• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Elektroniczna legitymacja studencka

  Przeczytaj także...
  Hologram – fotograficzny zapis na nośniku przynajmniej dwufalowego obrazu interferencyjnego, który w odczycie daje dwa niezależne od siebie obrazy przestrzenne 3D (trójwymiarowe).W roku 2011/12 w Polsce istniało 460 uczelni, w tym: 19 uniwersytetów, 25 uczelni technicznych, 7 uczelni rolniczych, 77 uczelni ekonomicznych, 17 uczelni pedagogicznych, 9 uczelni medycznych, 2 uczelnie morskie, 6 akademii wychowania fizycznego, 23 uczelnie artystyczne, 14 uczelni teologicznych, 7 uczelni resortu obrony narodowej i resortu spraw wewnętrznych oraz 254 pozostałe placówki.
  Awers i rewers (łac.) to dwie strony jakiegoś zdobionego przedmiotu płaskiego, pokrytego jedno- lub dwustronnie malowidłem, grafiką lub drukiem, zawierającego płaskorzeźbę, wizerunek wykonany metodą rycia, kucia lub zdobionego w jeszcze inny sposób. Oba pojęcia funkcjonują wyłącznie razem, gdy w danym przedmiocie występuje swobodny dostęp do obu jego powierzchni, przy czym jedna z nich jest wyłączną lub główną stroną zawierającą przedstawiane treści.
  Wzór legitymacji

  Elektroniczna legitymacja studencka (ELS) – rodzaj legitymacji. Zastąpiła papierową legitymację studencką.

  Opis[ | edytuj kod]

  Została wprowadzona przepisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.

  Od 2006r. elektroniczne legitymacje studenckie obowiązywały tylko na kilku polskich uczelniach. Dokument w nowej, elektronicznej wersji, jako pierwsi (od 16.02.2006 r.) otrzymali studenci z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a także studenci z Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu – uczelni, których rzeszowska WSIiZ jest współzałożycielem.

  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie (MPK S.A.) – jedna ze spółek powstałych w 1997 roku z przekształcenia MPK Sp. z o.o. Zajmuje się realizacją transportu zbiorowego na terenie gminy Kraków – na podstawie umowy z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu – oraz poza jej granicami. W 2012 roku otrzymała srebny listek CSR.MPK Łomża (Zakład Komunikacji Miejskiej Zakład Budżetowy w Łomży) – łomżyńskie przedsiębiorstwo transportowe.

  Od 2018 r. wzór legitymacji określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.

  Elektroniczna legitymacja studencka ma formę karty z tworzywa sztucznego z wbudowanym procesorem, a jej wzór graficzny jest jednolity dla wszystkich uczelni i został określony w rozporządzeniu. Legitymacja wyposażona jest w chip stykowy oraz może być wyposażona w bezstykowy interfejs Mifare. Według rozporządzenia jest ona dokumentem poświadczającym status studenta.

  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. (MPK Poznań Sp. z o.o.) - spółka powstała 28 czerwca 2000 w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie "Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu". Jej tradycje sięgają roku 1880, kiedy w Poznaniu powstał pierwszy tramwaj konny. Jest jednoosobową spółką miasta Poznania (jedyny właściciel i 100% udziałowiec).Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.

  Elektroniczna legitymacja w niektórych uczelniach pozwala na dostęp do uczelnianego systemu komputerowego i biblioteki. Dzięki niej można sprawdzić plan zajęć, ocenę z egzaminu, czy złożyć elektroniczny podpis. Legitymację ELS można wykorzystywać także jako elektroniczną portmonetkę, którą studenci płacą np. za ksero. Posiadając do legitymacji dodatek Smartcard (czyli Elektroniczną Legitymację Studencką z funkcją płatniczą), studenci mogą posługiwać się ELS jak kartą płatniczą. Taka usługa oferowana jest studentom i doktorantom wybranych szkół wyższych, należących do programu Santander Universidades, za który w Polsce odpowiada Bank Zachodni WBK (Santander). Od 2017 roku z takiej funkcji mogą korzystać m.in. rzeszowscy studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Zaawansowane mechanizmy kryptograficzne gwarantują najwyższe bezpieczeństwo dostępu do danych, w tym kodowaną transmisję bezprzewodową. Dzięki technologii DESFire istnieje możliwość rozbudowywania karty o nowe funkcjonalności z zapewnieniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

