany jest gaz. Edwarsiella nie rozkłada żelatyny, ale jest w stanie przeprowadzić dekarboksylację ornityny i lizyny. Wydziela indol oraz siarkowodór, który jest odpowiedzialny za zmianę zabarwienia podłoża hodowlanego.Pałeczka krwawa, pałeczka cudowna (Serratia marcescens) – urzęsiona, nieprzetrwalnikująca, bezotoczkowa bakteria Gram ujemna.

  Większość bakterii Gram-ujemnych wykrywanych w tlenowych hodowlach stolca należy do rodziny Enterobacteriaceae. Większość Enterobacterioceae stanowią wszechobecne, niechorobotwórcze bakterie, które występują w dużych ilościach w jelicie grubym człowieka, ale mogą znajdować się na skórze i w ustnej części gardła oraz w wodzie. Większość to drobnoustroje oportunistyczne, zakażające chorych lub osoby osłabione – związane z zakażeniami przyrannymi, zakażeniami układu moczowego, posocznicą, wtórnymi zapaleniami płuc, a także zakażeniami szpitalnymi.

  Mokra zgnilizna bakteryjna Pectobacterium carotovorum Hauben. Zarówno rodzaj Pectobacterium jak i gatunki P. carotovorum, P. chrysanthemi, P. cypripedii i P. rhapontici, zostały wpisane na listę zatwierdzonych nazw bakterii (Approved List of bacterial names) i pozostają na niej do chwili obecnej.Shigella dysenteriae – Gram-ujemna pałeczka i względnie beztlenowa anaerob, niezdolna do ruchu. Podobieństwa morfologiczne, genetyczne oraz fizjologiczne wskazują na pokrewieństwo z enteroinwazyjnymi bakteriami Escherichia coli. Najczęściej zakażenie tą bakterią następuje drogą fekalno-oralną przez skażony pokarm i wodę lub przez kontakt bezpośredni w tym kontakt seksualny. Zakażenie wywołuje rozwolnienie i bóle brzucha.

  Wymiana genetyczna[ | edytuj kod]

  Bakterie Gram-ujemne mogą koniugować i wymieniać informację genetyczną. Enterobacterioceae szczególnie często wymieniają informację między sobą przez koniugację i wymianę plazmidów, ale także przez transdukcję.

  Systematyka[ | edytuj kod]

  Obecnie najważniejszym kryterium podziału bakterii jest podobieństwo genetyczne. Bakterie sklasyfikowane jako Enterobacteriaceae mają podobne cechy strukturalne, antygenowe i genetyczne. Większość Enteobacteriaceae należy do fizjologicznej flory jelitowej lub powoduje choroby przewodu pokarmowego, ale niektóre bakterie z tej rodziny występują w środowisku i tylko wyjątkowo mogą być czynnikami chorobotwórczymi dla przewodu pokarmowego.

  Klebsiella granulomatis – Gram-ujemna pałeczka z rodziny Klebsiella, wcześniej nazywana Calymmatobacterium granulomatis lub Donovania granulomatis (ze względu na ciałka Donovana, mające znaczenie w diagnostyce K. granulomatis). Jest czynnikiem etiologicznym ziarniniaka pachwinowego (donowanozy).Plazmid – cząsteczka pozachromosomowego DNA występująca w cytoplazmie komórki, zdolna do autonomicznej (niezależnej) replikacji. Termin "plazmid" został po raz pierwszy zaproponowany przez prof. Joshua Lederberga w 1952r. jako genetyczna nazwa wszystkich znanych (w tamtym czasie) "pozachromosowych cząstek genetycznych", a w praktyce zaczął funkcjonować dopiero 8 lat później. Plazmidy występują przede wszystkim u prokariotów, ale znane są także plazmidy występujące u eukariotów. Zazwyczaj plazmidy nie niosą genów metabolizmu podstawowego, a więc nie są komórce niezbędne do przeżycia. Mogą jednak kodować produkty potrzebne w pewnych specyficznych warunkach, na przykład geny oporności na antybiotyki lub umożliwiające rozkład i asymilację różnych związków odżywczych. Plazmidy mogą być przekazywane pomiędzy komórkami bakteryjnymi w czasie podziału komórki lub poprzez horyzontalny transfer genów np. w procesie koniugacji, transdukcji i transformacji.

