• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Emil Cyran

  Przeczytaj także...
  Śląsk (śl. Ślunsk, Ślůnsk, niem. Schlesien, dś. Schläsing, czes. Slezsko, łac. Silesia) – kraina historyczna położona w Europie Środkowej, na terenie Polski, Czech i Niemiec. Dzieli się na Dolny i Górny Śląsk. Historyczną stolicą Śląska jest Wrocław.12 sierpnia jest 224. (w latach przestępnych 225.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 141 dni.
  Bytom (łac. Bitom, Bithom, niem. Beuthen, śl-niem. Beuthn, śląs. Bytůń) – miasto na prawach powiatu, położone w południowej Polsce, na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, na Wyżynie Śląskiej, w centrum konurbacji górnośląskiej.

  Emil Cyran (ur. 20 października 1886 w Bogunicach, zm. 12 sierpnia 1966 w Lublińcu) – polski lekarz psychiatra, działacz narodowy i społeczny.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  W latach studiów uniwersyteckich związał się z młodzieżowymi organizacjami narodowej demokracji. W 1917 roku należał do współorganizatorów Towarzystwa Oświaty na Śląsku im. św. Jacka. W latach 1919–1922 jako przewodniczący PCK na Śląsku kierował akcją charytatywną na rzecz powstań śląskich oraz wdów i sierot po powstańcach.

  Psychiatria – jedna z podstawowych specjalizacji medycznych zajmująca się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Bada ich uwarunkowania biologiczne, psychologiczne, rodzinno-genetyczne, społeczne, konstytucjonalne – sposoby powstawania i skutecznego zapobiegania.Powstania śląskie – trzy konflikty zbrojne na Górnym Śląsku, jakie miały miejsce w latach 1919-1921 między ludnością polską i niemiecką. Odbyły się one w okresie formowania się Państwa Polskiego po zakończeniu I wojny światowej.

  W 1921 roku został redaktorem i wydawcą założonego wówczas pisma pod nazwą „Goniec Śląski”, które położyło znaczne zasługi w polskiej przedplebiscytowej akcji propagandowej. Był lekarzem w Bytomiu. Przez cały okres międzywojenny pełnił obowiązki dyrektora szpitala psychiatrycznego w Lublińcu.

  Lubliniec (śl. Lublynec, łac. Lobin, niem. Lublinitz, Loben. pol. hist. Lublin Śląski) – miasto w województwie śląskim, siedziba powiatu lublinieckiego. Położone nad rzekami Lublinicą oraz Małą Panwią, historycznie na Górnym Śląsku. Główny ośrodek gospodarczy, turystyczny, kulturalny, edukacyjny i przemysłowy ziemi lublinieckiej oraz drugi co do wielkości (po Częstochowie) w północnej części województwa śląskiego. Jedno z najstarszych miast Śląska, główne miasto Równiny Opolskiej.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  2 maja 1923 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

  W czasie wojny przebywał w obozie dla internowanych w Rumunii, a następnie w obozie jenieckim w Niemczech. Po wojnie wrócił do Lublińca i kierowania szpitalem. Tam też zmarł i został pochowany. Jego imieniem nazwano Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Z. Podbielski, I. Krupka-Matuszczyk, A. Grabowski, Historia lecznictwa psychiatrycznego w Lublińcu, [W:] Pamiętnik jubileuszowy. Materiały konferencji naukowej. Tworki, 16-17 września 1991. Pruszków 1992, s.171-173
 • A. Tokarska, Emil Cyran - lekarz i społecznik, [W:] „Szkice Lublinieckie”, nr 3, 1992, s. 104-107; - „Dz. Zach.” 1966, nr 192
 • Z. Gałaszek, Emil Cyran - lekarz, działacz narodowy i społeczny 1886-1966. Praca doktorska. ŚAM, Katowice 1973 [maszynopis]
 • T. Gnat, Dr med. Emil Cyran, „Służ. Zdr.”, 1966, nr 35
 • K. Brożek, Polska służba medyczna;
 • J. Smereka, Polskie doktoraty, s.104-105
 • W czasie II wojny światowej Niemcy utworzyli sieć około 12 tys. obozów i więzień zarówno na terenie własnego kraju jak i krajów podbitych. Do niewoli wzięli około 18 mln osób z 30 krajów. Część z nich była jeńcami wojennymi, osadzonymi w różnych obozach koncentracyjnych, bądź w specjalnych obozach jenieckich.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Warto wiedzieć że... beta

  Jacek (Hiacynt) Odrowąż herbu Odrowąż (ur. 1183 w Kamieniu Śląskim, zm. 15 sierpnia 1257 w Krakowie) – polski duchowny katolicki, dominikanin, święty Kościoła katolickiego, misjonarz, Apostoł Boży Ludów Słowiańskich, również Apostoł Północy i Różańca, Światło Północy, zwany również Światłem ze Śląska.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Polski Czerwony Krzyż (PCK) – najstarsza polska organizacja humanitarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych imprez masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem znajomości międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych.
  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu, do 1993 Zakład Psychiatryczny w Lublińcu - specjalistyczny szpital zajmujący się leczeniem i poradnictwem chorób psychicznych, a także neurologicznych (od 1992) i terapii uzależnień, szczególnie alkoholowych.
  20 października jest 293. (w latach przestępnych 294.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 72 dni. Jest to początek miesiąca Brumaire we francuskim kalendarzu rewolucyjnym.
  Bogunice (niem. Bogunitz) – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie rybnickim, w gminie Lyski.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.