• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Emil Boc

  Przeczytaj także...
  Theodor Dumitru Stolojan (ur. 24 października 1943 w Târgovişte) – rumuński polityk i ekonomista, w latach 1991–1992 premier Rumunii, od 2009 poseł do Parlamentu Europejskiego.Partia Wielkiej Rumunii (rum. Partidul România Mare lub PRM) – nacjonalistyczna rumuńska partia polityczna. W wyborach parlamentarnych w 2004 roku zajęła trzecie miejsce po Unii Narodowej (Partia Socjaldemokratyczna i Partia Konserwatywna) i Sojuszu Prawdy i Sprawiedliwości (Narodowej Partii Liberalnej i Partii Demokratycznej) zdobywając 13.0% i 48 mandatów w Izbie Deputowanych i 13.6% i 21 mandatów w Senacie.
  Wybory prezydenckie w Rumunii w 2009 — wybory prezydenckie w Rumunii zorganizowane 22 listopada i 6 grudnia 2009. Razem z I turą wyborów odbyło się również referendum w sprawie reformy struktury parlamentu.

  Emil Boc (wym. [eˈmil ˈbok]; ur. 6 września 1966 w Răchiţele w okręgu Kluż) – rumuński polityk, nauczyciel akademicki i działacz samorządowy, premier Rumunii w latach 2008–2012, burmistrz miasta Kluż-Napoka w latach 2004–2008 i od 2012, przewodniczący Partii Demokratyczno-Liberalnej (do 2007 Partii Demokratycznej) od 2005 do 2012.

  Teodor Baconschi (ur. 14 lutego 1963 w Bukareszcie) – rumuński dyplomata i polityk, były ambasador, minister spraw zagranicznych od 23 grudnia 2009 do 24 stycznia 2012.Węgrzy (t. Madziarzy, węg. l.poj. magyar, l.mn. magyarok) – naród europejski z grupy ludów ugrofińskich, zamieszkujący głównie własne państwo narodowe - Węgry w Europie Środkowej, posługujący się językiem węgierskim.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Działalność do 2008[ | edytuj kod]

  Emil Boc w 1991 został absolwentem Wydziału Filozofii i Historii, a w 1995 Wydziału Prawa Uniwersytetu Babeş-Bolyai w Klużu-Napoce. W 2000 uzyskał na tej uczelni doktorat z nauk politycznych i filozofii politycznej.

  Partia Narodowo-Liberalna (rum. Partidul Naţional Liberal lub PNL) jest liberalną rumuńską partią polityczną, trzecią pod względem wielkości w rumuńskim parlamencie, zaraz po Partii Liberalno-Demokratycznej i socjaldemokratach.Partia Demokratyczno-Liberalna (ro. Partidul Democrat-Liberal skr. PD-L) jest centroprawicową rumuńską partią polityczną.

  W latach 1991–1993 pracował jako nauczyciel w jednostce szkolnej Şcoala Normală „Gheorghe Lazăr” w Klużu-Napoce. W latach 1993–1994 był asystentem na Wydziale Historii Współczesnej i Nauk Politycznych, a w latach 1994–1997 na Wydziale Nauk Politycznych i Administracyjnych macierzystej uczelni. W 1997 objął tamże stanowisko lektora. Odbywał staże naukowe na uczelniach w Stanach Zjednoczonych i Belgii.

  Lucian Croitoru (ur. 13 lutego 1957 w Otopeni), rumuński polityk i ekonomista. 15 października 2009 desygnowany na stanowisko premiera Rumunii, jednakże jego gabinet nie uzyskał akceptacji parlamentu.Międzynarodowy Fundusz Walutowy, MFW (ang. International Monetary Fund, IMF) – międzynarodowa organizacja w ramach ONZ, zajmująca się kwestiami stabilizacji ekonomicznej na świecie. Dostarcza pomocy finansowej zadłużonym krajom członkowskim, które w zamian są zobowiązane do dokonywania reform ekonomicznych i innych działań stabilizujących.

