• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Element elektroniczny czynny

  Przeczytaj także...
  Siła elektromotoryczna (SEM) – czynnik powodujący przepływ prądu w obwodzie elektrycznym równy energii elektrycznej uzyskanej przez jednostkowy ładunek przemieszczany w urządzeniu (źródle) prądu elektrycznego w przeciwnym kierunku do sił pola elektrycznego oddziałującego na ten ładunek.Tranzystor – trójelektrodowy (rzadko czteroelektrodowy) półprzewodnikowy element elektroniczny, posiadający zdolność wzmacniania sygnału elektrycznego. Nazwa urządzenia wywodzi się od słów transkonduktancja (transconductance) z "półprzewodnikowym" przyrostkiem -stor jak w warystor (varistor).
  Wzmocnienie lub współczynnik wzmocnienia w elektronice, jest to stosunek amplitud lub mocy sygnału analogowego wyjściowego do sygnału wejściowego określony dla danego układu elektronicznego, zazwyczaj wzmacniacza. Wzmocnienie może być również definiowane jako logarytm dziesiętny (rzadziej naturalny) z tego stosunku. Można mieć do czynienia ze wzmocnieniem mocy, napięcia lub natężenia prądu elektrycznego.

  Element elektroniczny czynny (aktywny) – element elektroniczny, który jest w stanie wzmocnić prąd elektryczny w odpowiednim układzie elektronicznym. Taki układ można określić jako przetwornik energii elektrycznej na siłę elektromotoryczną.

  Dla układu z elementem elektronicznym czynnym całka z mocy jest ujemna dla pewnego

  co oznacza, że element czynny wymaga do pracy energii lub sam stanowi jej źródło.

  Stanisław Bolkowski (ur. 12 grudnia 1930 w Równem) – naukowiec, profesor, inżynier, nauczyciel akademicki, zastępca przewodniczącego Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, były prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich (1998-2006), autor podręczników akademickich i dla techników z dziedziny elektrotechniki, elektryk.Układ elektroniczny lub obwód elektroniczny – zbiór elementów elektronicznych dyskretnych lub scalonych połączonych elektrycznie tak, aby realizowały określoną funkcję.

  Najważniejsze elementy elektroniczne czynne to:

 • tranzystor
 • lampa elektronowa
 • Układy elektroniczne zawierające elementy czynne zwane są układami aktywnymi.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • element elektroniczny bierny
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Stanisław Bolkowski: Teoria Obwodów Elektrycznych. Wyd. IV. Warszawa: WNT, 1994, s. 24–25. ISBN 83-204-1841-0.
 • Warto wiedzieć że... beta

  Element elektroniczny bierny (pasywny), element elektroniczny nie wytwarzający energii elektrycznej. Element bierny nie jest źródłem, zatem występują na nim tylko straty energii. Taki element może jednak magazynować energię elektryczną: cewka w polu magnetycznym, zaś kondensator - w polu elektrycznym. Energia pobierana przez element bierny jest zawsze nieujemna, co znaczy, że taki element nigdy nie oddaje energii, czyli nie jest źródłem:
  Element elektroniczny (elektryczny) część obwodu elektrycznego o jednej, dominującej funkcji: wytwarzania energii elektrycznej kosztem innego rodzaju energii, rozpraszania energii oraz magazynowania energii. Element elektryczny nie może zostać podzielony bez utraty swoich właściwości. Wyróżniamy dwa rodzaje elementów: bierne i czynne. Bierne nie wytwarzają, lecz rozpraszają i magazynują energię, zaś czynne - wytwarzają.
  Lampa elektronowa – element elektroniczny składający się z elektrod umieszczonych w bańce z wypompowanym powietrzem (lampa próżniowa) lub gazem pod niewielkim ciśnieniem (lampa gazowana), w którym wykorzystuje się wiązki elektronów lub jonów poruszające się między elektrodami lampy i sterowane elektrycznie elektrodami. Może służyć miedzy innymi do wzmacniania, generacji i przekształcania sygnałów elektrycznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.