  Rodzina Enterobacteriaceae Rahn, 1937 Rodzaj Arsenophonus Gherna et al., 1991 Arsenophonus nasoniae Gherna et al., 1991 Rodzaj Brenneria Hauben et al., 1999 Brenneria alni (Surico et al., 1996) Hauben et al., 1999 Brenneria nigrifluens (Wilson et al., 1957) Hauben et al., 1999 Brenneria paradisiaca (Fernandez-Borrero et Lopez-Duque, 1970) Hauben et al., 1999 Brenneria quercina (Hildebrand et Schroth, 1967) Hauben et al., 1999 Brenneria rubrifaciens (Wilson et al., 1967) Hauben et al., 1999 Brenneria salicis (Day, 1924) Hauben et al., 1999 Rodzaj Buchnera Munson et al., 1991 Buchnera aphidicola Munson et al., 1991 Rodzaj Budvicia Bouvet et al., 1985 Budvicia aquatica Bouvet et al., 1985 Rodzaj Buttiauxella Ferragut et al., 1982 Buttiauxella agrestis Ferragut et al., 1982 Buttiauxella brennerae Müller et al., 1996 Buttiauxella ferragutiae Müller et al., 1996 Buttiauxella gaviniae Müller et al., 1996 Buttiauxella izardii Müller et al., 1996 Buttiauxella noackiae Müller et al., 1996 Buttiauxella warmboldiae Müller et al., 1996 Rodzaj Cedecea Grimont et al., 1981 Cedecea davisae Grimont et al., 1981 Cedecea lapagei Grimont et al., 1981 Cedecea neteri Farmer et al., 1983 Rodzaj Citrobacter Werkman et Gillen, 1932 Citrobacter amalonaticus (Young et al., 1971) Brenner et Farmer, 1982 Citrobacter braakii Brenner et al., 1993 Citrobacter diversus (Burkey, 1928) Werkman et Gillen, 1932 Citrobacter farmeri Brenner et al., 1993 Citrobacter freundii (Braak, 1928) Werkman et Gillen, 1932 Citrobacter gillenii Brenner et al., 2000 Citrobacter koseri Frederiksen, 1970 Citrobacter murliniae Brenner et al., 2000 Citrobacter rodentium Schauer et al., 1996 Citrobacter sedlakii Brenner et al., 1993 Citrobacter werkmanii Brenner et al., 1993 Citrobacter youngae Brenner et al., 1993 Rodzaj Cronobacter Iversen et al., 2008 Cronobacter dublinensis Iversen et al., 2008 Cronobacter dublinensis dublinensis Iversen et al., 2008 Cronobacter dublinensis lactaridi Iversen et al., 2008 Cronobacter dublinensis lausannensis Iversen et al., 2008 Cronobacter malonaticus Iversen et al., 2008 Cronobacter muytjensii Iversen et al., 2008 Cronobacter sakazakii (Farmer et al., 1980) Iversen et al., 2008 Cronobacter turicensis Iversen et al., 2008 Rodzaj Dickeya Samson et al., 2005 Dickeya chrysanthemi (Burkholder et al., 1953) Samson et al., 2005 Dickeya dadantii Samson et al., 2005 Dickeya dianthicola Samson et al., 2005 Dickeya dieffenbachiae Samson et al., 2005 Dickeya paradisiacal (Fernandez-Borrero et Lopez-Duque, 1970) Samson et al., 2005 Dickeya zeae Samson et al., 2005 Rodzaj Edwardsiella Ewing et McWhorter, 1965 Edwardsiella anguillimortifera (Hoshina, 1962) Sakazaki et Tamura, 1975 Edwardsiella hoshinae Grimont et al., 1981 Edwardsiella ictaluri Hawke et al., 1981 Edwardsiella tarda Ewing et McWhorter, 1965 Rodzaj Enterobacter Hormaeche et Edwards, 1960 Enterobacter aerogenes Hormaeche et Edwards, 1960 Enterobacter agglomerans Ewing et Fife, 1972 Enterobacter