• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Encyklika  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Państwo Kościelne (łac. Patrimonium Sancti Petri - ojcowizna świętego Piotra) – państwo znajdujące się na terenie obecnych środkowych Włoch istniejące w okresie od 755 (lub 754 albo 756) do 1870 (zajęcie Rzymu po zjednoczeniu Italii) i rządzone przez papieży jako świeckich monarchów.13 kwietnia jest 103. (w latach przestępnych 104.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 262 dni.

  Encyklika (gr. ἐγκύκλιος okólnik, pismo wędrujące) – orędzie, pismo napisane przez papieża, skierowane do biskupów i do wiernych. Tematy poruszane w encyklikach odnoszą się do spraw doktrynalnych i organizacyjnych o charakterze ogólnokościelnym. Za pierwszą encyklikę, w nowożytnym rozumieniu, należy uznać Ubi primum Benedykta XIV z 3 grudnia 1740 roku.

  Inscrutabili Dei consilio – encyklika papieża Leona XIII napisana dnia uroczystego Wielkanocy 21 kwietnia, roku 1878 w pierwszym roku jego pontyfikatu. Jej pierwsze słowa, od której powstała nazwa encykliki brzmią: Nieprzeniknionym wyrokiem Bożym.Grzegorz XVI (łac. Gregorius XVI, właśc. Bartolomeo Alberto Cappellari EC; ur. 18 września 1765 w Belluno, zm. 1 czerwca 1846 w Rzymie) – włoski duchowny katolicki, kameduła, papież okresie od 2 lutego 1831 do 1 czerwca 1846.

  Spis treści

 • 1 Zasady komentowania encyklik
 • 2 Encykliki papieskie
 • 2.1 Do Soboru Watykańskiego I
 • 2.1.1 Papież Benedykt XIV (1740-1758)
 • 2.1.2 Papież Klemens XIII (1758-1769)
 • 2.1.3 Papież Klemens XIV (1769-1774)
 • 2.1.4 Papież Pius VI (1775-1799)
 • 2.1.5 Papież Pius VII (1800-1823)
 • 2.1.6 Papież Leon XII (1823-1829)
 • 2.1.7 Papież Pius VIII (1829-1830)
 • 2.1.8 Papież Grzegorz XVI (1831-1846)
 • 2.2 Do Soboru Watykańskiego II
 • 2.2.1 Papież Pius IX (1846-1878)
 • 2.2.2 Papież Leon XIII (1878-1903)
 • 2.2.3 Papież Pius X (1903-1914)
 • 2.2.4 Papież Benedykt XV (1914-1922)
 • 2.2.5 Papież Pius XI (1922-1939)
 • 2.2.6 Papież Pius XII (1939-1958)
 • 2.3 Od Soboru Watykańskiego II
 • 2.3.1 Papież Jan XXIII (1958-1963)
 • 2.3.2 Papież Paweł VI (1963-1978)
 • 2.3.3 Papież Jan Paweł II (1978-2005)
 • 2.3.4 Papież Benedykt XVI (2005-2013)
 • 2.3.5 Papież Franciszek (od 2013)
 • 2.4 Encykliki Maryjne
 • 3 Encykliki Cerkwi prawosławnej
 • 4 Encykliki anglikańskie
 • 5 Zobacz też
 • 6 Przypisy
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Zasady komentowania encyklik[ | edytuj kod]

 • ustalenie niewątpliwej myśli papieża,
 • wyjaśnienie treści poprzez analizę porównawczą z innymi wypowiedziami papieża,
 • wyjaśnienie tekstu z punktu widzenia filozofii i teologii katolickiej,
 • wyjaśnienie tekstu w aspekcie aktualnych warunków społeczno-gospodarczych,
 • ustalenie szczegółowych okoliczności, które spowodowały ogłoszenie encykliki,
 • objaśnienie terminów użytych w encyklice,
 • ciągła kontrola, porównywanie z całokształtem myśli encykliki,
 • wskazanie na szczegółowe i praktyczne wnioski encykliki.
 • Papież Pius XII utrzymywał, że papieskie encykliki, nawet gdy nie są ex cathedra, tym niemniej mogą być dostatecznie autorytatywne, by zakończyć teologiczną dyskusję na konkretne pytanie:

  29 października jest 302. (w latach przestępnych 303.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 63 dni.Quod apostolici muneris - encyklika papieża Leona XIII opublikowana dnia 28 grudnia 1878, w pierwszym roku jego pontyfikatu. Pierwsze jej słowa dały nazwę całej encyklice, które brzmią: Czego wymagały od Nas względy urzędu Apostolskiego.

