• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Emisje radiowe stosowane w krótkofalarstwie

  Przeczytaj także...
  FSK (ang.) Frequency-Shift Keying – modulacja częstotliwości dla sygnałów cyfrowych, czyli kluczowanie z przesuwem częstotliwości. Przy stałej amplitudzie harmonicznego sygnału nośnego następuje zmiana częstotliwości: niższej dla symbolu "zera logicznego" i wyższej dla "jedynki logicznej" informacji binarnej, czasami przypisanie częstotliwości może być odwrotne.Modulacja częstotliwości, skr. FM (od ang. Frequency Modulation) – kodowanie informacji w fali nośnej przez zmiany jej chwilowej częstotliwości w zależności od sygnału wejściowego, tj. jej modulację.
  Krótkofalarstwo (ang. ham radio, Amateur Radio – radiowa służba amatorska) – hobby polegające na nawiązywaniu łączności radiowych na wydzielonych pasmach radiowych – od fal długich, poprzez średnie, krótkie i ultrakrótkie aż do mikrofal, między krótkofalowcami przy pomocy radiostacji, potwierdzaniu łączności za pomocą karty QSL, uczestnictwie w zawodach krótkofalarskich, jak również konstruowaniu urządzeń radiowych i antenowych do nawiązywania łączności. Osobną grupę krótkofalowców stanowią nasłuchowcy (SWL).

  Emisje radiowe stosowane w krótkofalarstwie

  Analogowe[]

 • CW - fala ciągła z kluczowaną nośną: A1A
 • SSB - telefonia jednowstęgowa z wytłumioną falą nośną: J3E
 • FM - telefonia z modulacją częstotliwości: F3E
 • Cyfrowe[]

 • Hell
 • PSK31
 • RTTY
 • FSK
 • MFSK
 • PACTOR
 • PACTOR II/III
 • AMTOR
 • G-TOR
 • MT63
 • ROSS
 • V4
 • Clover
 • QAM
 • Packet Radio
 • HF Packet
 • VHF Packet
 • THROB
 • D-STAR
 • WSPR
 • ]

  Zobacz też[]

 • oznaczenia emisji radiowych
 • Hellschreiber (dalekopis Hella) to wynaleziony przez Rudolfa Hella rodzaj dalekopisu. Był stosowany do połowy XX wieku przy transmisji danych w sytuacjach, gdy mogły nastąpić zakłócenia (tak przy transmisji drogą radiową czy przez kable naziemne). Idea hellschreibera została opatentowana w 1929. Istotne znaczenie odgrywała w przekazywaniu informacji przez dziennikarzy aż do lat 80. XX wieku. Dziś bywa jeszcze stosowana przez krótkofalowców.RTTY – (ang.) Radioteletype – jedna z cyfrowych emisji radiowych (np. F1B) i zarazem system telekomunikacyjny stosowane między innymi w krótkofalarstwie. Urządzeniem końcowym jest tutaj dalekopis lub komputer z odpowiednim oprogramowaniem połączony z radioodbiornikiem.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Modulacja QAM (ang. Quadrature Amplitude Modulation). Kwadraturowa modulacja amplitudowo-fazowa. Służy do przesyłania danych cyfrowych przez kanał radiowy, stosowana m. in. w transmisjach DVB. Modulacja QAM jest połączeniem modulacji amplitudy i fazy. Dane formowane są w dwójki, trójki, czwórki itd., które odpowiadają zarówno amplitudzie jak i fazie. Tworzone są według diagramu konstelacji (ang. Constellation diagram). Sygnał QAM jest kombinacją liniową dwóch ortogonalnych przebiegów (przesuniętych w fazie o π/2): kosinusoidalnego i sinusoidalnego.
  Aktualne oznaczenia emisji radiowych według ITU obowiązują od 1 stycznia 1982 r. Przyjęto oznaczenie za pomocą trzech znaków (do 1982 roku mogło być ono uzupełnione jeszcze dwoma symbolami).
  MFSK (ang. Multiple frequency-shift keying) jest odmianą modulacji FSK, w której kluczuje się więcej niż dwie częstotliwości. Stosowana jest w sygnalizacji DTMF.
  WSPR (ang. Weak Signal Propagation Reporter) – grupa radioamatorów (WSPRnet) korzystających z cyfrowej emisji MEPT-JT, a także nazwa programu (WSPR) autorstwa Joe Taylora K1JT do badania tras propagacji fal radiowych przy użyciu radiolatarni małej i bardzo małej mocy.
  Packet radio (ang.) – rodzaj cyfrowej transmisji danych używany w krótkofalarstwie do konstruowania bezprzewodowych sieci komputerowych.
  Modulacja jednowstęgowa (SSB z ang. Single Side Band) – rodzaj modulacji amplitudowej charakteryzującej się znaczną oszczędnością mocy i szerokości pasma. Polega na wysyłaniu tylko jednej wstęgi bocznej, górnej (ang.) – Upper SideBand (USB) lub dolnej – Lower SideBand (LSB), bez fali nośnej (praktycznie ze znacznym jej wytłumieniem).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.031 sek.