• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Emerytowany papież

  Przeczytaj także...
  Klasztor Mater Ecclesiae – były rzymskokatolicki żeński klasztor klauzurowy znajdujący się w Watykanie na terenie Ogrodów Watykańskich. Od 2 maja 2013 rezydencja emerytowanego papieża Benedykta XVI.Groty Watykańskie – nazwa podziemi znajdujących się pod Bazyliką św. Piotra w Watykanie, w których znajdują się groby większości papieży, począwszy od Św. Piotra, a kończąc na Janie Pawle I (grób Jana Pawła II został przeniesiony do Bazyliki).
  Paliusz (łac. pallium – płaszcz) – element stroju liturgicznego katolickich metropolitów, noszony na ramionach pas z białej wełny.
  Papa emerito tonaca.svg

  Emerytowany papież, papież senior (łac. summus pontifex emeritus, lub Pontifex Romanus emeritus) – tytuł w Kościele katolickim istniejący od 2013 roku i przysługujący papieżowi, który ogłosił renuntiatio, czyli zrzeczenie się urzędu.

  Po rezygnacji papieża w Watykanie nastaje sede vacante. Pierścień Rybaka, który nosił jako urzędujący papież, zostaje zniszczony, apartamenty papieskie zostają zapieczętowane, Halabardziści Gwardii Szwajcarskiej kończą wartę przy papieżu, dzwony bazyliki św. Piotra w Rzymie biją, władzę w Stolicy Apostolskiej przejmuje kardynał-kamerling.

  Castel Gandolfo – miasto i gmina w środkowych Włoszech, w regionie Lacjum, w prowincji Rzym, 30 km na południowy wschód od Rzymu, w pobliżu jeziora Albano. Przypuszcza się, że miasto leży na miejscu starożytnego miasta Alba Longa.Sede vacante (od łac. sedes vacans – „nieobsadzona stolica” lub „pusty tron”; forma sede vacante to ablativus absolutus i znaczy: „przy nieobsadzonej stolicy”; pokr. sedis vacantia – „stan nieobsadzenia stolicy”) – w Kościele katolickim termin określający okres, w którym stolica biskupia jest nieobsadzona.

  Emerytowany papież posługuje się imieniem, które wybrał na początku swojego papieskiego pontyfikatu. Nosi on prostą białą sutannę bez mozzetty i pasa, pektorał biskupi, piuskę oraz buty, które nie są czerwone (czerwone obuwie jest zarezerwowane dla urzędującego papieża). Strój liturgiczny emerytowanego papieża, podobnie jak strój każdego emerytowanego metropolity pozbawiony jest insygniów aktywnego urzędowania, tzn. paliusza. Emerytowany papież jest cały czas biskupem. Nie jest on jednak już głową kościoła katolickiego (nie posiada żadnych uprawnień przysługujących urzędującemu papieżowi) ani też nie jest biskupem diecezjalnym. Jednak po śmierci zostaje pochowany jako papież, czyli w szatach papieskich z insygniami tego urzędu. Jego ciało zostaje złożone w Grotach Watykańskich.

  Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.Stolica Apostolska, Stolica Święta (łac. Sancta Sedes, wł. Santa Sede) – siedziba papieży (także papiestwo, władza zwierzchnia papieża w Kościele katolickim wraz z jej instancjami wykonawczymi, stanowiąca suwerenny podmiot prawa międzynarodowego) mieszcząca się w państwie Watykan, który jest z nią połączony unią personalną i funkcjonalną i nad którym sprawuje ona wyłączne zwierzchnictwo oraz suwerenną władzę i jurysdykcję.

  Papież emeryt utrzymywany jest ze środków Stolicy Apostolskiej. Jego docelowe i stałe miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium państwa watykańskiego, poza pałacem apostolskim.

