• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Elektrownia Rybnik  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Górny Śląsk (łac. Silesia Superior, śl. Gůrny Ślůnsk, czes. Horní Slezsko, śl-niem. Oberschläsing, niem. Oberschlesien) – kraina historyczna położona na terenie Polski i Czech w dorzeczu górnej Odry oraz początkowego biegu Wisły, południowo-wschodnia część Śląska.World Wide Fund for Nature (WWF, dawniej World Wildlife Fund) – tłum. „Światowy Fundusz na rzecz Przyrody” to organizacja pozarządowa powstała w 1961 roku jako organizacja ekologiczna o charakterze międzynarodowym. Misją WWF jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego Ziemi i stworzenie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą.
  Dane techniczne[ | edytuj kod]
  Kocioł OP-650k opalany pyłem węglowym
 • moc: 1775 MW (ok 4,6% mocy zainstalowanej w Polsce)
 • roczna produkcja energii elektrycznej: 9436135 MWh
 • 8 bloków energetycznych 225 MW każdy składający się z:
 • kocioł parowy OP-650k produkcji Rafako w Raciborzu
 • turbina parowa 13K215 produkcji Zamechu w Elblągu
 • generator GTHw-225 MW produkcji Dolmel we Wrocławiu
 • zbiornik wodny: powierzchnia – 550 hektarów, sztucznie utworzony (1972), nazywany Jeziorem Rybnickim
 • dwie chłodnie kominowe (po 120 metrów), kominy 260 i 300 metrów (jeden komin przypada na cztery bloki) oraz dwa kominy 120 metrowe wybudowane na potrzeby instalacji mokrego odsiarczania spalin
 • elektrownia posiada jeden z 5 najwyższych kominów w Polsce o wysokości 300 m
 • elektrownia pracuje w oparciu o węgiel kamienny, którego roczne zużycie wynosi około 4–4,5 milionów ton
 • Rozwój[ | edytuj kod]

  Do 2018 roku elektrownia planowała uruchomić nowy blok energetyczny o mocy 910 MW. Nowy blok został zaplanowany tak by produkować do 8% energii pochodzącej ze współspalania węgla z biomasą. Obecnie na skutek zmian w obowiązującym prawie projekt został wstrzymany na czas nieokreślony. Równocześnie EDF ogłosił, że wyda 300 mln euro na modernizację istniejących bloków elektrowni.

  Rafako S.A. – spółka akcyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Producent kotłów parowych i wodnych dla energetyki, urządzeń kotłowych stosowanych w utylizacji odpadów i spalaniu biomasy oraz kotłów odzyskowych dla bloków parowo-gazowych. Świadczy w tym zakresie usługi serwisowe oraz zajmuje się projektowaniem i dostarczaniem elektrofiltrów, instalacji odsiarczania spalin oraz instalacji katalitycznego odazotowania spalin. Spółka zatrudnia ok. 2400 osób (06.2011). Jest spółką zależną od PBG.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,

  16 sierpnia 2021 roku planowane jest wyłączenie bloków nr 1 i 2, które osiągają moc 225 MW każdy.

  Wpływ na środowisko[ | edytuj kod]

  Więcej: Elektrownia węglowa – wpływ na środowisko

  Elektrownia oddała do użytku Zakład Odzysku Węgla, zlokalizowany w Czerwionce-Leszczynach, eksploatujący odpady pogórnicze, stające się tańszym źródłem energii dla elektrowni.

  Elektrownia posiada kilka instalacji odsiarczania spalin:

  Pożar – niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Warunkiem zapoczątkowania pożaru (podobnie jak w procesie spalania) jest istnienie trójkąta spalania:WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
 • Instalacja sucha – polegającą na podawaniu zmielonego kamienia wapiennego do komór paleniskowych kotłów.
 • Instalacja sucha z nawilżaniem – polega na zraszaniu nieodpylonych spalin w reaktorach umieszczonych pomiędzy kotłami a elektrofiltrami.
 • Instalacja mokrego odsiarczania spalin – metoda ta polega na przemywaniu spalin wodną zawiesiną wapna w wieży absorpcyjnej, w efekcie czego powstaje siarczyn wapnia.
 • W raporcie WWF z 10 maja 2007 Elektrownia Rybnik została uznana za jedną z czterech elektrowni emitujących największe ilości gazów cieplarnianych do atmosfery w Polsce.

  Jezioro Rybnickie (Zbiornik Rybnicki, Zalew Rybnicki) – zbiornik zaporowy utworzony przez spiętrzenie wód rzecznych Rudy zaporą w Rybniku Stodołach.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dolmel – zakład przemysłowy działający we Wrocławiu od 1947 roku. Przedsiębiorstwo zostało zbudowane na bazie istniejących wcześniej zakładów Linke-Hoffmann oraz "Famo". W swojej historii zakład działał w branży elektromechanicznej. Prowadzono tu produkcję z zakresu maszyn elektrycznych i elektroenergetycznych. Przedsiębiorstwo położone jest przy ulicy Fabrycznej 10, w dawnej dzielnicy Fabryczna. Po przemianach ustrojowych w Polsce w latach 90. XX wieku w miejsce fabryki powstały nowe podmioty gospodarcze.
  Odsiarczanie spalin – oczyszczanie spalin ze związków siarki, a przede wszystkim usuwanie tlenków siarki (głównie SO2), które powstają w procesach spalania w ilościach zależnych od rodzaju paliwa (np. od zawartości związków siarki w węglu kamiennym, węglu brunatnym, ropie naftowej, mazucie, benzynie lub gazie ziemnym) i od warunków spalania (spalanie zupełne lub niezupełne w różnych typach palenisk).
  Olej transformatorowy to olej mineralny lub olej syntetyczny stosowany w transformatorach jako izolator oraz pełniący funkcje chłodzące.
  Kilowatogodzina (symbol: kWh ) - jednostka pracy, energii oraz ciepła. 1 kWh odpowiada ilości energii, jaką zużywa przez godzinę urządzenie o mocy 1000 watów, czyli jednego kilowata. To jednostka wielokrotna jednostki energii - watosekundy (czyli dżula) w układzie SI.
  Węgiel kamienny – skała osadowa pochodzenia roślinnego, zawierająca 75-97% pierwiastka węgla, powstała głównie w karbonie (era paleozoiczna) ze szczątków roślinnych, które bez dostępu tlenu uległy uwęgleniu. Ma czarną barwę, matowy połysk, czarną rysę.
  Chłodnia kominowa - urządzenie służące do schładzania przemysłowego wody w zakładach przemysłowych oraz energetycznych, które nie mają możliwości użycia do chłodzenia wody z rzeki, morza czy jeziora. Jest specyficznym kontaktowym mokrym wymiennikiem ciepła. Wykonana jest w formie budowli żelbetowej (sporadycznie drewnianej), wyposażona w znacznej wysokości komin wymuszający przepływ powietrza umożliwiający chłodzenie wody. Często chłodnie kominowe i para wodna wydostająca się z nich pokazywane są mylnie jako główne źródło skażenia środowiska.
  Elektrownia kondensacyjna – elektrownia cieplna pracująca według termodynamicznego obiegu Rankine’a. W odróżnieniu od elektrociepłowni ciepło uzyskane przy skropleniu pary wodnej, która opuszcza turbinę parową, tracone jest do otoczenia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.