amnigenus Izard et al., 1981 Enterobacter asburiae Brenner et al., 1988 Enterobacter cancerogenus (Urosevic, 1966) Dickey et Zumoff, 1988 Enterobacter cloacae (Jordan, 1890) Hormaeche et Edwards, 1960 Enterobacter cloacae cloacae (Jordan, 1890) Hormaeche et Edwards, 1960 Enterobacter cloacae dissolvens (Rosen, 1922) Hoffmann et al., 2005 Enterobacter cowanii Inoue et al., 2001 Enterobacter dissolvens (Rosen, 1922) Brenner et al., 1988 Enterobacter gergoviae Brenner et al., 1980 Enterobacter helveticus Stephan et al., 2007 Enterobacter hormaechei O’Hara et al., 1990 Enterobacter intermedius Izard et al., 1980 Enterobacter kobei Kosako et al., 1997 Enterobacter ludwigii Hoffmann et al., 2005 Enterobacter nimipressuralis (Carter, 1945) Brenner et al., 1988 Enterobacter oryzae Peng et al., 2009 Enterobacter pulveris Stephan et al., 2008 Enterobacter pyrinus Chung et al., 1993 Enterobacter radicincitans Kämpfer et al., 2005 Enterobacter sakazakii Farmer et al., 1980 Enterobacter taylorae Farmer et al., 1985 Enterobacter turicensis Stephan et al., 2007 Rodzaj Erwinia Winslow et al., 1920 Erwinia alni Surico et al., 1996 Erwinia amylovora (Burrill, 1882) Winslow et al., 1920 Erwinia ananatis Serrano, 1928 Erwinia aphidicola Harada et al., 1998 Erwinia billingiae Mergaert et al., 1999 Erwinia cacticida Alcorn et al., 1991 Erwinia cancerogena Urosevic, 1966 Erwinia carnegieana Standring, 1942 Erwinia carotovora (Jones, 1901) Bergey et al., 1923 Erwinia carotovora atroseptica (van Hall, 1902) Dye, 1969 Erwinia carotovora betavasculorum Thomson et al., 1984 Erwinia carotovora carotovora (Jones, 1901) Bergey et al., 1923 Erwinia carotovora odorifera Gallois et al., 1992 Erwinia carotovora wasabiae Goto et Matsumoto, 1987 Erwinia chrysanthemi Burkholder et al., 1953 Erwinia cypripedii (Hori, 1911) Bergey et al., 1923 Erwinia dissolvens (Rosen, 1922) Burkholder, 1948 Erwinia herbicola (Löhnis, 1911) Dye, 1964 Erwinia mallotivora Goto, 1976 Erwinia milletiae (Kawakami et Yoshida, 1920) Magrou, 1937 Erwinia nigrifluens Wilson et al., 1957 Erwinia nimipressuralis (Carter, 1945) Dye, 1969 Erwinia papaya Gardan et al., 2004 Erwinia paradisiaca Fernandez-Borrero et Lopez-Duque, 1970 Erwinia persicina Hao et al., 1990 Erwinia psidii Rodrigues Neto et al., 1988 Erwinia pyrifoliae Kim et al., 1999 Erwinia quercina Hildebrand et Schroth, 1967 Erwinia rhapontici (Millard, 1924) Burkholder, 1948 Erwinia rubrifaciens Wilson et al., 1967 Erwinia salicis (Day, 1924) Chester, 1939 Erwinia stewartii (Smith, 1898) Dye, 1963 Erwinia tasmaniensis Geider et al., 2006 Erwinia toletana Rojas et al., 2004 Erwinia tracheiphila (Smith, 1895) Bergey et al., 1923 Erwinia uredovora (Pon et al., 1954) Dye, 1963 Rodzaj Escherichia Castellani et Chalmers, 1919 Escherichia adecarboxylata Leclerc, 1962 Escherichia albertii Huys et al., 2003 Escherichia blattae Burgess et al., 1973 Escherichia coli (Migula, 1895) Castellani et Chalmers, 1919 Escherichia fergusonii