• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Emilian z Durostorum

  Przeczytaj także...
  Legion albo legia (łac. legio) – podstawowa i największa jednostka taktyczna armii rzymskiej złożona przede wszystkim z ciężkozbrojnej piechoty. Odpowiednik współczesnej dywizji. W pierwszych trzech wiekach imperium armia rzymska liczyła od 25 do 34 legionów. W wyprawach legionów uczestniczyli również kamieniarze, cieśle, inżynierowie i inni rzemieślnicy.Kult świętych – w katolicyzmie i prawosławiu szczególny szacunek do osób uważanych za zbawione, oraz do świętych aniołów, którzy stawiani są za wzór dla wszystkich żyjących. Do świętych można zwracać się z prośbą o wstawiennictwo do Boga.
  Męczennik (gr. μάρτυς, mártus, łac. martyr: „świadek” – osoba, która zginęła lub cierpiała w obronie swoich wierzeń lub przekonań.

  Emilian z Durostorum a. z Dacji, Święty Emilian (ur. w Tracji, zm. w 362 lub 363 w Durostorum) – biskup Durostorum (późniejszy Dobrostolon, obecnie Silistra), męczennik, święty Kościołów katolickiego i prawosławnego.

  Żywot świętego[ | edytuj kod]

  Emilian żył w IV wieku za panowania cesarza Juliana Apostaty. Żywot świętego przypadał na okres chwilowego, ponownego prześladowania chrześcijan. Został legionistą wojsk namiestniczych w Dacji, stacjonował zaś w Durostorum. Tam działał jako kaznodzieja. Z czasem zyskał szacunek miejscowej ludności i został obrany biskupem.

  Kalendarz juliański – kalendarz słoneczny opracowany na życzenie Juliusza Cezara przez astronoma greckiego Sosygenesa i wprowadzony w życie w roku 709 AUC (45 p.n.e.) jako kalendarz obowiązujący w państwie rzymskim. Obowiązywał w Europie przez wiele stuleci, np. w Hiszpanii, Portugalii, Polsce i Włoszech do 1582, w Rosji od 1700 do 1918 (wcześniej stosowano kalendarz bizantyjski, w którym rok zaczynał się 1 września), a w Grecji aż do 1923. Kalendarz juliański został zastąpiony przez kalendarz gregoriański w roku 1582; do dzisiaj jednak niektóre Kościoły wciąż posługują się tym kalendarzem aby podkreślić swoją odrębność.Kanonizacja – (łac. canonizatio ogłoszenie świętym) to oficjalne uznanie przez Stolicę Apostolską świętości lub przez zatwierdzenie przez Święty Synod w Kościele prawosławnym danej zmarłej osoby z racji osiągnięcia przez nią doskonałości moralnej w stopniu heroicznym lub uznanie jej za męczennika. Poprzez akt kanonizacji, papież uznaje ją za osobę godną kultu publicznego w Kościele powszechnym i wpisania jej do katalogu świętych. Akt ten poprzedzony jest procesem kanonizacyjnym.

  Śmierć męczeńska[ | edytuj kod]

  Za wyznawanie innej religii niż rzymskiej cesarz nie zamierzał karać; oficjalnie karał za przestępstwa wobec prawa. Takie przestępstwo popełnił rzekomo Emilian, niszcząc posąg jednego z rzymskich bogów w jego własnej świątyni. Został skazany na chłostę, a następnie za świętokradztwo spalony na stosie nad brzegiem Dunaju.

  Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego (ukr. Українська Греко-Католицька Церква) – większy arcybiskupi Kościół wschodni działający obecnie na terenie Ukrainy oraz wśród diaspory ukraińskiej, uznający władzę i autorytet papieża.Chrześcijaństwo, chrystianizm (gr. Χριστιανισμóς, łac. Christianitas) – monoteistyczna religia objawienia, bazująca na nauczaniu Jezusa Chrystusa zawartym w kanonicznych ewangeliach. Jej wyznawcy uznają w nim obiecanego Mesjasza i Zbawiciela, który ustanowił Królestwo Boże poprzez swoje Zmartwychwstanie. Kanon wiary chrześcijańskiej został spisany w Nowym Testamencie i przekazywany jest przez Kościoły.

