• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Elwro 105LN

  Przeczytaj także...
  Barwa – wrażenie psychiczne wywoływane w mózgu ludzi i zwierząt, gdy oko odbiera promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła. Główny wpływ na to wrażenie ma skład widmowy promieniowania świetlnego, w drugiej kolejności ilość energii świetlnej, jednak niebagatelny udział w odbiorze danej barwy ma również obecność innych barw w polu widzenia obserwatora, oraz jego cechy osobnicze, jak zdrowie, samopoczucie, nastrój, a nawet doświadczenie i wiedza w posługiwaniu się zmysłem wzroku.Arytmetyka (łac. arithmetica, gr. αριθμητική arithmētikē, od αριθμητικός arithmētikos – arytmetyczna, od αριθμειν arithmein – liczyć, od αριθμός arithmós – liczba; spokr. ze staroang. rīm – liczba, i być z gr. αραρισκειν arariskein – pasować) – jedna z najstarszych część matematyki. W powszechnym użyciu słowo to odnosi się do zasad opisujących podstawowe działania na liczbach (arytmetyka elementarna).
  Wyświetlacz fluorescencyjny, Wyświetlacz VFD (ang. Vacuum Fluorescent Display) - próżniowa lampa elektronowa, wyświetlacz działający na zasadzie fluorescencji bombardowanego elektronami luminoforu.
  Elwro 105LN

  ELWRO 105LN – jeden z pierwszych polskich elektronicznych kalkulatorów biurowych produkowany przez zakłady Elwro we Wrocławiu. Następca Elwro 105L.

  Umożliwiał wykonywanie czterech podstawowych działań w oparciu o logikę arytmetyczną (najpierw liczba, potem jej znak, czyli aby wykonać działanie „4 odjąć 3”, należało wprowadzić 4 [+] 3 [−]). Nie miał pamięci. Liczba miejsc dziesiętnych była ustawiana specjalnym obrotowym przełącznikiem (0, 2, 3 i 4 miejsca dziesiętne ustawiane „na sztywno”). Zasilanie sieciowe wynosiło 220 V.

  Wyświetlacz siedmiosegmentowy - wyświetlacz składający się z siedmiu segmentów, przeznaczony jest do wyświetlania cyfr dziesiętnych, wiele modeli ma też ósmy segment będący kropką. Na wyświetlaczu możliwe jest też wyświetlanie niektórych liter, a także umownych znaków, co jest używane do prezentacji różnych informacji. Wyświetlacze mają wyprowadzenia sterujące oddzielnie każdym segmentem.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Wyświetlacz dwunastocyfrowy siedmiosegmentowy wykonano w technice VFD – świecił wyraźnym zielonkawoniebieskim światłem, dodatkowo przed refleksami świetlnymi zabezpieczony był otwieraną osłoną, której zamknięcie powodowało wyłączenie urządzenia. Włączania urządzenia dokonywało się suwakiem po prawej stronie, który uruchamiał wyłącznik i jednocześnie zwalniał sprężynę osłony wyświetlacza. Znak minus wyświetlany był w postaci dodatkowej czerwonej lampki po lewej stronie nad wyświetlaczem. W dolnej części wyświetlacza znajdowała się ręcznie przesuwana listwa umożliwiająca nastawienie separatorów tysięcznych. Obudowa w dolnej części posiadała wysuwany uchwyt do przenoszenia.

  Działanie lub operacja – w matematyce i logice przyporządkowanie jednemu lub większej liczbie elementów nazywanych argumentami lub operandami elementu nazywanego wynikiem. Badaniem działań w ogólności zajmuje się dział nazywany algebrą uniwersalną, zbiory z choć jednym określonym na nim działaniem algebraicznym nazywa się algebrami ogólnymi (często krótko: algebrami), samą rodzinę działań określa się nazwą „sygnatura”.Kalkulator – niewielkich rozmiarów, przenośne (najczęściej kieszonkowe) elektroniczne urządzenie liczące (początkowo mechaniczne), służące do wykonywania obliczeń matematycznych. Dawniej zdolne do wykonywania jedynie podstawowych operacji arytmetycznych. Obecnie bardziej zaawansowane urządzenia umożliwiają pisanie programów, wykonywanie operacji algebraicznych, na funkcjach matematycznych oraz graficzną prezentację wykresów funkcji – a tym samym coraz bardziej upodobniają się do komputerów. Kalkulator jednak różni się od komputera okrojonymi możliwościami i interfejsem zoptymalizowanym pod kątem obliczeń interaktywnych, a nie programowania.

