• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Elektrownia Dolna Odra  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Gryfino, (niem. Greifenhagen) – miasto w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, siedziba władz powiatu gryfińskiego i gminy miejsko-wiejskiej Gryfino. Leży nad Odrą Wschodnią na Równinie Wełtyńskiej. Pomiędzy rzeką a granicą z Niemcami (Odrą Zachodnią) znajduje się Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry.PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie będąca jednostką dominującą Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Grupa Kapitałowa jest największym pod względem przychodów, zainstalowanych mocy wytwórczych oraz wolumenu produkcji energii elektrycznej zintegrowanym pionowo przedsiębiorstwem energetycznym w Polsce. Grupa w obecnym kształcie powstała w 2007 roku.
  PGE Elektrownia Dolna Odra z lotu ptaka
  PGE Elektrownia Dolna Odra we mgle z lotu ptaka
  PGE Elektrownia Dolna Odra, maszynownia z zewnątrz
  PGE Elektrownia Dolna Odra, nawęglanie
  PGE Elektrownia Dolna Odra, odsiarczanie
  PGE Elektrownia Dolna Odra, kominy, nowy i stary
  PGE Elektrownia Dolna Odra, turbozespół
  PGE Elektrownia Dolna Odra, maszynownia, turbozespoły przed i po modernizacji
  PGE Elektrownia Dolna Odra, maszynownia z zewnątrz przy trafo 400kV
  PGE Elektrownia Dolna Odra, od strony ciepłego kanału
  PGE Elektrownia Dolna Odra, widok od strony rozdzielni Krajnik
  PGE Elektrownia Dolna Odra z lotu ptaka
  PGE Elektrownia Dolna Odra z lotu ptaka
  PGE Elektrownia Dolna Odra z lotu ptaka

  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odraelektrownia cieplna, kondensacyjna, elektrownia węglowa opalana węglem kamiennym wchodząca w skład grupy kapitałowej PGE, należąca do firmy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., znajdująca się w Nowym Czarnowie koło Gryfina w województwie zachodniopomorskim.

  General Electric – w 2009 dwunaste co do wielkości przedsiębiorstwo na świecie, zarówno pod kątem obrotów, generowanego dochodu jak i wartości rynkowej (406 mld USD w lipcu 2007). Spółka zajmuje obecnie trzecie miejsce na liście Największych Przedsiębiorstw na Świecie, czasopisma Forbes . Spółka publiczna notowana na Giełdzie Nowojorskiej (NYSE): GE (tzw. "Wall Street").Polimex Mostostal Spółka Akcyjna – polskie przedsiębiorstwo budowlane, generalny wykonawca w zakresie budownictwa przemysłowego, ogólnego i mieszkaniowego. Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach indeksu mWIG40.

  Historia[ | edytuj kod]

 • 1965 zlecenie studium lokalizacji elektrowni o mocy 1752 MW (8 bloków) z możliwością dalszej rozbudowy
 • 1970 początek budowy elektrowni
 • 1 lipca 1973 powołanie kierownictwa rozruchu elektrowni
 • 1974:
 • 10 kwietnia pierwsza synchronizacja z państwowym systemem elektroenergetycznym
 • 29 kwietnia przekazanie do eksploatacji bloku nr 1
 • 4 maja oficjalne uruchomienie elektrowni
 • 1 września przekazanie do eksploatacji bloku nr 2
 • 31 grudnia zsynchronizowano blok nr 3
 • 1975 przekazanie bloków nr 3, 4 i 5
 • 1976:
 • przekazanie bloków nr 6 i 7
 • zakończenie budowy rozdzielni Krajnik 400/220/110 kV
 • powołanie Zespołu Elektrowni Dolna Odra
 • 1977 przekazanie bloku nr 8 i zakończenie budowy
 • 24 stycznia 2010 nastąpił wybuch pyłu węglowego w elektrowni, w którym zginęła jedna osoba a trzy zostały ranne. Dwa budynki uległy zniszczeniu.
 • 11 kwietnia 2012 roku został wycofany z eksploatacji blok nr 4.
 • 1 stycznia 2014 roku został wycofany z eksploatacji blok nr 3.
 • 30 stycznia 2020 roku PGE zawarło umowę z General Electric i Polimex Mostostal na budowę dwóch bloków gazowych 9 i 10 o mocy 683 MW każdy
 • 1 stycznia 2021 roku planowane jest wyłączenie z eksploatacji najstarszych bloków nr 1 i 2.
 • 11 grudnia 2023 roku ma nastąpić przekazanie do eksploatacji bloków gazowych 9 i 10.
 • Oś czasu jednostek wytwórczych Elektrowni Dolna Odra

  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, w skrócie PGE ZEDO S.A. – zespół elektrowni znajdujących się w rejonie Szczecina, w województwie zachodniopomorskim.Głos Szczeciński – gazeta regionalna z siedzibą w Szczecinie, ukazująca się w województwie zachodniopomorskim. Jest jedną z trzech mutacji „Głosu - Dziennika Pomorza”. Do stycznia 2007 ukazywała się jako całkiem osobna gazeta.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie będąca jednostką dominującą Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Grupa Kapitałowa jest największym pod względem przychodów, zainstalowanych mocy wytwórczych oraz wolumenu produkcji energii elektrycznej zintegrowanym pionowo przedsiębiorstwem energetycznym w Polsce. Grupa w obecnym kształcie powstała w 2007 roku.
  Węgiel kamienny – skała osadowa pochodzenia roślinnego, zawierająca 75-97% pierwiastka węgla, powstała głównie w karbonie (era paleozoiczna) ze szczątków roślinnych, które bez dostępu tlenu uległy uwęgleniu. Ma czarną barwę, matowy połysk, czarną rysę.
  Województwo zachodniopomorskie – województwo położone w północno-zachodniej części Polski, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Graniczy na wschodzie z województwem pomorskim, na południu z województwami: wielkopolskim i lubuskim, a na zachodzie z niemieckimi krajami związkowymi: Brandenburgią i Meklemburgią-Pomorzem Przednim. Zajmuje obszar 22 892,48 km². Według danych z 31 grudnia 2011 r. miało 1,72 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Szczecin.
  Elektrownia kondensacyjna – elektrownia cieplna pracująca według termodynamicznego obiegu Rankine’a. W odróżnieniu od elektrociepłowni ciepło uzyskane przy skropleniu pary wodnej, która opuszcza turbinę parową, tracone jest do otoczenia.
  Wat – jednostka mocy lub strumienia energii w układzie SI (jednostka pochodna układu SI), oznaczana symbolem W. Nazwa wat pochodzi od nazwiska brytyjskiego inżyniera i wynalazcy Jamesa Watta.
  Blok energetyczny – turbogenerator (turbozespół) współpracujący z kotłem parowym, stanowiący autonomiczny system energetyczny w elektrowni kondensacyjnej lub elektrociepłowni, wraz z indywidualnymi systemami dostarczania do kotła paliwa i powietrza, odprowadzenia spalin i popiołu, oraz wyprowadzenia energii elektrycznej.
  Wolt – jednostka potencjału elektrycznego, napięcia elektrycznego i siły elektromotorycznej, używana w układach jednostek miar SI, MKS i MKSA, oznaczana V.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.053 sek.