• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Element płynu

  Przeczytaj także...
  Mechanika płynów (ang. fluid mechanics) - dział mechaniki ośrodków ciągłych zajmujący się analizą ruchu płynów. Przez płyny rozumie się tutaj zarówno ciecze jak i gazy. Rozwiązaniem zagadnień mechaniki płynów zwykle jest określenie własności płynu (takich jak gęstość, temperatura) i własności danego przepływu (podanie pola prędkości, ciśnienia), w zależności od współrzędnych przestrzennych i czasu.Proces diabatyczny (δια- (grecki) znaczy poprzez) - w meteorologii, oceanografii i fizyce płynów oznacza proces wymiany energii, który nie jest adiabatyczny. W procesie diabatycznym zachodzi wymiana ciepła z otoczeniem.
  Wymiana ciepła (nazywana także transportem ciepła lub przekazywaniem ciepła) jest to jeden ze sposobów (obok pracy) przekazywania energii pomiędzy układami termodynamicznymi.

  Cząstka próbna (cząstka, objętość próbna, element płynu) – mechanice płynów) mała objętość płynu, która przemieszcza się w powietrzu zachowując lub zmieniając określające ją parametry. Parametry określające cząstkę, są jednakowe dla całej cząstki dlatego w rozumieniu praw fizyki jest ona traktowana jako ciało fizyczne.

  Ciało (ciało fizyczne) – termin fizyki i innych dziedzin nauki, oznaczający zbiór cząstek o niezerowej masie spoczynkowej, traktowany jako całość. W odróżnieniu od ciała fizycznego posiadającego niezerową masę spoczynkową, zbiór cząstek o masie spoczynkowej zerowej (będący nośnikiem oddziaływań grawitacyjnych lub elektromagnetycznych) stanowi pole fizyczne. Określenie ciało fizyczne jest podstawowym pojęciem używanym w definicjach i prawach fizycznych w mechanice klasycznej jak i kwantowej, elektrodynamice i innych. Zastępuje słowa: materia, bryła, organizm, obiekt astronomiczny, przedmiot itp.

  Przykładowo cząstka próbna może:

  1. przemieszczać się bez wymiany ciepła z otoczeniem (proces adiabatyczny),
  2. oddziaływać z promieniowaniem słonecznym (jeden z procesów diabatycznych),
  3. podlegać wymianie turbulencyjnej z otoczeniem (proces mieszania turbulencyjnego).

  Objętość cząstki próbnej nie jest zdefiniowana, zdefiniowane są jej własności fizyczne i procesy wymiany z otoczeniem.

  Pojęcie cząstki próbnej jest często wykorzystywane do opisu sił jakie działają na powietrze, do opisu równań ruchu powietrza lub zmian własności termodynamicznych, chemicznych lub fizycznych.

  Przypisy

  1. Stephen Childress: An Introduction to Theoretical Fluid Dynamics. 2008. [dostęp 2016-09-04].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.