• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Elektryzacja

  Przeczytaj także...
  Szereg tryboelektryczny – zestawienie materiałów pod względem biegunowości i wielkości ładunku wytwarzanego podczas zetknięcia i rozdzielania dwóch materiałów. Pozwala zauważyć, które materiały wykazują większą skłonność do elektryzowania się ładunkiem dodatnim, które zaś ujemnym. Jest to istotne np. z punktu widzenia kompatybilności elektromagnetycznej – pozwala dobrać materiały wykorzystane w konstrukcji tak, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia wyładowania elektrostatycznego (ESD).Zjawisko fizyczne – przemiana, na skutek której zmieniają się właściwości fizyczne ciała lub obiektu fizycznego.
  Indukcja elektrostatyczna (zwana też influencją elektrostatyczną) - zjawisko fizyczne, sposób elektryzowania ciała w wyniku zbliżenia do niego naelektryzowanego ciała.

  Elektryzacja (elektryzowanie) – zjawisko fizyczne, proces polegający na wytworzeniu w ciele, elektrycznie obojętnym, nadmiaru ładunków elektrycznych jednego znaku. Zawsze towarzyszy mu powstanie w otoczeniu ładunku o przeciwnym znaku, takiego samego co do wartości bezwzględnej, gdyż proces ten polega na rozdzieleniu już istniejących ładunków o przeciwnych znakach.

  Ładunek elektryczny ciała (lub układu ciał) – fundamentalna właściwość materii przejawiająca się w oddziaływaniu elektromagnetycznym ciał obdarzonych tym ładunkiem. Ciała obdarzone ładunkiem mają zdolność wytwarzania pola elektromagnetycznego oraz oddziaływania z tym polem. Oddziaływanie ładunku z polem elektromagnetycznym jest określone przez siłę Lorentza i jest jednym z oddziaływań podstawowych.Powinowactwo elektronowe to wielkość charakteryzująca zdolność atomu (lub cząsteczki) do przyłączania elektronu i tworzenia jonu ujemnego (anionu). Ilościowo określa się je jako energię, która wydziela się w wyniku tego procesu. Tradycyjnie energię tę podaje się w elektronowoltach (eV).

  Elektryzacja może zachodzić przez

 • bezpośredni kontakt dwóch ciał
 • indukcję elektrostatyczną
 • Elektryzowanie przez indukcję[ | edytuj kod]

  Elektryzowanie przez indukcję elektrostatyczną następuje, gdy do ciała zbliżone zostaje inne naelektryzowane ciało.

  Elektryzowanie przez kontakt[ | edytuj kod]

  Rozważa się dwa szczególne przypadki:

 • Gdy przynajmniej jedno z ciał było naelektryzowane przed kontaktem, wówczas w wyniku kontaktu może nastąpić przemieszczenie ładunku. W szczególności, gdy naładowane ciało zostanie zetknięte z ciałem nienaładowanym, nienaelektryzowane ciało może zostać naelektryzowane.
 • Gdy oba ciała przed kontaktem są nienaelektryzowane, przez pocieranie jednego ciała o drugie lub zetknięcie i rozdzielenie ciał może nastąpić przemieszczenie ładunku między ciałami. Elektryzowanie tym sposobem następuje, gdy powierzchnie stykających się ciał są z różnych substancji. To, jaki ładunek będzie gromadził się na powierzchni ciała, określa porównanie powinowactwa elektronowego substancji obu ciał. Substancje o ciągle zmieniającym się powinowactwie układają się w szeregi tryboelektryczne.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.678 sek.