  W latach 2000–2004 wchodził w skład Izby Deputowanych z ramienia Partii Demokratycznej. Od 2003 do 2004 był przewodniczącym klubu parlamentarnego PD. W 2004 objął stanowisko burmistrza Klużu-Napoki, po sukcesie wyborczym m.in. nad prawicowym nacjonalistą Gheorghe'em Funarem z Partii Wielkiej Rumunii, rządzącym miastem przez 12 lat. W drugiej turze głosowania pokonał również kandydata Partii Socjaldemokratycznej Ioana Rus. W mieście, w którym 20% mieszkańców stanowili Węgrzy, często dochodziło do napięć na tle etnicznym. Za rządów Emila Boca problemy te zmalały. W przeciwieństwie do swego poprzednika nie eksponował na ulicach rumuńskich flag państwowych oraz nie nakazywał malowania ławek parkowych w barwy narodowe. W wyborach lokalnych w czerwcu 2008 uzyskał reelekcję już pierwszej turze, zdobywając 76,2% głosów poparcia. Ze stanowiska zrezygnował wkrótce po objęciu urzędu premiera na początku 2009.

  Liviu Negoiţă (ur. 22 marca 1962) – rumuński polityk, członek Partii Demokratyczno-Liberalnej (PD-L), burmistrz bukaresztańskiej dzielnicy Sektor 3 od 2004. 6 listopada 2009 desygnowany na stanowisko premiera, nie zdołał utworzyć rządu.Akcent (od łac. accentus, zaśpiew), właśc. akcent wyrazowy – wyróżnienie za pomocą środków fonetycznych niektórych sylab w obrębie wyrazu.

  Po zwycięstwie Traiana Băsescu w wyborach prezydenckich Emil Boc w grudniu 2004 został pełniącym obowiązki przewodniczącego Partii Demokratycznej. W 2005 objął formalnie kierownictwo tego ugrupowania. Pod jego przewodnictwem w grudniu 2007 doszło do zmiany nazwy PD na Partię Demokratyczno-Liberalną, a w styczniu 2008 do akcesu do PDL Partii Liberalno-Demokratycznej Theodora Stolojana.

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Partia Liberalno-Demokratyczna (rum. Partidul Liberal Democrat, PLD) – rumuńska partia polityczna, o profilu centroprawicowym, konserwatywno-liberalnym, istniejąca w latach 2006–2008.

  Premier[ | edytuj kod]

  W wyborach parlamentarnych z 30 listopada 2008 Partia Demokratyczna-Liberalna uzyskała 115 mandatów w 334-osobowej Izbie Deputowanych – o jeden więcej niż Partia Socjaldemokratyczna, chociaż zdobyła o około 50 tysięcy mniej głosów niż socjaldemokraci. 10 grudnia 2008 prezydent Traian Băsescu powierzył Theodorowi Stolojanowi misję sformowania nowego gabinetu. 14 grudnia 2008 PDL oraz Partia Socjaldemokratyczna podpisały protokół przewidujący utworzenie wspólnego rządu.

  Demokratyczny Związek Węgrów w Rumunii (węg.: Romániai Magyar Demokrata Szövetség, RMDSZ; rum.: Uniunea Democrată Maghiară din România, UDMR) rumuńska partia polityczna reprezentująca mniejszość węgierską. W wyborach parlamentarnych w 2004 roku partia zajęła czwarte miejsce po Unii Narodowej (Partia Socjaldemokratyczna (Rumunia) i Partia Konserwatywna (Rumunia)), Sojuszu Prawdy i Sprawiedliwości (Narodowa Partia Liberalna i Partia Demokratyczna), Partii Wielkiej Rumunii otrzymując 6.2% głosów i 22 (na 330) mandaty w Izbie Deputowanych oraz także 6.2% w wyborach do Senatu i 10 mandatów. Obecnie współtworzy wspólnie z liberałami z Narodowej Partii Liberalnej i demokratami z Partią Demokratyczną (Sojusz Prawdy i Sprawiedliwości) rumuński rząd.Dan Nica (ur. 2 lipca 1960, w Panciu, Okręg Vrancea), rumuński polityk, minister komunikacji i technologii informatycznych w latach 2000-2004, wicepremier od 22 grudnia 2008 do 1 października 2009, minister spraw wewnętrznych od 2 lutego 2009 do 1 października 2009.

  15 grudnia 2008 Theodor Stolojan zrezygnował z misji utworzenia gabinetu, wyrażając swoje przekonanie o konieczności przekazania sterów władzy młodszemu pokoleniu. Tego samego dnia prezydent desygnował na premiera Emila Boca.

  18 grudnia 2008 Emil Boc przedstawił skład swojego 20-osobowego gabinetu, który utworzyło 10 przedstawicieli PDL oraz 10 przedstawicieli PSD. 22 grudnia 2008 parlament, głosami 324 za i 115 przeciw, udzielił poparcia nowemu rządowi.

