• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Encyklopedia „Białych Plam”

  Przeczytaj także...
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.
  Suplement – dodatek, uzupełnienie. W wydawnictwach encyklopedycznych i słownikowych – zazwyczaj w takich, które podzielone są na kilka i więcej tomów, wydawanych przez kilka kolejnych lat – dodatkowy tom lub tomy, wydawany na końcu serii, w którym znajdują miejsce hasła przeoczone, lub wręcz nieistniejące w chwili przystępowania do redagowania wydania. Podaje się tam też, dla haseł już istniejących, ich dodatkowe znaczenia, które pojawiły się w trakcie wydawania dzieła, lub niezaistniałe wcześniej fakty.

  Encyklopedia „Białych Plam” – encyklopedia wydawana od 2000 roku przez Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne (Polwen), do tej pory wydane zostały tomy I - XX (dwa ostatnie to suplementy).

  Według wydawcy główną ideą przyświecającą twórcom Encyklopedii jest udostępnienie treści informacji objętych w czasach PRL zakazem rozpowszechniania lub fałszowanych ze względów ideologicznych, przez cenzurę, a mających znaczenie dla historii Polski i kultury. Tytułowe „białe plamy” dotyczą zarówno nazwisk, dokumentów jak i wydarzeń. Autorzy przedstawiają zagadnienia w nowym, często diametralnie odmiennym świetle niż prezentowano je dotychczas.

  Henryk Kiereś (ur. 2 listopada 1943 w Księginicach) − polski filozof, doktor habilitowany nauk filozoficznych, nauczyciel akademicki, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.Encyklopedia (łac. encyclopaedia z stgr. ἐνκύκλιos, enkýklios – "tworzący krąg" + stgr. παιδεία, paideía – "wykształcenie") – kompendium ludzkiej wiedzy zapisane w formie zbioru artykułów hasłowych, złożonych z haseł (słów kluczowych) i tekstów je objaśniających (zawierających informacje dotyczące tych haseł). Hasła są ułożone w pewnym logicznym porządku, zazwyczaj alfabetycznym, dzięki czemu możliwe jest szybkie odnalezienie właściwej informacji.

  Wydawca twierdzi, że dzięki takiemu podejściu Encyklopedia „Białych Plam” może być uważana pod pewnym względem za nowatorską, ale i kontrowersyjną, zwłaszcza w kręgach wywodzących się z nurtów oświeceniowych. Odnosi się to głównie do haseł związanych z religią, demonologią i ideologiami.

  Kultura polska dotyczy kultury rozwijającej się na obszarze Polski rozumianym historycznie ze względu a zmienność granic państwa i okres rozbiorów. Odnosi się także do kultury tworzonej na emigracji, Wielkiej i współczesnej. Jest częścią kultury europejskiej. Jej specyficzny charakter to rezultat mieszania się wpływów kultury zachodnioeuropejskiej i wschodniej, w szczególności Bliskiego Wschodu, a także własny rodzaj obyczajowości kształtujący polskie tradycje.Cenzura w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – zjawisko nadzoru władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nad informacjami (prasą, publikacjami naukowymi i kulturalnymi, widowiskami) przeznaczonymi do rozpowszechnienia. Cenzura w Polsce Ludowej trwała w okresie od 1944 do 1990 i funkcjonowała pod postacią instytucji Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (GUKPPiW) powołanego dekretem z 1946, a od lipca 1981 ze zmienioną nazwą – "Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk".

  Większość autorów Encyklopedii to wykładowcy KUL.

  Bibliografia[]

 • Encyklopedia „Białych Plam” na stronach Polwen - m.in. spisy haseł encyklopedii.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Rozmowa z dr hab. Henrykiem Kieresiem przewodniczącym komitetu naukowego Encyklopedii „Białych Plam” • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Oświecenie, jako wiek rozumu, czy wiek filozofów – nurt kulturalny oraz okres w historii Europy przypadający na lata 1688-1789. W rozumieniu szerszym: epoka w dziejach kultury europejskiej między barokiem a romantyzmem. Wszystkie nazwy oddają przełomowy charakter tej epoki. Oświecony, czyli wyzwolony z wszelkich więzów, rozum ludzki ma być światłem rozjaśniającym drogę do poznania prawdy o świecie i człowieku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.