Encyklika

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Encyklika (gr. ἐγκύκλιος okólnik, pismo wędrujące) – orędzie, pismo napisane przez papieża, skierowane do biskupów i do wiernych. Tematy poruszane w encyklikach odnoszą się do spraw doktrynalnych i organizacyjnych o charakterze ogólnokościelnym. Za pierwszą encyklikę, w nowożytnym rozumieniu, należy uznać Ubi primum Benedykta XIV z 3 grudnia 1740 roku.

Inscrutabili Dei consilio – encyklika papieża Leona XIII napisana dnia uroczystego Wielkanocy 21 kwietnia, roku 1878 w pierwszym roku jego pontyfikatu. Jej pierwsze słowa, od której powstała nazwa encykliki brzmią: Nieprzeniknionym wyrokiem Bożym.Grzegorz XVI (łac. Gregorius XVI, właśc. Bartolomeo Alberto Cappellari EC; ur. 18 września 1765 w Belluno, zm. 1 czerwca 1846 w Rzymie) – włoski duchowny katolicki, kameduła, papież okresie od 2 lutego 1831 do 1 czerwca 1846.

Spis treści

 • 1 Zasady komentowania encyklik
 • 2 Encykliki papieskie
 • 2.1 Do I soboru watykańskiego
 • 2.1.1 Papież Benedykt XIV (1740–1758)
 • 2.1.2 Papież Klemens XIII (1758–1769)
 • 2.1.3 Papież Klemens XIV (1769–1774)
 • 2.1.4 Papież Pius VI (1775–1799)
 • 2.1.5 Papież Pius VII (1800–1823)
 • 2.1.6 Papież Leon XII (1823–1829)
 • 2.1.7 Papież Pius VIII (1829–1830)
 • 2.1.8 Papież Grzegorz XVI (1831–1846)
 • 2.2 Do II soboru watykańskiego
 • 2.2.1 Papież Pius IX (1846–1878)
 • 2.2.2 Papież Leon XIII (1878–1903)
 • 2.2.3 Papież Pius X (1903–1914)
 • 2.2.4 Papież Benedykt XV (1914–1922)
 • 2.2.5 Papież Pius XI (1922–1939)
 • 2.2.6 Papież Pius XII (1939–1958)
 • 2.3 Od II soboru watykańskiego
 • 2.3.1 Papież Jan XXIII (1958–1963)
 • 2.3.2 Papież Paweł VI (1963–1978)
 • 2.3.3 Papież Jan Paweł II (1978–2005)
 • 2.3.4 Papież Benedykt XVI (2005–2013)
 • 2.3.5 Papież Franciszek (od 2013)
 • 2.4 Encykliki Maryjne
 • 3 Encykliki Cerkwi prawosławnej
 • 4 Encykliki anglikańskie
 • 5 Zobacz też
 • 6 Przypisy
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Zasady komentowania encyklik[ | edytuj kod]

 • ustalenie niewątpliwej myśli papieża,
 • wyjaśnienie treści poprzez analizę porównawczą z innymi wypowiedziami papieża,
 • wyjaśnienie tekstu z punktu widzenia filozofii i teologii katolickiej,
 • wyjaśnienie tekstu w aspekcie aktualnych warunków społeczno-gospodarczych,
 • ustalenie szczegółowych okoliczności, które spowodowały ogłoszenie encykliki,
 • objaśnienie terminów użytych w encyklice,
 • ciągła kontrola, porównywanie z całokształtem myśli encykliki,
 • wskazanie na szczegółowe i praktyczne wnioski encykliki.
 • Papież Pius XII utrzymywał, że papieskie encykliki, nawet gdy nie są ex cathedra, tym niemniej mogą być dostatecznie autorytatywne, by zakończyć teologiczną dyskusję na konkretne pytanie:

  Quod apostolici muneris - encyklika papieża Leona XIII opublikowana dnia 28 grudnia 1878, w pierwszym roku jego pontyfikatu. Pierwsze jej słowa dały nazwę całej encyklice, które brzmią: Czego wymagały od Nas względy urzędu Apostolskiego.Pacem in terris (łac. Pokój na ziemi) – encyklika napisana przez Jana XXIII po kryzysie kubańskim, w którym papież pełnił funkcję ambasadora dobrej woli. Papież skończył ją pisać 11 kwietnia 1963, niecałe dwa miesiące przed swoją śmiercią.