Farmer et al., 1985 Escherichia hermannii Brenner et al., 1983 Escherichia vulneris Brenner et al., 1983 Rodzaj Ewingella Grimont et al., 1984 Ewingella americana Grimont et al., 1984 Rodzaj Hafnia Møller, 1954 Hafnia alvei Møller, 1954 Rodzaj Klebsiella Trevisan, 1885 Klebsiella granulomatis (Aragão et Vianna, 1913) Carter et al., 1999 Klebsiella mobilis Bascomb et al., 1971 Klebsiella ornithinolytica Sakazaki et al., 1989 Klebsiella oxytoca (Flügge, 1886) Lautrop, 1956 Klebsiella ozaenae (Abel, 1893) Bergey et al., 1925 Klebsiella planticola Bagley et al., 1982 Klebsiella pneumoniae (Schroeter, 1886) Trevisan, 1887 Klebsiella pneumoniae ozaenae (Abel, 1893) Ørskov, 1984 Klebsiella pneumoniae pneumoniae (Schroeter, 1886) Trevisan, 1887 Klebsiella pneumoniae rhinoscleromatis (Trevisan, 1887) Ørskov, 1984 Klebsiella rhinoscleromatis Trevisan, 1887 Klebsiella singaporensis Li et al., 2004 Klebsiella terrigena Izard et al., 1981 Klebsiella trevisanii Ferragut et al., 1983 Klebsiella variicola Rosenblueth et al., 2004 Rodzaj Kluyvera Farmer et al., 1981 Kluyvera ascorbata Farmer et al., 1981 Kluyvera cochleae Müller et al., 1996 Kluyvera cryocrescens Farmer et al., 1981 Kluyvera georgiana Müller et al., 1996 Kluyvera intermedia (Izard et al., 1980) Pavan et al., 2005 Rodzaj Koserella Hickman-Brenner et al., 1985 Koserella trabulsii Hickman-Brenner et al., 1985 Rodzaj Leclercia Tamura et al., 1987 Leclercia adecarboxylata (Leclerc, 1962) Tamura et al., 1987 Rodzaj Leminorella Hickman-Brenner et al., 1985 Leminorella grimontii Hickman-Brenner et al., 1985 Leminorella richardii Hickman-Brenner et al., 1985 Rodzaj Moellerella Hickman-Brenner et al., 1984 Moellerella wisconsensis Hickman-Brenner et al., 1984 Rodzaj Morganella Fulton, 1943 Morganella morganii (Winslow et al., 1919) Fulton, 1943 Morganella morganii morganii (Winslow et al., 1919) Fulton, 1943 Morganella morganii sibonii Jensen et al., 1992 Morganella psychrotolerans Emborg et al., 2006 Rodzaj Obesumbacterium Shimwell, 1963 Obesumbacterium proteus (Shimwell et Grimes, 1936) Shimwell, 1963 Rodzaj Pantoea Gavini et al., 1989 Pantoea agglomerans (Ewing et Fife, 1972) Gavini et al., 1989 Pantoea ananatis (Serrano, 1928) Mergaert et al., 1993 Pantoea anthophila Brady et al., 2009 Pantoea citrea Kageyama et al., 1992. Pantoea deleyi Brady et al., 2009 Pantoea dispersa Gavini et al., 1989 Pantoea eucalypti Brady et al., 2009 Pantoea punctata Kageyama et al., 1992 Pantoea stewartii (Smith, 1898) Mergaert et al., 1993 Pantoea stewartii indologenes Mergaert et al., 1993 Pantoea stewartii stewartii (Smith, 1898) Mergaert et al., 1993 Pantoea terrea Kageyama et al., 1992 Pantoea vagans Brady et al., 2009 Rodzaj Pectobacterium Waldee, 1945 Pectobacterium atrosepticum (van Hall, 1902) Gardan et al., 2003 Pectobacterium betavasculorum (Thomson et al., 1984) Gardan et al., 2003 Pectobacterium cacticida (Alcorn et al., 1991) Hauben et al., 1999 Pectobacterium carnegieana (Standring, 