  Według legendy płonący Emilian wskoczył do rzeki i utopił się. Śmierć męczeńska Emiliana odbiła się szerokim echem w Europie, a on sam stał się jednym z najsłynniejszych męczenników tego okresu.

  Kult[ | edytuj kod]

  Relikwie świętego przeniesiono do Konstantynopola i w niedługim czasie Emilian został kanonizowany. Patronat

  Tradycja przypisuje mu patronat nad Dacją (i jej spadkobierczynią Rumunią) oraz Rumelią. Patronuje też wszystkim odważnie wyznającym swoją wiarę religijną.

  Religia starożytnego Rzymu – zbiór wierzeń i rytuałów praktykowanych w starożytnym Rzymie w formie kultu. Z powodu dużego zróżnicowania obrzędów, niektórzy mogą mówić o religiach starożytnego Rzymu. W wyniku podbojów prowadzonych przez Imperium rzymskie, religia ta rozprzestrzeniła się na cały jego obszar.Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.
  Ikonografia

  W ikonografii święty przedstawiany jest w czerwonych szatach męczennika z krzyżem w ręku. Ma kasztanowe włosy i średniej długości brodę. Dzień obchodów

  Wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest 18 lipca.

  Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego oraz Cerkiew prawosławna wspominają męczennika 18/31 lipca, tj. 31 lipca według kalendarza gregoriańskiego (Pamięć Ojców Kościoła sześciu Soborów Powszechnych).

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • kult świętych
 • męczennicy wczesnochrześcijańscy
 • modlitwa za wstawiennictwem świętego
 • święci i błogosławieni Kościoła katolickiego
 • święci prawosławni
 • Uwagi[ | edytuj kod]

  1. liturgia katolicka oraz prawosławna według kalendarza juliańskiego
  2. prawosławna liturgia według kalendarza gregoriańskiego

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. St. Emilian - Catholic Online (ang.)
  2. męcz. Emilian na cerkiew.pl (oprac. Jarosław Charkiewicz)
  3. Святий Еміліян, Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego (UGGC), 31 lipca 2010 [zarchiwizowane z adresu 2015-07-03] (ukr.).
  4. podwójne datowanie
  Tracja (gr. Θρᾴκη, Thraki, łac. Thracia, bułg. Тракия, Trakija, tur. Trakya). Historycznie: starożytna kraina położona między dolnym Dunajem, Morzem Czarnym, Morzem Egejskim i rzeką Strymon (Struma). Obecnie region geograficzny na pograniczu Bułgarii (Tracja Północna), Grecji (Tracja Zachodnia) i Turcji (Tracja Wschodnia).Świętokradztwo – termin religijny, który określa znieważenie miejsca, przedmiotu, osoby poświęconej Bogu lub innych rzeczy związanych z religią.
  Warto wiedzieć że... beta

  Flawiusz Julian (Flavius Claudius Iulianus, ur. w 331 lub wiosną 332 w Konstantynopolu, zm. 26 czerwca 363 w dolinie Maranga koło dzisiejszej Samarry) – cesarz rzymski w latach 361-363, znany szerzej jako Julian Apostata.
  Patron – symboliczny religijny opiekun kraju, miasta, diecezji, przedsięwzięcia, profesji, obiektu budowlanego, ludzi, zawodów itp. W Kościele katolickim i innych kościołach chrześcijańskich takimi osobami są święci, którzy najczęściej stają się opiekunami świątyń i poszczególnych ludzi, noszących ich imię (wezwanie).
  Kaznodzieja – duchowny zajmujący się wygłaszaniem kazań. Do najwybitniejszych kaznodziejów w dziejach Polski należą:
  Silistra (bułg. Силистра) - miasto w północno-wschodniej Bułgarii (Dobrudża), stolica obwodu Silistra, port nad Dunajem.
  Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.
  Liturgia (gr. λειτουργια – działanie na rzecz ludu) – w starożytnej Grecji działania konkretnej osoby lub społeczności na rzecz obywateli, obecnie – publiczna forma kultu religijnego, dotycząca całokształtu zrytualizowanych, zbiorowych i ściśle określonych czynności sakralnych, ustalonych przez kapłanów danej religii.
  Posąg (także statua) – pełnofigurowa rzeźba przedstawiająca człowieka, rzadziej zwierzę. Ustawiana na postumencie, czasem w niszy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.765 sek.