  Nie wolno też sądzić, że treści Encyklik nie wymagają same przez się uległości, skoro w nich Papieże nie sprawują swej najwyższej władzy nauczania. Uczą one bowiem na podstawie zwyczajnego posłannictwa Urzędu Nauczającego, do którego również odnoszą się słowa: „ Kto was słucha, mnie słucha” ( Łk 10,16). Najczęściej też to, co Encykliki wykładają i uwydatniają, już skądinąd należy do doktryny katolickiej. Jeśli zatem Najwyżsi Pasterze w wypowiedziach swych orzekają, po uprzednim zbadaniu, o kwestii dotąd swobodnie dyskutowanej, dla wszystkich jest jasne, że z woli i intencji Papieży sprawa ta nie może być odtąd przedmiotem wolnej dyskusji między teologami.

  Pacem in terris (łac. Pokój na ziemi) – encyklika napisana przez Jana XXIII po kryzysie kubańskim, w którym papież pełnił funkcję ambasadora dobrej woli. Papież skończył ją pisać 11 kwietnia 1963, niecałe dwa miesiące przed swoją śmiercią.Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny (łac. Immaculata Conceptio Beatæ Virginis Mariæ) – twierdzenie teologiczne definiujące szczególny stan świętości będący przywilejem Marii z Nazaretu, ogłoszone w Kościele katolickim 8 grudnia 1854 roku przez bł. Piusa IX jako dogmat wiary. Ta prawda wiary jest częścią szerszego zagadnienia konsekwencji grzechu pierwszych rodziców Adama i Ewy (grzech pierworodny), którym została objęta cała ludzkość.
  —Humani Generis

  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  14 września jest 257. (w latach przestępnych 258.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 108 dni.
  Bonifacy – imię męskie pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od łacińskich słów bonum - dobro i facere - czynić, czyli oznacza czyniącego dobro.
  Ad Sinarum Gentem (z łac. do narodu chińskiego) – encyklika papieża Piusa XII wydana 7 października 1954 o podtytule O ponadnarodowości Kościoła.
  28 sierpnia jest 240. (w latach przestępnych 241.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 125 dni.
  Etsi nos – encyklika papieża Leona XIII opublikowana 15 lutego 1882 roku w Rzymie. Pierwsze słowa Ojca Świętego dały nazwę całemu dokumentowi: "Jakkolwiek z najwyższą czujnością i miłością". Encyklika omawia sytuację Kościoła we Włoszech i zwraca uwagę na największe problemy chrześcijaństwa w ówczesnych czasach: zwraca uwagę na spadek znaczenia wartości katolickich i wydarzenia mające miejsce w 1870 roku, kiedy wojska francuskie opuściły Rzym (porażka Napoleona III w wojnie z Prusami), co doprowadziło do podkopania pozycji zarówno Kościoła katolickiego w Europie jak i samego Biskupa Rzymskiego. Potępia zarówno masonerię, mającą swój niewątpliwy udział w osłabianiu katolicyzmu, jak i liberalny światopogląd, którego wyznawcy, zdaniem papieża, "w tym, co zawiera wiedza i poznanie odrzucają niebieskie światło wiary, zaś po spowodowaniu jego wygaśnięcia umysł ludzki najczęściej popada w błędy, nie rozróżnia rzeczy prawdziwych oraz łatwo je omija, by popadać w niski i odpychający materializm. Odrzucają w ogóle wieczną i niezmienną istotę obyczajów wraz z najwyższym dawcą i zachowawcą praw – Bogiem."
  22 września jest 265. (w latach przestępnych 266.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 100 dni.
  11 kwietnia jest 101. (w latach przestępnych 102.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 264 dni.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.82 sek.