1942) Brenner et al., 1973 Pectobacterium carotovorum (Jones, 1901) Waldee, 1945 Pectobacterium carotovorum atrosepticum (van Hall, 1902) Hauben et al., 1999 Pectobacterium carotovorum betavasculorum (Thomson et al., 1984) Hauben et al., 1999 Pectobacterium carotovorum carotovorum (Jones, 1901) Hauben et al., 1999 Pectobacterium carotovorum odoriferum (Gallois et al., 1992) Hauben et al., 1999 Pectobacterium carotovorum wasabiae (Goto et Matsumoto, 1987) Hauben et al., 1999 Pectobacterium chrysanthemi (Burkholder et al., 1953) Brenner et al., 1973 Pectobacterium cypripedii (Hori, 1911) Brenner et al., 1973 Pectobacterium rhapontici (Millard, 1924) Patel et Kulkarni, 1951 Pectobacterium wasabiae (Goto et Matsumoto, 1987) Gardan et al., 2003 Rodzaj Photorhabdus Boemare et al., 1993 Photorhabdus asymbiotica Fischer-Le Saux et al., 1999 Photorhabdus asymbiotica asymbiotica Fischer-Le Saux et al., 1999 Photorhabdus asymbiotica australis Akhurst et al., 2004 Photorhabdus luminescens (Thomas et Poinar, 1979) Boemare et al., 1993 Photorhabdus luminescens akhurstii Fischer-Le Saux et al., 1999 Photorhabdus luminescens kayaii Hazir et al., 2004 Photorhabdus luminescens laumondii Fischer-Le Saux et al., 1999 Photorhabdus luminescens luminescens (Thomas et Poinar, 1979) Boemare et al., 1993 Photorhabdus luminescens thracensis Hazir et al., 2004 Photorhabdus temperata Fischer-Le Saux et al., 1999 Photorhabdus temperata cinerea Tóth et Lakatos, 2008 Photorhabdus temperata temperata Fischer-Le Saux et al., 1999 Rodzaj Plesiomonas Habs et Schubert, 1962 Plesiomonas shigelloides (Bader, 1954) Habs et Schubert, 1962 Rodzaj Pragia Aldová et al., 1988 Pragia fontium Aldová et al., 1988 Rodzaj Proteus Hauser, 1885 Proteus hauseri O’Hara et al., 2000 Proteus inconstans (Ornstein, 1920) Shaw et Clarke, 1955 Proteus mirabilis Hauser, 1885 Proteus morganii (Winslow et al., 1919) Yale, 1939 Proteus mycofaciens Cosenza et Podgwaite, 1966 Proteus penneri Hickman et al., 1983 Proteus rettgeri (Hadley et al., 1918) Rustigian et Stuart, 1943 Proteus vulgaris Hauser, 1885 Rodzaj Providencia Ewing, 1962 Providencia alcalifaciens (de Salles Gomes, 1944) Ewing, 1962 Providencia burhodogranariea Juneja et Lazzaro, 2009 Providencia friedericiana Müller, 1983 Providencia heimbachae Müller et al., 1986 Providencia rettgeri (Hadley, 1918) Brenner et al., 1978 Providencia rustigianii Hickman-Brenner et al., 1983 Providencia sneebia Juneja et Lazzaro, 2009 Providencia stuartii (Buttiaux et al., 1954) Ewing, 1962 Providencia vermicola Somvanshi et al., 2006 Rodzaj Rahnella Izard et al., 1981 Rahnella aquatilis Izard et al., 1981 Rodzaj Raoultella Drancourt et al., 2001 Raoultella ornithinolytica (Sakazaki et al., 1989) Drancourt et al., 2001 Raoultella planticola (Bagley et al., 1982) Drancourt et al., 2001 Raoultella terrigena (Izard et al., 1981) Drancourt et al., 2001 Rodzaj Salmonella Lignieres, 1900 Salmonella arizonae (Borman, 1957) Kauffmann, 1964 Salmonella bongori (Le Minor et al., 1985) Reeves et al., 1989 Salmonella choleraesuis (Smith, 1894) Weldin, 1927 Salmonella choleraesuis arizonae (Borman, 1957) Le Minor et al., 1985 Salmonella choleraesuis bongori Le Minor et al., 1985 Salmonella choleraesuis choleraesuis (Smith, 1894) Weldin, 1927 Salmonella choleraesuis diarizonae Le Minor et al., 1985 Salmonella choleraesuis houtenae Le Minor et al., 1985 Salmonella choleraesuis indica Le Minor et al., 1987 Salmonella choleraesuis salamae Le Minor et al., 1985 Salmonella enterica (ex Kauffmann et Edwards, 1952) Le Minor et Popoff, 1987 Salmonella enterica arizonae (Borman, 1957) Le Minor et Popoff, 1987 Salmonella enterica bongori (Le Minor et al., 1985) Le Minor et Popoff, 1987 Salmonella enterica diarizonae (Le Minor et al., 1985) Le Minor et Popoff, 1987 Salmonella enterica enterica (ex Kauffmann et Edwards, 1952) Le Minor et Popoff, 1987 Salmonella enterica houtenae (Le Minor et al., 1985) Le Minor et Popoff, 1987 Salmonella enterica indica (Le Minor et al., 1987) Le Minor et Popoff, 1987 Salmonella enterica salamae (Le Minor et al., 1985) Le Minor et Popoff, 1987 Salmonella enteritidis (Gaertner, 1888) Castellani et Chalmers, 1919 Salmonella paratyphi (ex Kayser, 1902) Ezaki et al., 2000 Salmonella subterranea Shelobolina et al., 2005 Salmonella typhi (Schroeter, 1886) Warren et Scott, 1930 Salmonella typhimurium (Loeffler, 1892) Castellani et Chalmers, 1919 Rodzaj Samsonia Sutra et al., 2001 Samsonia erythrinae Sutra et al., 2001 Rodzaj Serratia Bizio, 1823 Serratia entomophila Grimont et al., 1988 Serratia ficaria Grimont et al., 1981 Serratia fonticola Gavini et al., 1979 Serratia grimesii Grimont et al., 1983 Serratia liquefaciens (Grimes et Hennerty, 1931) Bascomb et al., 1971 Serratia marcescens Bizio, 1823 Serratia marcescens marcescens Bizio, 1823 Serratia marcescens sakuensis Ajithkumar et al., 2003 Serratia marinorubra ZoBell et Upham, 1944 Serratia nematodiphila Zhang et al., 2009 Serratia odorifera Grimont et al., 1978 Serratia plymuthica (Lehmann et Neumann, 1896) Breed et al., 1948 Serratia proteamaculans (Paine et Stansfield, 1919) Grimont et al., 1978 Serratia proteamaculans proteamaculans (Paine et Stansfield, 1919) Grimont et al., 1978 Serratia proteamaculans quinovora Grimont et al., 1983 Serratia quinivorans (Grimont et al., 1983) Ashelford et al., 2002 Serratia rubidaea (Stapp, 1940) Ewing et al., 1973 Serratia ureilytica Bhadra et al., 2005 Rodzaj Shigella Castellani et Chalmers, 1919 Shigella boydii Ewing, 1949 Shigella dysenteriae (Shiga, 1897) Castellani et Chalmers, 1919 Shigella flexneri Castellani et Chalmers, 1919 Shigella sonnei (Levine, 1920) Weldin, 1927 Rodzaj Sodalis Dale et Maudlin, 1999 Sodalis glossinidius Dale et Maudlin, 1999 Rodzaj Tatumella Hollis et al., 1982 Tatumella ptyseos Hollis et al., 1982 Rodzaj Thorsellia Kämpfer et al., 2006 Thorsellia anopheles Kämpfer et al., 2006 Rodzaj Trabulsiella McWhorter et al., 1992 Trabulsiella guamensis