  Pod koniec września 2009 w koalicji doszło do kryzysu zakończonego opuszczeniem gabinetu przez PSD. 28 września 2009 Emil Boc ogłosił plan zdymisjonowania wywodzącego się z socjaldemokratów ministra spraw wewnętrznych Dana Nicy i wezwał PSD do mianowania jego następcy w ciągu 24 godzin. Zarzucił ministrowi nieradzenie sobie z zapewnieniem bezpieczeństwa w kraju oraz oskarżanie rządu o dokonywanie fałszerstw przy nadchodzących wyborach prezydenckich. PSD odrzuciła wezwanie premiera i wezwała go do anulowania swojej decyzji. Z inicjatywą złagodzenia sporu wystąpił prezydent Traian Băsescu, który zaproponował powołanie na stanowisko ministra osoby niezwiązanej z żadną z partii. 1 października 2009 Emil Boc zdymisjonował Dana Nicę, a tymczasowym ministrem spraw wewnętrznych mianował Vasile Blagę. W odpowiedzi, tego samego dnia, PSD ogłosiła wyjście koalicji rządowej, a jej wszyscy ministrowie podali się do dymisji. Ich teki przejęli tymczasowo pozostali ministrowie z PDL. W celu utrzymania władzy rząd musiał ciągu 45 dni uzyskać akceptację parlamentu dla obsady opuszczonych stanowisk.

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Cătălin Marian Predoiu (ur. 27 sierpnia 1968 w Buzău), rumuński prawnik i polityk, minister sprawiedliwości od 29 lutego 2008, pełniący obowiązki premiera Rumunii od 6 do 9 lutego 2012.

  13 października 2009 parlament, głosami 254 do 176, uchwalił wotum nieufności wobec mniejszościowego rządu Emila Boca. Głosowanie nad odwołaniem gabinetu odbyło się na wniosek opozycyjnej Partii Narodowo-Liberalnej (PNL) oraz Demokratycznego Związku Węgrów w Rumunii (UDMR).

  Emil Boc miał pełnić funkcję premiera do czasu sformowania nowego gabinetu. Jednak w październiku i listopadzie 2009 niepowodzeniem zakończyły się dwie próby powołania rządu, co spowodowało kryzys polityczny w kraju, który dodatkowo zbiegł się kampanią wyborczą przed wyborami prezydenckimi. Dwaj kandydaci na premiera zaproponowani przez Traiana Băsescu, Lucian Croitoru i Liviu Negoiţă, nie uzyskali akceptacji parlamentu, zdominowanego przez partie opozycyjne. Kandydaturę pierwszego z nich odrzucono w głosowaniu, a do głosowania nad kandydaturą drugiego nawet nie doszło. Sytuacja zawieszenia uległa rozwiązaniu dopiero po wyborach. 17 grudnia 2009, wybrany na drugą kadencję, prezydent powierzył raz jeszcze misję utworzenia rządu Emilowi Bocowi. Oznajmił, że nowy gabinet zdoła uzyskać wotum zaufania w parlamencie, gdyż poparcie dla niego zadeklarował UDMR, deputowani mniejszości narodowych oraz parlamentarzyści niezrzeszeni.

  Kluż-Napoka, do roku 1974 oficjalną nazwą miasta było Kluż (Cluj) (dawniej: Cladiopol, Claudiopolis, Koloszwar, rum. Cluj-Napoca, węg. Kolozsvár, niem. Klausenburg) – miasto o charakterze przemysłowym, leżące w północno-zachodnim Siedmiogrodzie (Rumunia), 130 km na południe od granicy z Ukrainą.Wybory parlamentarne w Rumunii w 2008 roku odbyły się 30 listopada 2008 roku. Rumuni wybierali swoich przedstawicieli do Izby Deputowanych (332) i Senatu (137). Po raz pierwszy w wyborach zastosowano system mieszany - kandydatów wybierano z list partyjnych oraz w okręgach jednomandatowych.

  23 grudnia 2009 obie izby parlamentu, głosami 276 do 153, zatwierdziły nowy rząd dotychczasowego premiera. W jego skład weszli politycy z PDL, UDMR oraz niezależni. Głównym wyzwaniem dla gabinetu stało się wyprowadzenie kraju z kryzysu gospodarczego i opracowanie budżetu na kolejny rok, uwzględniającego założenia MFW, w tym zmniejszenie deficytu. W 2009 Międzynarodowy Fundusz Walutowy udzielił Rumunii pomocy finansowej w postaci kredytu w wysokości 20 mld dolarów amerykańskich. W zamian rząd zobowiązał się do zmniejszenia deficytu budżetowego i zrównoważenia finansów państwa. W tym celu ograniczył wydatki budżetowe, m.in. wydatki na pomoc społeczną, zmniejszył wynagrodzenia w sektorze publicznym, zawiesił rewaloryzację rent i emerytur oraz podniósł podatki, w tym podatek VAT do 24%.

