Encja (SGML)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Encja (ang. entity) – całość lub część dokumentu SGML identyfikowana przez swoją nazwę. W praktyce encje są używane w celu zastąpienia dowolnego tekstu innym, krótkim tekstem (odwołaniem do encji zawierającym nazwę).

DTD (ang. Document Type Definition, definicja typu dokumentu) – rodzaj dokumentu definiujący formalną strukturę dokumentów XML, HTML, XHTML lub innych pochodzących z rodziny SGML lub XML. Definicje DTD mogą być zawarte w pliku dokumentu, którego strukturę definiują, przeważnie jednak zapisane są w osobnym pliku tekstowym, co pozwala na zastosowanie tego samego DTD dla wielu dokumentów.Unicode – komputerowy zestaw znaków mający w zamierzeniu obejmować wszystkie pisma używane na świecie. Definiują go dwa standardy – Unicode oraz ISO 10646. Znaki obu standardów są identyczne. Standardy te różnią się w drobnych kwestiach, m.in. Unicode określa sposób składu.

Encje ogólne deklaruje się następująco:
<!ENTITY nazwa "tekst zastępowany">
Odwołanie do takiej encji ma postać &nazwa;.

Istnieją również encje parametryczne, które można stosować jedynie w deklaracji typu dokumentu. Deklaracja encji parametrycznej:
<!ENTITY % nazwa "tekst zastępowany">
Odwołanie do encji parametrycznej ma postać %nazwa;.

Prócz wymienionych istnieje jeszcze kilka innych typów encji, lecz rzadziej używanych.

Odwołania znakowe SGML (ang. SGML character references), w języku SGML to zestaw kodów postaci &kod;. Służą do jednoznacznego zapisu różnych znaków, gdy niemożliwe jest ich bezpośrednie wpisanie. Odwołania znakowe są używane również w aplikacjach SGML (głównie HTML), a także w języku XML (będącym podzbiorem SGML) i jego aplikacjach (np. XHTML).

Szczególne znaczenie w rzeczywistych zastosowaniach ma rodzaj encji ogólnych − tzw. encje znakowe. Zastępują one konkretny znak z zestawu Unicode, co pozwala łatwo uzyskać go w dokumencie, nawet gdy nie obsługuje on Unikodu. Odwołania do takich encji można używać m.in. w dokumentach HTML, zamiennie z innymi odwołaniami znakowymi.

Zobacz też[ | edytuj kod]

  • XML
  • SGML
  • odwołania znakowe SGML
  • Reklama