McWhorter et al., 1992 Trabulsiella odontotermitis Chou et al., 2007 Rodzaj Wigglesworthia Aksoy, 1995 Wigglesworthia glossinidia Aksoy, 1995 Rodzaj Xenorhabdus Thomas et Poinar, 1979 Xenorhabdus beddingii (Akhurst, 1986) Akhurst et Boemare, 1993 Xenorhabdus bovienii (Akhurst, 1983) Akhurst et Boemare, 1993 Xenorhabdus budapestensis Lengyel et al., 2005 Xenorhabdus cabanillasii Tailliez et al., 2006 Xenorhabdus doucetiae Tailliez et al., 2006 Xenorhabdus ehlersii Lengyel et al., 2005 Xenorhabdus griffiniae Tailliez et al., 2006 Xenorhabdus hominickii Tailliez et al., 2006 Xenorhabdus indica Somvanshi et al., 2009 Xenorhabdus innexi Lengyel et al., 2005 Xenorhabdus japonica Nishimura et al., 1995 Xenorhabdus koppenhoeferi Tailliez et al., 2006 Xenorhabdus kozodoii Tailliez et al., 2006 Xenorhabdus luminescens Thomas et Poinar, 1979 Xenorhabdus mauleonii Tailliez et al., 2006 Xenorhabdus miraniensis Tailliez et al., 2006 Xenorhabdus nematophila (Poinar et Thomas, 1965) Thomas et Poinar, 1979 Xenorhabdus nematophila beddingii Akhurst, 1986 Xenorhabdus nematophila bovienii Akhurst, 1983 Xenorhabdus nematophila nematophila (Poinar et Thomas, 1965) Thomas et Poinar, 1979 Xenorhabdus nematophila poinarii Akhurst, 1983 Xenorhabdus poinarii (Akhurst, 1983) Akhurst et Boemare, 1993 Xenorhabdus romanii Tailliez et al., 2006 Xenorhabdus stockiae Tailliez et al., 2006 Xenorhabdus szentirmaii Lengyel et al., 2005 Rodzaj Yersinia van Loghem, 1944 Yersinia aldovae Bercovier et al., 1984 Yersinia aleksiciae Sprague et Neubauer, 2005 Yersinia bercovieri Wauters et al., 1988 Yersinia enterocolitica (Schleifstein et Coleman, 1939) Frederiksen, 1964 Yersinia enterocolitica enterocolitica (Schleifstein et Coleman, 1939) Frederiksen, 1964 Yersinia enterocolitica palearctica Neubauer et al., 2000 Yersinia frederiksenii Ursing et al., 1981 Yersinia intermedia Brenner et al., 1981 Yersinia kristensenii Bercovier et al., 1981 Yersinia massiliensis Merhej et al., 2008 Yersinia mollaretii Wauters et al., 1988 Yersinia pestis (Lehmann et Neumann, 1896) van Loghem, 1944 Yersinia philomiragia Jensen et al., 1969 Yersinia pseudotuberculosis (Pfeiffer, 1889) Smith et Thal, 1965 Yersinia pseudotuberculosis pestis (Lehmann et Neumann, 1896) Bercovier et al., 1981 Yersinia pseudotuberculosis pseudotuberculosis (Pfeiffer, 1889) Smith et Thal, 1965 Yersinia rohdei Aleksic et al., 1987 Yersinia ruckeri Ewing et al., 1978 Yersinia similis Sprague et al., 2008 Rodzaj Yokenella Kosako et al., 1985 Yokenella regensburgei Kosako et al., 1985

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Karl Bettelheim: Names of taxa within the Enterobacteriaceae (ang.). International Committee on Systematics of Prokaryotes, 2009-12-18. [dostęp 2014-03-25]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-12-07)].
  2. Brenneria salicis (Day 1924) Hauben et al. 1999, comb. nov. (Type species of the genus.) • Genus Brenneria (ang.). LPSN • bacterio.net. [dostęp 2014-03-31].