  Nie wolno też sądzić, że treści Encyklik nie wymagają same przez się uległości, skoro w nich Papieże nie sprawują swej najwyższej władzy nauczania. Uczą one bowiem na podstawie zwyczajnego posłannictwa Urzędu Nauczającego, do którego również odnoszą się słowa: „Kto was słucha, mnie słucha” (Łk 10,16). Najczęściej też to, co Encykliki wykładają i uwydatniają, już skądinąd należy do doktryny katolickiej. Jeśli zatem Najwyżsi Pasterze w wypowiedziach swych orzekają, po uprzednim zbadaniu, o kwestii dotąd swobodnie dyskutowanej, dla wszystkich jest jasne, że z woli i intencji Papieży sprawa ta nie może być odtąd przedmiotem wolnej dyskusji między teologami.

  Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny (łac. Immaculata Conceptio Beatæ Virginis Mariæ) – twierdzenie teologiczne definiujące szczególny stan świętości będący przywilejem Marii z Nazaretu, ogłoszone w Kościele katolickim 8 grudnia 1854 roku przez bł. Piusa IX jako dogmat wiary. Ta prawda wiary jest częścią szerszego zagadnienia konsekwencji grzechu pierwszych rodziców Adama i Ewy (grzech pierworodny), którym została objęta cała ludzkość.Bonifacy – imię męskie pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od łacińskich słów bonum - dobro i facere - czynić, czyli oznacza czyniącego dobro.
  Humani Generis

  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Ad Sinarum Gentem (z łac. do narodu chińskiego) – encyklika papieża Piusa XII wydana 7 października 1954 o podtytule O ponadnarodowości Kościoła.
  Etsi nos – encyklika papieża Leona XIII opublikowana 15 lutego 1882 roku w Rzymie. Pierwsze słowa Ojca Świętego dały nazwę całemu dokumentowi: "Jakkolwiek z najwyższą czujnością i miłością". Encyklika omawia sytuację Kościoła we Włoszech i zwraca uwagę na największe problemy chrześcijaństwa w ówczesnych czasach: zwraca uwagę na spadek znaczenia wartości katolickich i wydarzenia mające miejsce w 1870 roku, kiedy wojska francuskie opuściły Rzym (porażka Napoleona III w wojnie z Prusami), co doprowadziło do podkopania pozycji zarówno Kościoła katolickiego w Europie jak i samego Biskupa Rzymskiego. Potępia zarówno masonerię, mającą swój niewątpliwy udział w osłabianiu katolicyzmu, jak i liberalny światopogląd, którego wyznawcy, zdaniem papieża, "w tym, co zawiera wiedza i poznanie odrzucają niebieskie światło wiary, zaś po spowodowaniu jego wygaśnięcia umysł ludzki najczęściej popada w błędy, nie rozróżnia rzeczy prawdziwych oraz łatwo je omija, by popadać w niski i odpychający materializm. Odrzucają w ogóle wieczną i niezmienną istotę obyczajów wraz z najwyższym dawcą i zachowawcą praw – Bogiem."
  Iucunda sane − trzecia encyklika papieża Piusa X sygnowana datą 12 marca 1904. Encyklika została wydana z okazji 1300-lecia śmierci papieża św. Grzegorza Wielkiego.
  Pius XII (łac. Pius XII, właśc. Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli; ur. 2 marca 1876 w Rzymie, zm. 9 października 1958 w Castel Gandolfo) – papież i 2. Suweren Państwa Miasto Watykan w okresie od 2 marca 1939 do 9 października 1958.
  Divini Redemptoris – encyklika papieża Piusa XI ogłoszona w Rzymie w dniu 19 marca 1937, szerzej znana pod tytułem "O bezbożnym komunizmie"; w całości został ona poświęcona kwestii zagrożenia komunistycznego.
  Klemens XIII (łac. Clemens XIII, właśc. Carlo della Torre Rezzonico; ur. 7 marca 1693 w Wenecji, zm. 2 lutego 1769 w Rzymie) – papież w okresie od 6 lipca 1758 do 2 lutego 1769.
  Paweł VI (łac. Paulus VI, właśc. Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini; ur. 26 września 1897 w Concesio, zm. 6 sierpnia 1978 w Castel Gandolfo) – arcybiskup Mediolanu (1954-1963), papież i 4. Suweren Państwa Miasto Watykan w okresie od 21 czerwca 1963 do 6 sierpnia 1978, sługa Boży Kościoła katolickiego.

  Reklama