• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Element

  Przeczytaj także...
  Elementy (gr. Στοιχεῖα, Stoicheia) – pochodzący z IV wieku p.n.e. traktat arytmetyczny i geometryczny, obejmujący swym zakresem podstawowe zagadnienia obu tych nauk.Element Skateboards (pierwotna nazwa Underworld Element Skateboards) to firma produkująca deskorolki z siedzibą w Irvine.
  Półprzewodnikowe elementy mocy – tranzystory, tyrystory, diody oraz inne elementy, które są przystosowane do pracy z dużymi mocami.

  Element (od łacińskiego elementum, tłumaczenie greckie στοιχεῖον stoicheion, „jeden z rzędu” od στοῖχος stoichos, στίχος stichos, „rząd, wiersz”, od στείχειν steichein, „maszerować”; od praindoeuropejskiego *steigh-, „wspinać się”) – wyraz oznaczający pierwotnie podstawę, zasadniczą część, składową, rudyment (stąd polski odpowiednik „pierwiastek”); przez to nabrał znaczenia cząstki, fragmentu, czy komponentu w ogóle, a w dalszej kolejności uzyskał znaczenie detalu, szczegółu; pod wpływem filozofii greckiej wyrazem tym opisuje się także jeden z czterech żywiołów: powietrze, ogień, woda, ziemia.

  Element Eighty - amerykański zespół, powstały w 2000 roku w Tyler. Gra muzykę z pogranicza alternatywnego rocka i nu metal .Elementy orbitalne - parametry jednoznacznie określające orbitę keplerowską danego ciała. Wyznacza się je, biorąc pod uwagę model masy dwupunktowej, podlegającej zasadom dynamiki Newtona i prawu powszechnego ciążenia. Ze względu na wiele możliwych sposobów parametryzacji ruchu ciała, istnieje kilka różnych sposobów określenia zbiorów elementów orbitalnych, z których każdy określa tę samą orbitę.
  Matematyka
 • element algebraiczny
 • element całkowity
 • element idempotentny
 • element macierzowy operatora
 • elementy minimalny i maksymalny
 • elementy najmniejszy i największy
 • element neutralny (zerowy, jedynkowy/jednostkowy)
 • element nierozkładalny
 • element nilpotentny
 • element objętości
 • element odstający
 • element odwracalny
 • element odwrotny (przeciwny)
 • element pierwszy
 • element rozdzielczy
 • elementy stowarzyszone
 • element wyróżniony
 • Elementy (dzieło Euklidesa)
 • Fizyka i mechanika
 • element płynu
 • elementy sprężyste
 • elementy orbitalne
 • elementy symetrii kryształów
 • Elektronika i elektrotechnika
 • element dyskretny
 • element elektroniczny bierny
 • element elektroniczny czynny
 • element elektroniczny inercyjny
 • element półprzewodnikowy
 • półprzewodnikowy element mocy
 • element grzejny
 • element automatyki
 • Językoznawstwo
 • element znaczący
 • element znaczony
 • Kultura
 • Element Eighty(amerykański zespół muzyczny)
 • Basic Element (szwedzki zespół muzyczny)
 • Piąty element (film)
 • Element zbrodni (film)
 • Pozostałe
 • element konstrukcyjny
 • elementy dzieła muzycznego
 • elementy morfotyczne krwi
 • Element Skateboards (firma)
 • Honda Element (samochód)
 • Półprzewodniki − najczęściej substancje krystaliczne, których konduktywność (przewodnictwo właściwe) może być zmieniana w szerokim zakresie (np. 10 do 10 S/cm) poprzez domieszkowanie, ogrzewanie, oświetlenie bądź inne czynniki. Przewodnictwo typowego półprzewodnika plasuje się między przewodnictwem metali i dielektryków.Basic Element – szwedzka grupa muzyczna, uprawiająca muzykę z gatunku eurodance, powstała w 1992 roku w Malmö. W skład zespołu wchodzą: Peter Thelenius (wokalista, raper), Jonas Wesslander (raper) oraz wokalistka Andrea Myrander. Zespół na całym świecie sprzedał łącznie ponad milion płyt.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Żywioły, elementy, pierwiastki – redukcjonistyczna koncepcja filozoficzna, według której świat materialny (Wszechświat) składa się z kilku podstawowych pierwiastków. Różne proporcje w jakich występują one w różnych obiektach i substancjach ma odpowiadać za złożoność świata materialnego, a sposoby, w jaki reagują one ze sobą, mają wyjaśniać przemiany w tym świecie. Teorie elementów były popularne w wielu starożytnych kulturach.
  Elementy muzyki, muzyczne, dzieła muzycznego – elementy porządkujące materiał dźwiękowy będący tworzywem dzieła muzycznego; w wyniku ich współdziałania dzieło uzyskuje określony kształt:
  Piąty element (poprawnie: Piąty żywioł, tyt. oryg. The Fifth Element) – film science-fiction produkcji francuskiej 1997 r. w reżyserii Luca Bessona.
  Działanie zeroargumentowe (element wyróżniony) – w algebrze pojęcie służące do zapisu stałej jako działania algebraicznego. Ma ono swoje zastosowanie prawie wyłącznie jako element opisu pewnej algebry ogólnej: krotki zawierającej jako pierwszy element swój nośnik (zbiór elementów), a następnie działania.
  Element nilpotentny lub nilpotent pierścienia R {displaystyle R} - element x {displaystyle x} pierścienia R {displaystyle R} o tej własności, że
  Elementy morfotyczne krwi – upostaciowane składniki krwi, będące albo żywymi komórkami (leukocyty), wyspecjalizowanymi komórkami o ograniczonym metabolizmie (erytrocyty), bądź fragmentami komórek (trombocyty). Elementy morfotyczne krwi są wytwarzane w układzie krwiotwórczym, który obejmuje głównie szpik kostny czerwony, a także węzły chłonne, śledzionę, migdałki, grasicę. Muszą być stale wytwarzane; u człowieka długość ich życia wynosi od kilku godzin do kilku lat.
  Element nierozkładalny - element nieodwracalny pierścienia całkowitego, który nie daje się przedstawić jako iloczyn dwóch elementów nieodwracalnych, tzn. element q {displaystyle q} pierścienia całkowitego A {displaystyle A} jest nierozkładalny, gdy jest on nieodwracalny oraz jeżeli q = a b {displaystyle q=ab} dla pewnych elementów a {displaystyle a} i b {displaystyle b} pierścienia A {displaystyle A} , to element a {displaystyle a} albo element b {displaystyle b} jest odwracalny.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.046 sek.