  3. Cronobacter dublinensis Iversen et al. 2008, sp. nov. • Genus Cronobacter (ang.). LPSN • bacterio.net. [dostęp 2014-03-31].
  4. Photorhabdus temperata Fischer-Le Saux et al. 1999, sp. nov. • Genus Photorhabdus (ang.). LPSN • bacterio.net. [dostęp 2014-03-30].
  5. Serratia proteamaculans (Paine and Stansfield 1919) Grimont et al. 1978, species. • Genus Serratia (ang.). LPSN • bacterio.net. [dostęp 2014-03-30].
  Integrated Taxonomic Information System (ITIS) – system zaprojektowany do dostarczania informacji taksonomicznych o organizmach. Został utworzony w 1996 r. System jest wspierany przez agencje rządowe Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady i Meksyku. Współpracuje z taksonomami z całego świata. Jest partnerem Species 2000 i Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Współuczestniczy w realizacji międzynarodowego programu Katalog Życia (Catalogue of Life Programme).Tryptofan (nazwa skrótowa Trp) – organiczny związek chemiczny z grupy aminokwasów biogennych. Jest obojętny elektrycznie; jego łańcuch boczny oparty jest na szkielecie indolu.
  Warto wiedzieć że... beta

  Yersinia – jeden z rodzajów Gram-ujemnych bakterii należący do rodziny Enterobacteriacea, które wywołują zoonozy. Obecnie wyodrębnionych jest 12 gatunków tej bakterii.
  Indol (2,3-benzopirol) – heterocykliczny związek chemiczny, zbudowany ze sprzężonych pierścieni benzenowego i pirolowego. Zarówno wyjściowy indol, jak i bardziej złożone związki zawierające grupę indolową są powszechnie spotykane w tkankach żywych organizmów, zarówno zwierząt, jak i roślin. Grupa indolowa występuje też jako szkielet wielu substancji znajdujących się w ludzkim ciele, jak np. aminokwas tryptofan lub serotonina. Nazwa "indol" pochodzi od nazwy barwnika indygo, zawierającego dwie grupy indolowe. Jest to związek o bardzo nieprzyjemnym zapachu. Występuje w kale oraz w małych stężeniach w perfumach. Wytwarzany jest przez różne drobnoustroje np. z rodziny Enterobacteriaceae. Zdolność wytwarzania indolu jest jedną z metod identyfikacji drobnoustrojów z tej rodziny.
  Pantoea agglomerans - Gram (-), wokołorzęse bakterie występujące powszechnie na roślinach, izolowane czasami także od ludzi. Według starszej klasyfikacji gatunek zaliczany był m.in. do rodzaju Erwinia (jako Erwinia herbicola).
  Salmonella bongori - Gram-ujemna, względnie beztlenowa bakteria o kształcie pałeczki, należąca do rodzaju Salmonella.. Jest patogenem wywołującym chorobę układu pokarmowego, zwaną salmonellozą objawiającą się skurczami i biegunką. Jest izolowana od zwierząt zmiennocieplnych i ze środowiska, bardzo rzadko od ludzi. Bakteria ta po raz pierwszy została wyizolowana z jaszczurki w 1966 roku w Czadzie, w mieście Bongor od którego pochodzi jego nazwa.
  Odmieniec pospolity (Proteus vulgaris) - urzęsiona, bezotoczkowa Gram ujemna bakteria o kształcie pałeczki należąca do rodzaju Proteus. Odkryta została przez Hausera w 1885 roku. Nazwa gatunkowa (vulgaris) oznacza powszechność występowania drobnoustroju.
  Citrobacter - rodzaj bakterii należący do dużej rodziny Enterobacteriaceae. Drobnoustroje te przyjmują postać dużych, bezotoczkowych, nieurzęsionych pałeczek Gram-ujemnych.
  Shigella flexneri – gatunek bakterii powodujący zatrucia pokarmowe (czerwonka). W klasyfikacji serologicznej zaliczany do podgrupy B rodzaju Shigella. Nazwa gatunkowa pochodzi od Simona Flexnera.

  Reklama