  Emerytowani papieże[]

  Benedykt XVI, zdjęcie z okresu pontyfikatu

  Emerytowany Papież Benedykt XVI[]

  Od 28 lutego 2013 roku tytułu emerytowany papież używa Benedykt XVI, który jako pierwszy w trzecim tysiącleciu ogłosił renuntiatio. 11 lutego 2013 na uroczystym konsystorzu papież Benedykt XVI ogłosił, iż z dniem 28 lutego tego samego roku o godzinie 20.00 ustępuje z urzędu głowy Kościoła Katolickiego. 28 lutego po południu papież opuścił na zawsze pałac apostolski i udał się do swojej rezydencji w Castel Gandolfo. O godzinie 20 tego dnia w bazylice św. Piotra w Rzymie oraz we wszystkich kościołach katolickich zabiły dzwony, brama pałacu w Castel Gandolfo została zamknięta, a wartę nad papieżem przejęła od Gwardii Szwajcarskiej Żandarmeria Watykańska. Pontyfikat Papieża Benedykta XVI dobiegł końca. Władzę w Stolicy Apostolskiej na czas sede vacante przejął kardynał-kamerling Tarcisio Bertone.

  Pektorał, napierśnik (z łac. pectus - pierś) – rodzaj biżuterii świeckiej lub religijnej noszonej na piersi, zapinanej od tyłu. Obecnie oznacza ozdobny krzyż noszony na piersi przez wyższe duchowieństwo.Pałac Apostolski – oficjalna rezydencja papieża, która mieści się w Watykanie. Znany jest też pod nazwą Święty Pałac, Pałac Papieski oraz Pałac Watykański. Watykan używa też nazwy Pałac Sykstusa V na cześć papieża Sykstusa V.

  Po konklawe nowym papieżem został Jorge Mario Bergoglio, który przybrał imię Franciszek.

  Benedykt XVI zamieszkał w byłym klasztorze Mater Ecclesiae na terenie Watykanu.

  Przypisy
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Papież (Ojciec Święty) (łac. Summus Pontifex, od staroż. Pontifex Maximus; wł. papa, gr. pappas; forma funkcjonująca w języku polskim pochodzi od czeskiego papež) – biskup Rzymu, zwierzchnik Kościoła katolickiego, głowa Stolicy Apostolskiej oraz Suweren Państwa Miasto Watykan. Obecnym papieżem jest Franciszek.
  Watykan, Państwo Watykańskie (wł. Città del Vaticano, Stato della Città del Vaticano, łac. Status Civitatis Vaticanæ) – miasto-państwo europejskie, enklawa w Rzymie. Najmniejsze państwo świata pod względem powierzchni.
  Tarcisio Bertone (ur. 2 grudnia 1934 w Romano Canavese) – włoski biskup rzymskokatolicki, salezjanin, arcybiskup Vercelli w latach 1991–1995, sekretarz Kongregacji Nauki Wiary w latach 1995–2002, arcybiskup Genui w latach 2002–2006, sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej w latach 2006–2013, kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego od 2007, kardynał od 2003.
  Buty papieża – czerwone skórzane buty noszone przez papieża. Nie należy mylić ich z papieskimi pantoflami bądź sandałami biskupimi, które stanowią obuwie liturgiczne w Kościele Rzymskim.
  Korpus Żandarmerii Państwa Watykan – organizacja militarna, powołaną przez papieża Piusa VII jako Korpus Żandarmerii w 1816 roku w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prewencji, czyli wykonywanie zadań, które faktycznie nie należały do Gwardii Szwajcarskiej, gdyż ta jest formacją reprezentacyjną.
  Gwardia Szwajcarska (łac. Cohors pedestris Helvetiorum a sacra custodia Pontificis), Guardia Svizzera Pontificia – piesza formacja wojskowa pełniąca rolę straży przybocznej papieża, formalnie istniejąca od XVI wieku. Uważa się, że jest najmniejszą i najstarszą istniejącą armią świata która istnieje nieprzerwanie od roku 1506. Jednak w swojej historii miała przerwy w funkcjonowaniu, pierwszą od 1527 roku do 1548 roku kiedy to została reaktywowana przez papieża Pawła III. W 1798 została rozwiązana i reaktywowana w 1801 przez papieża Piusa VII oraz ponownie rozwiązana w 1808 i reaktywowana w 1814 przez tego samego papieża. Powodem, dla których w dwu ostatnich przypadkach nastąpiło rozwiązanie Gwardii Papieskiej, była okupacja wojsk napoleońskich.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.