  Klawisze były wykonane techniką wtrysku dwu tworzyw o różnych barwach jednocześnie, co zapewniało nieścieralność napisów.

  Kalkulatory wykorzystywały układy scalone MK6010 firmy Mostek oraz CT5001 firmy Cal-Tex Semiconductor.

  Pierwowzór[ | edytuj kod]

  Elwro 105LN jest praktycznie identyczny z japońskim kalkulatorem 120-DN firmy Busicom - zarówno co do obudowy., jak budowy wewnętrznej.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. CALCUSEUM(XL) ELWRO: 105LN. [dostęp 2020-02-13].
  2. CALCUSEUM(XL) BUSICOM: 120DN (version-1). [dostęp 2020-02-13].
  3. Busicom 120DN. [dostęp 2020-02-13].
  4. Busicom 120DN. [dostęp 2020-02-13].
  Elwro 105L – jeden z pierwszych polskich kalkulatorów biurowych produkowany przez zakłady Elwro we Wrocławiu, wyprodukowany w niewielu egzemplarzach, prototyp kalkulatora Elwro 105LN, od którego różnił się nieco obudową, kolorem klawiszy (jasne) i innym przełącznikiem dokładności obliczeń (przesuwny).Przełącznik (ang. two-position switching device) – łącznik elektryczny przeznaczony do załączania lub wyłączania torów prądowych w jednym jednobiegunowym lub wielobiegunowym obwodzie.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Formowanie wtryskowe to technika formowania tworzyw sztucznych polegająca na wtryskiwaniu stopionego tworzywa do formy, w której zastyga ono (zestala się) w kształtkę. Formowanie wtryskowe (krótko: wtrysk) jest cyklicznym procesem przetwórstwa tworzyw sztucznych w postaci granulatu.
  Tworzywa sztuczne – materiały składające się z polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie przez człowieka i niewystępujących w naturze) lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikujących takich jak np. napełniacze proszkowe lub włókniste, stabilizatory termiczne, stabilizatory promieniowania UV, uniepalniacze, środki antystatyczne, środki spieniające, barwniki itp. Termin „tworzywa sztuczne” funkcjonuje obok niepoprawnych często stosowanych żargonowych określeń takich jak np. plastik. Najbardziej poprawnym terminem obejmującym wszystkie materiały zawierające jako główny składnik polimer, bez rozróżniania, czy jest on pochodzenia sztucznego czy naturalnego, jest określenie „tworzywa polimerowe”.
  Sieć niskiego napięcia (nn) – sieć elektroenergetyczna, która dostarcza energię elektryczną do indywidualnych odbiorców.
  Logika (gr. λόγος, logos – rozum, słowo, myśl) – wedle klasycznej definicji – nauka o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń. Jako taka wraz z retoryką logika stanowiła część filozofii. Współczesna logika wykorzystując metodę formalną znacznie rozszerzyła pole badań włączając w to badania nad matematyką (metamatematyka, logika matematyczna), konstruowanie nowych systemów logicznych (np. logiki wielowartościowe), czysto teoretyczne badania o matematycznym charakterze (np. teoria modeli), zastosowania logiki w informatyce i sztucznej inteligencji (logic for computer science).
  Odejmowanie – jedno z czterech podstawowych działań arytmetycznych, działanie odwrotne do dodawania. Odejmowane obiekty to odpowiednio odjemna i odjemnik, wynik zaś nazywany jest różnicą.
  Elektronika – dziedzina techniki i nauki zajmująca się obwodami elektrycznymi zawierającymi, obok elementów elektronicznych biernych, elementy aktywne takie jak lampy próżniowe, tranzystory i diody. W obwodach takich można wzmacniać słabe sygnały dzięki nieliniowym charakterystykom elementów czynnych (i ich możliwościom sterowania przepływem elektronów). Podobnie możliwość pracy urządzeń jako przełączniki pozwala na przetwarzanie sygnałów cyfrowych.
  Busicom (Nippon Calculating Machine Corp następnie zmieniona na Business Computer Corporation) – japońska firma produkująca sprzęt biurowy w latach 60. i 70. ubiegłego wieku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.