• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Element nieliniowy  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Dioda tunelowa, rzadziej dioda Esakiego – dioda półprzewodnikowa, która dla pewnego zakresu napięć polaryzujących charakteryzuje się ujemną rezystancją dynamiczną.Żarówka, lampa żarowa – elektryczne źródło światła, w którym ciałem świecącym jest włókno wykonane z trudno topliwego materiału (pierwotnie grafit, obecnie wolfram). Drut wolframowy jest umieszczony w szklanej bańce wypełnionej mieszaniną gazów szlachetnych (np. argon z 10-procentową domieszką azotu). Włókno osiąga temperaturę ok. 2500–3000 K na skutek przepływu prądu elektrycznego. Wynalazek powstał w połowie XIX w.
  Symbol rezystora nieliniowego.
  Przykład charakterystyki prądowo-napieciowej elementu nieliniowego. W tym wypadku jest to warystor.
  Charakterystyka diody tunelowej.

  Element nieliniowy – element obwodu elektrycznego, którego charakterystyka prądowo-napieciowa jest nieliniowa, czyli nie da się jej opisać analitycznie za pomocą równania prostej. Mówiąc inaczej, jest to element opisany równaniem algebraicznym nieliniowym lub równaniem różniczkowym nieliniowym. Nieliniowość charakterystyki wynika z zależności parametrów danego elementu nieliniowego od wartości i zwrotu prądu przepływającego przez ten element lub od napięcia występującego na jego zaciskach. Obwód elektryczny zawierający przynajmniej jeden element nieliniowy jest nazywany obwodem nieliniowym.

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (WAT) – państwowa, cywilno-wojskowa uczelnia techniczna w Warszawie. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 18. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 2830. pośród wszystkich typów uczelni.Warystor – półprzewodnikowy podzespół elektroniczny (rezystor), o nieliniowej charakterystyce rezystancji, zależnej od napięcia elektrycznego. Dla małych napięć wykazuje on dużą rezystancję, gdy napięcie przekroczy pewną wartość, charakterystyczną dla danego typu warystora, jego rezystancja szybko maleje, z początkowych setek kiloomów do zaledwie kilkunastu omów.

  Przykładami elementów nieliniowych są żarówka, bareter, warystor lub dioda tunelowa.

  Spis treści

 • 1 Parametry elementów nieliniowych
 • 1.1 Rezystor nieliniowy
 • 1.2 Cewka nieliniowa
 • 1.3 Kondensator nieliniowy
 • 2 Uwagi
 • 3 Przypisy
 • 4 Bibliografia


 • Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (WNT) – polskie wydawnictwo założone w 1949 z siedzibą w Warszawie, do 1961 działało pod firmą Państwowe Wydawnictwa Techniczne.
  Nieliniowość – cecha układu polegająca na tym, że wartość wyjściowa nie jest wprost proporcjonalna do danych wejściowych.
  Obwód elektryczny – układ elementów tworzących drogę zamkniętą dla prądu elektrycznego. Obwód elektryczny tworzą: źródła prądowe i napięciowe, przewody elektryczne, wyłączniki oraz odbiornik. Odwzorowaniem graficznym obwodu jest schemat.
  Równanie algebraiczne – równanie w postaci W(x) = 0, gdzie W(x) jest wielomianem stopnia n jednej lub wielu zmiennych (n ≥ 0). Więc równanie algebraiczne jednej zmiennej to równanie w postaci
  Bareter (inaczej: lampa oporowa) – drutowy opornik wykonany z żelaza i umieszczony w hermetycznej obudowie, np. szklanej bańce wypełnionej gazem (najczęściej wodorem) pod zmniejszonym ciśnieniem.
  Ładunek elektryczny ciała (lub układu ciał) – fundamentalna właściwość materii przejawiająca się w oddziaływaniu elektromagnetycznym ciał obdarzonych tym ładunkiem. Ciała obdarzone ładunkiem mają zdolność wytwarzania pola elektromagnetycznego oraz oddziaływania z tym polem. Oddziaływanie ładunku z polem elektromagnetycznym jest określone przez siłę Lorentza i jest jednym z oddziaływań podstawowych.
  Stanisław Bolkowski (ur. 12 grudnia 1930 w Równem) – naukowiec, profesor, inżynier, nauczyciel akademicki, zastępca przewodniczącego Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, były prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich (1998-2006), autor podręczników akademickich i dla techników z dziedziny elektrotechniki, elektryk.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.038 sek.