  Gheorghe Funar (ur. 29 września 1949 w Sânnicolau Mare) – rumuński polityk i ekonomista, burmistrz Kluż-Napoki (1992–2004), senator (2004–2008), trzykrotny kandydat w wyborach prezydenckich.Samogłoska przymknięta przednia niezaokrąglona – typ samogłoski spotykany w językach naturalnych. Symbol, który przedstawia ten dźwięk w Międzynarodowym Alfabecie Fonetycznym, to i (zwykła litera i).

  Polityka oszczędnościowa rządu doprowadziła do zaostrzenia nastrojów społecznych, a w rezultacie spowodowała wybuch protestów. 12 stycznia 2012 na ulice Bukaresztu wyszły tysiące demonstrantów, sprzeciwiających się początkowo zmianom w służbie zdrowia. W kolejnych dniach protesty przybrały na sile i odnosiły się już do całej polityki rządu, korupcji i złej sytuacji gospodarczej państwa. Demonstracje przerodziły się w starcia z policją, w wyniku których rannych zostało kilkadziesiąt osób. Protestujący domagali się dymisji całego gabinetu. 24 stycznia 2012 zdymisjonowany został minister spraw zagranicznych Teodor Baconschi za wygłoszenie nieprzychylnego komentarza pod adresem demonstrujących. 6 lutego 2012 Emil Boc podał się do dymisji, a obowiązki premiera przejął minister sprawiedliwości Cătălin Predoiu. Jeszcze tego samego dnia prezydent powierzył misję sformowania nowego rządu Mihaiowi Răzvanowi Ungureanu. Nowy rząd zaprzysiężony został 9 lutego 2012.

  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.Dolar amerykański (oficjalna nazwa – United States dollar, międzynarodowy skrót – USD) – oficjalna waluta Stanów Zjednoczonych, Portoryko, Mikronezji, Marianów Północnych, Palau, Wysp Marshalla, Panamy, Ekwadoru (od 2000), Salwadoru (od 2001), Timoru Wschodniego, Zimbabwe (od 2009) oraz Bonaire, Saby i Sint Eustatius od 2011 roku. Jeden dolar amerykański dzieli się na sto centów amerykańskich. Często zapisuje się go za pomocą symbolu $.

  Działalność od 2012[ | edytuj kod]

  W wyniku wyborów samorządowych z 10 czerwca 2012 Emil Boc powrócił na urząd burmistrza Klużu-Napoki. Słabe wyniki PDL w skali kraju spowodowały jednak, że cztery dni później zrezygnował z funkcji przewodniczącego partii. 30 czerwca 2012 nowym liderem ugrupowania został wybrany Vasile Blaga. W 2014 został członkiem PNL, do której przyłączyło się jego ugrupowanie. W 2016 i 2020 ponownie wybierany na urząd burmistrza.

  Wotum nieufności – podjęta w specjalnym głosowaniu uchwała parlamentu w systemie rządów parlamentarno-gabinetowych, wyrażająca brak zaufania do działalności ministra albo rządu, prowadząca do ich dymisji. Jest to instrument egzekwowania politycznej odpowiedzialności ministra czy rządu.Partia Socjaldemokratyczna (rum. Partidul Social Democrat lub PSD) – lewicowa rumuńska partia polityczna utworzona w 2001. Od grudnia 2009 największa partia opozycyjna (w stosunku do rządzących PD-L i PLN).

