• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Energia Wignera

  Przeczytaj także...
  Atom – podstawowy składnik materii. Składa się z małego dodatnio naładowanego jądra o dużej gęstości i otaczającej go chmury elektronowej o ujemnym ładunku elektrycznym.Rekombinacja – w fizyce to połączenie się pary cząstek lub jonów o przeciwnych ładunkach elektrycznych, jest to proces odwrotny do jonizacji. Zjawisku rekombinacji jonu dodatniego i elektronu towarzyszy uwolnienie nadwyżki energii elektronu, zazwyczaj przez wypromieniowanie fotonu.
  Moderator – substancja służąca do zmniejszenia energii kinetycznej (prędkości) neutronów, aż do osiągnięcia przez nie stanu tzw. neutronów termicznych. Powolne neutrony znacznie wydajniej powodują rozszczepienie jąder atomowych w materiale paliwa jądrowego.

  Energia Wignera (albo Efekt Wignera) – energia odkryta przez Eugene'a Wignera, zgromadzona w graficie moderatora reaktora jądrowego.

  Grafit – pospolity i szeroko rozpowszechniony minerał z gromady pierwiastków rodzimych. Stosowany jako naturalny suchy smar. Jest – obok diamentu i fulerytu – odmianą alotropową węgla. Nazwa pochodzi od gr. graphein = pisać, nawiązuje do tradycyjnego zastosowania tego minerału.Katastrofa elektrowni jądrowej w Czarnobylu (także ogólniej: Katastrofa w Czarnobylu) – wypadek jądrowy, mający miejsce 26 kwietnia 1986 w reaktorze jądrowym bloku energetycznego nr 4 elektrowni atomowej w Czarnobylu. W wyniku przegrzania reaktora doszło do wybuchu wodoru, pożaru, oraz rozprzestrzenienia substancji promieniotwórczych.

  W czasie pracy reaktora, w wyniku interakcji pomiędzy szybkimi neutronami a grafitem moderatora, atomy węgla zostają odrywane z sieci krystalicznej i przesunięte do jej wnętrza. W wyniku tegoż struktura krystaliczna grafitu ulega lekkiemu uszkodzeniu i zwiększa on (nieznacznie) objętość, absorbując i gromadząc jednocześnie część energii neutronów. Zgromadzona w ten sposób energia może się spontanicznie (i nagle) wydzielić w postaci ciepła. Gdy przemiana ta, zwana również rekombinacją, odbywa się w sposób niekontrolowany, może ona stanowić zagrożenie dla pracy reaktora. Reakcja ta da się też przeprowadzić w sposób kontrolowany, ale również w tym przypadku jest ryzykowna. W 1957 przy próbie redukcji energii Wignera zgromadzonej w graficie w reaktorze Pile No. 1 w Sellafield doszło do pożaru i uwolnienia znacznej ilości radioaktywnych gazów. Była to największa katastrofa nuklearna reaktora przed katastrofą w Czarnobylu.

  Pożar w Windscale – 10 października 1957 grafitowy rdzeń brytyjskiego reaktora w miejscowości Windscale (obecnie w hrabstwie Cumbria), uległ samozapłonowi. Gazy wylotowe porywając materiały radioaktywne zawarte w rdzeniu spowodowały skażenie radioaktywne pobliskiej okolicy. Wypadek ten, nazywany od tego czasu jako pożar w Windscale, uważany jest za najgorszy przypadek skażenia środowiska przed katastrofą w Czarnobylu w 1986 roku.Reaktor jądrowy – urządzenie, w którym przeprowadza się z kontrolowaną szybkością reakcje jądrowe; na obecnym etapie rozwoju nauki i techniki są to przede wszystkim reakcje rozszczepienia jąder atomowych. Reakcje te mają charakter łańcuchowy – produkty reakcji (w tym głównie neutrony) mogą zainicjować kilka następnych. Aby uniknąć lawinowego wzrostu szybkości reakcji, reaktor dzieli się na strefy wypełnione na przemian paliwem, chłodziwem oraz moderatorem, czyli substancją spowalniającą neutrony. Szybkość reakcji kontrolowana jest m.in. przez zmianę wzajemnego położenia lub proporcji tych składników, a także przez wprowadzanie dodatkowych substancji pochłaniających lub spowalniających neutrony, zawartych w tzw. prętach regulacyjnych (służących do normalnej regulacji parametrów reakcji) oraz prętach bezpieczeństwa (stosowanych do awaryjnego wyłączania reaktora). Substancjami używanymi do pochłaniania neutronów termicznych są m.in. bor i kadm, natomiast jako moderatorów używa się m.in. berylu, grafitu, a także wody, pełniącej równocześnie rolę chłodziwa.

  Zobacz też[]

 • lista wypadków reaktorów jądrowych.
 • Sellafield to były zakład przeróbki odpadów jądrowych oraz elektrownia jądrowa w pobliżu miejscowości Seascale na wybrzeżu Morza Irlandzkiego w Kumbrii, Anglia. W skład Sellafield wchodzi reaktor jądrowy w Windscale, który jest w fazie likwidacji i demontażu oraz elektrownia jądrowa Calder Hall, która jest również w trakcie likwidacji oraz demontażu czterech reaktorów, wytwarzających wcześniej energię jądrową.Wypadek jądrowy – zdarzenie polegające na emisji promieniowania jonizującego lub substancji promieniotwórczych do otoczenia, mogące przejawiać niekorzystne oddziaływanie na ludzi i środowisko naturalne.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Układ krystalograficzny – system klasyfikacji kryształów ze względu na układ wewnętrzny cząsteczek w sieci krystalicznej. Układ krystalograficzny definiuje się także jako zespół klas symetrii, których elementy powodują jednakowe ograniczenia stałych sieciowych komórki elementarnej sieci przestrzennej. System wyróżnia siedem układów, w których wyróżnia się 32 klasy krystalograficzne.
  Eugene Paul Wigner, pierwotna, węgierska wersja jego imion to Jenő Pál (ur. 17 listopada 1902 w Budapeszcie, zm. 1 stycznia 1995 w Princeton) – węgierski fizyk i matematyk, laureat nagrody Nobla w dziedzinie fizyki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.