• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Elektroolfaktografia  Podstrony: [1] [2] [3] 4
  Przeczytaj także...
  Klucz elektrolityczny – rodzaj półprzepuszczalnej przegrody lub naczynia z elektrolitem spełniający rolę łącznika dwóch półogniw w ogniwie galwanicznym. Klucz elektrolityczny zapewnia przepływ prądu elektrycznego między półogniwami i jednocześnie uniemożliwia mieszanie się elektrolitów wchodzących w skład półogniw.Elektroantenografia (ang. electroantennography) – elektroolfaktograficzne badania potencjałów czynnościowych w czułkach (antenach, łac. antennae, l.poj. antenna) owadów, prowadzone m.in. w celu wyjaśnienia mechanizmu percepcji zapachu lub w ramach badań o znaczeniu praktycznym, np. przygotowywania pułapek feromonowych) lub budowy systemów biomonitoringu.

  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH
  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH  Przypisy[ | edytuj kod]
  1. Symbol EOG jest też stosowany jako skrót określenia "electrooculography" lub "elektrooculografia", odnoszącego się do badań narządu wzroku
  2. J. Ziesmann, I. Valterova, K. Haberkorn, M.G. de Brito Sanchez i inni. Chemicals in Laboratory Room Air Stimulate Olfactory Neurons of Female Bombyx mori. „Chemical Senses”. 25 (1). s. 31-37. DOI: 10.1093/chemse/25.1.31. PMID: 10667991. 
  3. A. Holley. „Problemy (wg Recherche VII-VII 1975”. 4, s. 57-59, 1976 (pol.). 
  4. 2.3. Powstawanie i przewodzenie impulsów nerwowych, [w:] J. Kośmider, Dezodoryzacja gazów i ścieków, cz. IV Oceny zapachowej jakości powietrza i skuteczności dezodoryzacji, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Politechniki Szczecińskiej, 1990, s. 16-17 (pol.).
  5. Karolina Dżaman. Współczesne metody badania węchu i smaku. „Otolaryngologia”. 7 (4), s. 173 - 177, 2008. 
  6. J.S. Kauer, D.G. Moulton. Responses of olfactory bulb neurons to odor stimulation of small nasal areas in the salamander. „J Physiol”. 243, s. 717–737, 1974. 
  7. John W. Scott, Tracy Brierley, Frederick H. Schmidt. Chemical Determinants of the Rat Electro-Olfactogram. „The Journal of Neuroscience”. 20 (12), s. 4721-4731, June 2000. DOI: 10.1523/JNEUROSCI.20-12-04721.2000. PMID: 10844041. 
  8. Izrael:_endoskop_w_postaci_minirobota (pol.). [dostęp 2010-09-16].
  9. L. Wang, C. Hari, L. Chen, T. Jacob. A new non-invasive method for recording the electro-olfactogram using external electrodes. „Clin Neurophysiol”. 115, s. 1631–1640, 2004. DOI: 10.1016/j.clinph.2004.02.010. PMID: 15203064 (ang.). 
  10. Hadas Lapid, Han-Seok Seo, Benno Schuster, Elad Schneidman i inni. Odorant Concentration Dependence in Electroolfactograms Recorded From the Human Olfactory Epithelium. „J Neurophysiol”. 102 (4), s. 2121-30, August 5 2009. American Physiological Society. DOI: 10.1152/jn.91321.2008. PMID: 19657081 (ang.). 
  Błona komórkowa, plazmolema, plazmolemma (cytolemma, plasmolemma) – półprzepuszczalna błona biologiczna oddzielająca wnętrze komórki od świata zewnętrznego. Jest ona złożona z dwóch warstw fosfolipidów oraz białek, z których niektóre są luźno związane z powierzchnią błony (białka peryferyjne), a inne przebijają błonę lub są w niej mocno osadzone białkowym lub niebiałkowym motywem (białka błonowe).John Zachary Young (ur. 18 marca 1907 w Bristolu, zm. 4 lipca 1997 w Oksfordzie) – angielski zoolog i neurofizjolog. Jako pierwszy zaproponował, że olbrzymie aksony kałamarnic mogą być użyteczne do badań właściwości neuronów.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Bombikol – organiczny związek chemiczny należący do rodziny alkoholi. Jest nienasyconym alkoholem jednorzędowym, będącym feromonem wydzielanym przez samicę jedwabnika morwowego (Bombyx mori), gdy ta jest zdolna do zapłodnienia. Bombikol stanowi sygnał chemiczny wywołujący zmianę zachowania osobnika płci przeciwnej. Samiec może wyczuć ten zapach, nawet gdy stężenie bombikolu wynosi jedna cząsteczka na trylion (1:10) cząsteczek powietrza.
  Neuron, komórka nerwowa – rodzaj elektrycznie pobudliwej komórki zdolnej do przetwarzania i przewodzenia informacji w postaci sygnału elektrycznego. Neurony są podstawowym elementem układu nerwowego zwierząt. Najwięcej neuronów znajduje się w ośrodkowym układzie nerwowym w skład którego wchodzi mózgowie oraz rdzeń kręgowy.
  Odorant (z łac. odor – zapach) – dowolna substancja mająca zapach, niezależnie od tego, czy wydaje się on przyjemny, czy nie. W inżynierii środowiska odorantami określa się (według normy PN-EN 13725:2007) wszystkie zanieczyszczenia zawarte w powietrzu, które pobudzają komórki nerwowe nabłonka węchowego. Wynikiem pobudzenia jest wrażenie zapachu – przyjemne lub nieprzyjemne. Wszystkie zapachy mogą być wrażeniami niepożądanymi, gdy są obce dla danego środowiska. Rodzaj emocji, związanych z odbiorem zapachu, określa tzw. jakość hedoniczna.
  Elektroda porównawcza (elektroda odniesienia) – elektroda (półogniwo) charakteryzująca się stałym potencjałem służąca za punkt odniesienia przy bezprądowym pomiarze potencjałów innych elektrod.
  Elektroda – końcowy element niektórych układów lub urządzeń elektrycznych, przewodnik elektryczny wysyłający ładunek elektryczny lub przyjmujący go z otoczenia, albo kształtujący pole elektrostatyczne w swoim otoczeniu.
  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.
  Chemical Senses – miesięcznik, w którym są publikowane wyniki oryginalnych badań naukowych oraz artykuły przeglądowe dotyczące wszystkich zagadnień chemorecepcji u ludzi i zwierząt – zmysłów chemicznych (smak, węch) i innych problemów chemorecepcji, w tym stosowanych w tej dziedzinie nowych metod badawczych. Jest jednym z 73 czasopism wydawnictwa Oxford University Press, tworzących Oxford Journals Medicine Collection i jednym z 36 czasopism Oxford Journals Life Sciences Collection. W roku 2010 uzyskało IF = 2,327 (średnia 5-letnia: 2.252). Zajęło miejsce:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.