• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Elektrownia Rybnik  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Górny Śląsk (łac. Silesia Superior, śl. Gůrny Ślůnsk, czes. Horní Slezsko, śl-niem. Oberschläsing, niem. Oberschlesien) – kraina historyczna położona na terenie Polski i Czech w dorzeczu górnej Odry oraz początkowego biegu Wisły, południowo-wschodnia część Śląska.World Wide Fund for Nature (WWF, dawniej World Wildlife Fund) – tłum. „Światowy Fundusz na rzecz Przyrody” to organizacja pozarządowa powstała w 1961 roku jako organizacja ekologiczna o charakterze międzynarodowym. Misją WWF jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego Ziemi i stworzenie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą.
  Nagrody i wyróżnienia[ | edytuj kod] Lista nagród i wyróżnień przyznanych w 2006
 • Cezar Śląskiego Biznesu przyznawany liderom śląskiego biznesu będąca wyrazem uznania dla osiągnięć firm z województwa,
 • Lista nagród i wyróżnień przyznanych w 2005
 • wyróżnienie w konkursie Lider „Świata Energii” 2005 w kategorii „wytwórca roku” oraz „ochrona środowiska”
 • nagroda Złoty Liść Sukcesu 2005 przyznawana przez firmę Ekologus w kategorii „Największe inwestycje w zakresie ochrony środowiska”,
 • Lista nagród i wyróżnień przyznanych w 2004
 • drugie miejsce na liście Najbardziej Efektywnych Przedsiębiorstw Infrastrukturalnych przygotowanej przez Polską Akademię Nauk, Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej MGPiPS, Polish Market, Parkiet.
 • wyróżnienie w konkursie Lider „Świata Energii” 2004 w kategorii „wytwórca roku” oraz „ochrona środowiska”
 • Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. przyznało Elektrowni „Rybnik” S.A. pamiątkowy medal. Medal ten ma na celu uhonorowanie firm zaangażowanych w propagowanie idei jakości oraz działających na rzecz polskiego systemu oceny zgodności.
 • nagroda „Panteon Polskiej Ekologii”. Patronat nad tą nagrodą objęli: Minister Środowiska RP i Prezes Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Nagroda została przyznana w związku z opracowaniem i wdrożeniem systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami określonymi w normie PN-EN ISO 14001
 • „Czarny Diament” – nagroda przyznana przez Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego dla Zakładu Odzysku Węgla „Zower”
 • Lista nagród i wyróżnień przyznanych w 2003
 • tytuł Lider „Świata Energii” 2003 w kategorii „wytwórca roku” oraz „menedżer roku”,
 • „Czarny Diament” – nagroda przyznana przez Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego m.in. za zasługi dla ochrony środowiska, mecenat finansowy nad nauką, kulturą i sportem oraz uruchomienie Zakładu Odzysku Węgla „Zower”,
 • statuetka Fundacji im. Hugo Kołłątaja – za wieloletnią współpracę i działalność na rzecz wybitnie uzdolnionych studentów,
 • nagroda w Konkursie „Trofea Zrównoważonego Rozwoju” organizowanym przez EDF za budowę Zakładu Odzysku Węgla „Zower”,
 • drugie miejsce na liście 200 Najbardziej Efektywnych Przedsiębiorstw Infrastrukturalnych przygotowanej przez Polską Akademię Nauk,
 • dyplom Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „Repty” „Przyjaciel GCR Repty” w podziękowaniu za wieloletnią pomoc finansową dla GCR,
 • wyróżnienie w Konkursie BCC „Medal Europejski” za produkt: energia elektryczna.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Zbiornik Rybnicki
 • Rafako S.A. – spółka akcyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Producent kotłów parowych i wodnych dla energetyki, urządzeń kotłowych stosowanych w utylizacji odpadów i spalaniu biomasy oraz kotłów odzyskowych dla bloków parowo-gazowych. Świadczy w tym zakresie usługi serwisowe oraz zajmuje się projektowaniem i dostarczaniem elektrofiltrów, instalacji odsiarczania spalin oraz instalacji katalitycznego odazotowania spalin. Spółka zatrudnia ok. 2400 osób (06.2011). Jest spółką zależną od PBG.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pożar – niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Warunkiem zapoczątkowania pożaru (podobnie jak w procesie spalania) jest istnienie trójkąta spalania:
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Jezioro Rybnickie (Zbiornik Rybnicki, Zalew Rybnicki) – zbiornik zaporowy utworzony przez spiętrzenie wód rzecznych Rudy zaporą w Rybniku Stodołach.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Dolmel – zakład przemysłowy działający we Wrocławiu od 1947 roku. Przedsiębiorstwo zostało zbudowane na bazie istniejących wcześniej zakładów Linke-Hoffmann oraz "Famo". W swojej historii zakład działał w branży elektromechanicznej. Prowadzono tu produkcję z zakresu maszyn elektrycznych i elektroenergetycznych. Przedsiębiorstwo położone jest przy ulicy Fabrycznej 10, w dawnej dzielnicy Fabryczna. Po przemianach ustrojowych w Polsce w latach 90. XX wieku w miejsce fabryki powstały nowe podmioty gospodarcze.
  Odsiarczanie spalin – oczyszczanie spalin ze związków siarki, a przede wszystkim usuwanie tlenków siarki (głównie SO2), które powstają w procesach spalania w ilościach zależnych od rodzaju paliwa (np. od zawartości związków siarki w węglu kamiennym, węglu brunatnym, ropie naftowej, mazucie, benzynie lub gazie ziemnym) i od warunków spalania (spalanie zupełne lub niezupełne w różnych typach palenisk).
  Olej transformatorowy to olej mineralny lub olej syntetyczny stosowany w transformatorach jako izolator oraz pełniący funkcje chłodzące.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.