• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania

  Przeczytaj także...
  Andrzej Napieralski (ur. 1950 w Łodzi) – polski naukowiec, profesor, którego zainteresowania naukowe obejmują elektronikę i mikroelektronikę.Mikrofale – rodzaj promieniowania elektromagnetycznego o długości fali pomiędzy podczerwienią i falami ultrakrótkimi, zaliczane są do fal radiowych. W różnych opracowaniach spotyka się różne zakresy promieniowania uznawanego za promieniowanie mikrofalowe, przykładowo od 1 mm (częstotliwość 300 GHz) do 30 cm (1 GHz), częstotliwość = 3·10 ÷ 3·10 Hz, a długości λ = 10 ÷ 0,1 m . Ten zakres pokrywa również pasma UHF oraz EHF (fale milimetrowe).
  Miesięcznik jest to czasopismo, które ukazuje się regularnie raz w miesiącu. Przeważnie miesięczniki poświęcone są jakiejś konkretnej problematyce, np. z zakresu sztuki, nauki, techniki, sportu, turystyki czy gier komputerowych, a także konkretnym regionom oraz problematyce politycznej i społecznej. Niektóre miesięczniki wydawane są też w formie poradników.

  Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowaniamiesięcznik naukowo-techniczny, należący do grupy wydawnictw związanych z elektroniką, publikowany przez Wydawnictwo Sigma-NOT. Właścicielem miesięcznika jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Elektronika jest wydawana przy współpracy Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk. Redakcja miesięcznika współpracuje z Polską Sekcją Institute of Electrical and Electronics Engineers. Elektronika jest notowana w międzynarodowej bazie publikacji INSPEC, a także w WorldCat OCLC, Index Copernicus, BazTech.

  Józef Wiesław Modelski (ur. 25 marca 1949 w Kawnicach) – polski inżynier elektronik, profesor nauk technicznych, wykładowca akademicki Politechniki Warszawskiej, dyrektor Instytutu Radioelektroniki PW, członek Fellow IEEE, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN.Czasopismo naukowe – rodzaj czasopisma, w którym są drukowane publikacje naukowe podlegające recenzji naukowej. Współcześnie szacuje się, że na świecie jest wydawanych ponad 54 tys. czasopism naukowych, w których pojawia się ponad milion artykułów rocznie. Pierwszym wydawanym w Europie czasopismem naukowym był Journal des Savants zajmujące się literaturą. Powstało w 1665, jego redaktorem był Denis de Sallo.

  Tematy poruszane na łamach czasopisma:

 • materiały, konstrukcje, układy
 • systemy, mikroelektronika
 • optoelektronika, fotonika
 • elektronika mikrofalowa
 • mechatronika
 • energoelektronika, informatyka
 • Czasopismo jest wydawane od 50 lat. Funkcję redaktora naczelnego pełni obecnie prof. dr hab. Jerzy Klamka, a przewodniczącego Rady Programowej prof. dr hab. Władysław Torbicz, a członkami Rady Programowej są, między innymi profesorowie: Józef Modelski, Ryszard Romaniuk, Edward Sędek, Andrzej Napieralski, i inni . W roku 2009 czasopismo nagrodzone statuetką Ministra Infrastruktury "Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego" . Uważane w krajowym środowisku naukowo-technicznym elektroniki za jedno z najlepszych merytorycznie czasopism . Czasopismo stara się o wejście do baz danych Elsevier Scopus, oraz ISI – Institute for Scientific Information (Instytut Filadelfijski) i uzyskania międzynarodowych wskaźników bibliometrycznych, jak Journal Impact Factor, Hirsch index.

  Scopus to naukowa baza danych, prowadzona przez wydawnictwo Elsevier, zawierająca abstrakty (streszczenia) artykułów z 16 000 czasopism naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych oraz społecznych. Została ona utworzona na bazie wirtualnej biblioteki o nazwie ScienceDirect.Indeks h (Hirscha) (ang. h-index) – współczynnik wprowadzony w 2005 roku przez Jorgego E. Hirscha, który ma w zamierzeniu wykazać wagę i znaczenie wszystkich prac naukowych danego autora, charakteryzując jego całkowity dorobek, a nie tylko znaczenie jednej poszczególnej pracy, co czyni zwykły indeks cytowań.

  Przypisy

  Fotonika to interdyscyplinarna dziedzina nauki i techniki, łącząca dokonania optyki, elektroniki i informatyki w celu opracowywania technik i urządzeń wykorzystujących promieniowanie elektromagnetyczne (oprócz radiowego) do przenoszenia i przetwarzania informacji.Ryszard S. Romaniuk (ur. 8 maja 1952 w Koźminie Wielkopolskim) – polski naukowiec, inżynier elektronik, Eur.Ing. – FEANI, profesor nauk technicznych, wykładowca akademicki Politechniki Warszawskiej, dyrektor Instytutu Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, członek Fellow SPIE-The International Society for Optics and Photonics, członek „Senior Member” IEEE, członek i Sekretarz Naukowy Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk, stypendysta Fundacji Eisenhowera, specjalizujący się w fotonice, elektronicznych systemach pomiarowych, oraz Inżynierii Internetu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.
  Impact factor (IF) – w tłumaczeniu „Miara oddziaływania” – to wskaźnik prestiżu i siły oddziaływania czasopism naukowych, ustalany corocznie na podstawie prowadzonego przez koncern wydawniczy Thomson Reuters indeksu cytowań publikacji naukowych.
  Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) – polska organizacja pozarządowa integrująca środowisko elektryków polskiego pochodzenia z całego Świata. Dzięki otwartej formule członkostwa zrzesza ona zarówno inżynierów, jak i techników, oraz młodych adeptów (uczniów techników i szkół zawodowych) szeroko rozumianej elektryki. SEP zajmuje się głównie działalnością popularyzatorską oraz edukacyjną (szkolenia uprawniające do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym uprawnienia do 1 kV). Zajmuje się także oceną zgodności wyrobów elektrycznych niskiego napięcia (od 1933 r.), poprzez Biuro Badawcze ds. Jakości, agendę SEP posiadającą akredytacje krajowe oraz uznania najbardziej prestiżowych organizacji międzynarodowych i europejskich. Prowadzi też szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową występując pod angielską nazwą Association of Polish Electrical Engineers. Należy do krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Polsce oraz do europejskiej organizacji EUREL.
  Jerzy Klamka (ur. 31 maja 1944 w Libiążu) – polski automatyk, specjalista w zakresie sterowalności, obserwowalności oraz stabilności układów dynamicznych, profesor nauk technicznych, profesor zwyczajny w Politechnice Śląskiej, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, prezes Oddziału PAN w Katowicach.
  Elektronika – dziedzina techniki i nauki zajmująca się obwodami elektrycznymi zawierającymi, obok elementów elektronicznych biernych, elementy aktywne takie jak lampy próżniowe, tranzystory i diody. W obwodach takich można wzmacniać słabe sygnały dzięki nieliniowym charakterystykom elementów czynnych (i ich możliwościom sterowania przepływem elektronów). Podobnie możliwość pracy urządzeń jako przełączniki pozwala na przetwarzanie sygnałów cyfrowych.
  Społeczeństwo informacyjne – terminem określa się społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze nawet od dóbr materialnych. Przewiduje się rozwój usług związanych z 3P (przesyłanie, przetwarzanie, przechowywanie informacji).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.069 sek.