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Emil Boc (rum.). cdep.ro. [dostęp 2015-01-11].
  2. Emil Boc (rum.). ubbcluj.ro. [dostęp 2015-01-11].
  3. Rezultatele alegerilor locale din principalele oraşe ale ţării (rum.). realitatea.net, 6 czerwca 2008. [dostęp 2015-01-11].
  4. Leaders of Romania (ang.). zarate.eu. [dostęp 2015-01-10].
  5. Tough coalition talks in Romania (ang.). bbc.co.uk, 2 grudnia 2008. [dostęp 2015-01-11].
  6. Rezultate Finale (rum.). becparlamentare2008.ro. [dostęp 2015-01-11].
  7. Theodor Stolojan, new designated PM (ang.). bucharestherald.com, 10 grudnia 2008. [dostęp 2015-01-11].
  8. Economist chosen as Romania's PM (ang.). bbc.co.uk, 10 grudnia 2008. [dostęp 2015-01-11].
  9. Romanian ruling parties sign ruling protocol (ang.). en.people.cn, 15 grudnia 2008. [dostęp 2015-01-11].
  10. Surprise nominee for Romania's PM (ang.). bbc.co.uk, 15 grudnia 2008. [dostęp 2015-01-11].
  11. Romanian president designates new PM (ang.). en.people.cn, 15 grudnia 2008. [dostęp 2015-01-11].
  12. PD-L and PSD nominate cabinet members, many rumours confirmed (ang.). bucharestherald.com, 19 grudnia 2008. [dostęp 2015-01-11].
  13. The 20 Ministerial Nominations (ang.). bursa.com, 22 grudnia 2008. [dostęp 2015-01-11].
  14. Guvernul Emil Boc a fost validat de Parlament: 324 de voturi pentru, 115 impotriva. Marti, prima sedinta de guvern (rum.). hotnews.ro, 22 grudnia 2008. [dostęp 2015-01-11].
  15. Romanian PM names interim cabinet after coalition collapse (ang.). xinhuanet.om, 2 października 2009. [dostęp 2015-01-11].
  16. Romanian government falls apart (ang.). bbc.co.uk, 1 października 2009. [dostęp 2015-01-11].
  17. Romanian Prime Minister Boc Loses No-Confidence Vote (ang.). bloomberg.com, 13 października 2009. [dostęp 2015-01-11].
  18. Romanian government falls on vote (ang.). bbc.co.uk, 13 października 2009. [dostęp 2015-01-11].
  19. Romania's Basescu Aims to Keep Ousted Boc as Premier (ang.). bloomberg.com, 17 grudnia 2009. [dostęp 2015-01-11].
  20. Emil Boc nominated as Romania PM by President Basescu (ang.). bbc.co.uk, 17 grudnia 2009. [dostęp 2015-01-11].
  21. New Romanian government sworn in (ang.). google.com, 23 grudnia 2009. [dostęp 2015-01-11].
  22. Romania PM Boc quits after protests (ang.). reuters.com, 6 lutego 2012. [dostęp 2015-01-11].
  23. Romania PM Emil Boc resigns after austerity protests. bbc.co.uk, 6 lutego 2012. [dostęp 2015-01-11].
  24. Romania protests: PM Emil Boc calls for dialogue (ang.). bbc.com, 16 stycznia 2012. [dostęp 2015-01-11].
  25. Rumunia: dymisja za nazwanie demonstrantów „brutalnymi mieszkańcami slumsów”. wprost.pl, 23 stycznia 2012. [dostęp 2015-01-11].
  26. Romania's new government wins parliamentary approval (ang.). reuters.com, 9 lutego 2012. [dostęp 2015-01-11].
  27. The year in Bucharest Life (ang.). bucharestlife.net, 31 grudnia 2012. [dostęp 2015-01-11].
  28. New leader elected for Romania's main opposition (ang.). xinhuanet.com, 30 czerwca 2012. [dostęp 2015-01-11].
  29. Centre-right Parties Trounce Social Democrats in Romanian local elections (ang.). balkaninsight.com, 28 września 2020. [dostęp 2020-09-28].
  Vasile Blaga (ur. 26 lipca 1956), rumuński polityk, minister spraw wewnętrznych w latach 2004-2007 oraz 2009-2010, minister rozwoju regionalnego i mieszkalnictwa w latach 2008-2009. Przewodniczący Senatu w latach 2011-2012. Przewodniczący Partii Demokratyczno-Liberalnej (PDL) od 2012.Samogłoska półprzymknięta przednia niezaokrąglona - typ samogłoski spotykany w językach naturalnych. Symbol, który przedstawia ten dźwięk w Międzynarodowym Alfabecie Fonetycznym, to e (zwykłe e).
  Warto wiedzieć że... beta

  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Mihai Răzvan Ungureanu (ur. 22 września 1968 w Jassach), rumuński polityk, dyplomata, historyk, szef rumuńskiej dyplomacji w latach 2004-2007. Szef Służby Wywiadu Zagranicznego w latach 2007-2012. Premier Rumunii od 9 lutego do do 7 maja 2012.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.899 sek.