• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Enhancer

  Przeczytaj także...
  Gen (gr. γένος – ród, pochodzenie) – podstawowa jednostka dziedziczności determinująca powstanie jednej cząsteczki białka lub kwasu rybonukleinowego zapisana w sekwencji nukleotydów kwasu deoksyrybonukleinowego.Sekwencja – uporządkowany ciąg znaków, symboli, nazw, zdarzeń itp., stanowiący strukturę układu, systemu. Występowanie kolejnych elementów wynika z określonej reguły lub formuły. Np. sekwencja wyznacza porządek, w jakim żyły kabla będą podłączone do modularnych gniazd i wtyczek. Do oznakowania sekwencji producenci okablowania używają kolorów.
  Kwas deoksyrybonukleinowy (dawn. kwas dezoksyrybonukleinowy; akronim: DNA, z ang. deoxyribonucleic acid) – wielkocząsteczkowy organiczny związek chemiczny należący do kwasów nukleinowych. U eukariontów zlokalizowany jest przede wszystkim w jądrach komórek, u prokariontów bezpośrednio w cytoplazmie, natomiast u wirusów w kapsydach. Pełni rolę nośnika informacji genetycznej organizmów żywych.

  Enhancery (sekwencje wzmacniające) – są to krótkie sekwencje w DNA (50-1500 bp) wspomagające i regulujące transkrypcję informacji genetycznej, zlokalizowane w dużej odległości od regulowanego promotora genu (zwykle ok. 1 Mbp), w kierunku zgodnym z transkrypcją lub przeciwnym, mogą być ułożone w dowolnej orientacji w stosunku do regulowanego promotora, zarówno w „cis” (na tej samej cząsteczce DNA) jak i „trans” (na innej cząsteczce DNA). Do sekwencji tych przyłączają się białka transkrypcyjne, które bezpośrednio oddziałują na transkrypcję oddalonego genu. Odkryte początkowo u eukariontów, występują też u prokariontów. W przeciwieństwie do silencerów powodują wzrost wydajności transkrypcji genu. Nie są specyficzne względem promotorów. Jednym z pierwszych, lepiej zbadanych układów aktywacji transkrypcji z enhancerami był układ aktywacji transkrypcji genu syntetazy glutaminy (glnA) u Salmonella typhimurium: w odległości –140 i –108 bp od transkrybowanej sekwencji znajdują się sekwencje wiążące białko NtrC-P, będące aktywatorem kompleksu polimeraza RNA-promotor.

  Transkrypcja – w genetyce proces syntezy RNA na matrycy DNA przez różne polimerazy RNA, czyli przepisywanie informacji zawartej w DNA na RNA.Białka – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-. Występują we wszystkich żywych organizmach oraz wirusach. Synteza białek odbywa się przy udziale specjalnych organelli komórkowych zwanych rybosomami.

  Przypisy

  1. W: Węgleński P. (red.) Genetyka molekularna.. W: Taylor K. i A. Taylor: Struktura i działanie genów prokariotycznych.. Warszawa: Wydawnictwa naukowe PWN, 2002, s. 497. ISBN 83-01-11830-x.
  2. W: Węgleński P. (red.) Genetyka molekularna.. W: Ewa Bartnik: Struktura i działanie genów eukariotycznych.. Warszawa: Wydawnictwa naukowe PWN, 2002, s. 497. ISBN 83-01-11830-x.
  3. Matthews, H.R., Freeland, R.A., Miesfeld R.L.: Biochemia i biologia molekularna w zarysie.. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2000, s. 536. ISBN 83-7255-018-2.
  4. Taylor 2002 ↓.
  5. Bartnik 2002 ↓.
  6. Matthews 2000 ↓.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.