  Mifare – bezdotykowy standard karty opracowany przez firmę Philips (aktualnie NXP Semiconductors) w 1994 (Mifare Standard 1k). W 1997 opublikowano standard Mifare Pro, w którym karta jest wyposażona w mikroprocesor z koprocesorem szyfrującym algorytmem 3DES. W 1999 powstała kolejna edycja: Mifare ProX, nowa karta zabezpieczona poprzez wykorzystanie PKI. W tym samym roku sprzedano 50-milionową bezdotykową kartę z interfejsem Mifare. W 2000 roku opracowano pierwszy na świecie w pełni zgodny z ISO/IEC 14443 czytnik IC (rodzina czytników RC500). Sprzedanych zostało 100 milionów kart Dual Interface Mifare. W styczniu 2002 do sprzedaży trafiły karty Mifare 4k. Standard ten obowiązuje do dziś.Legitymacja (z łac. legitimus - prawny, legalny, prawowity) – dokument potwierdzający tożsamość osoby oraz w zależności od podmiotu wydającego: miejsce pracy, zawód, przynależność do organizacji, ewentualnie również określone uprawnienia (np. zniżki). Legitymacja może potwierdzać również otrzymany order, odznaczenie lub wyróżnienie. Termin wprowadzony do języka polskiego z niemieckiego słowa legitimation. Dokument tego typu może funkcjonować również pod innymi nazwami (np. książeczka, karta).

  Aktualnie legitymacja może zastąpić również kartę miejską. Jako że znaczna część legitymacji wydawanych przez polskie uczelnie wyposażona jest w interfejs bezstykowy Mifare, wiele spółek komunikacji miejskiej (m.in. w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznań, Lublinie czy w Łomży) wprowadziło możliwość przystosowania tych dokumentów jako nośników elektronicznych biletów okresowych używanych w tych miastach.

  Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, ZTM – organ samorządu Warszawy, powołany w celu organizowania, zarządzania i nadzorowania lokalnego transportu zbiorowego na terenie aglomeracji warszawskiej.Legitymacja studencka – legitymacja poświadczająca status studenta. Dokumenty te są zwykle ważne przez jeden semestr lub trymestr i po upływie tego okresu muszą zostać przedłużone ich daty ważności.

  Legitymacja jest dokumentem uprawniającym studenta do ulgowych przejazdów komunikacją miejską oraz – do ukończenia 26. roku życia – do ulgowych przejazdów koleją (-51%) i autobusami na podstawie odrębnych przepisów.

  Data ważności ELS jest zapisana w postaci elektronicznej na chipie stykowym oraz zamieszczona na hologramie naklejanym co semestr na rewersie.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Dz.U. z 2006 r. nr 224, poz. 1634.
  2. Nadchodzi ELS: koniec z papierowymi legitymacjami studenckimi, Computerworld [dostęp 2020-06-11] (pol.).
  3. Dz.U. z 2018 r. poz. 1861.
  4. Wyborcza.pl, rzeszow.wyborcza.pl [dostęp 2020-06-11].
  5. WSIiZ wprowadza kolejne funkcje w ramach legitymacji studenckiej, WSIiZ w Rzeszowie [dostęp 2020-06-11] (pol.).
  6. WSIiZ wprowadza kolejne funkcje w ramach legitymacji studenckiej, WSIiZ w Rzeszowie [dostęp 2020-06-11] (pol.).
  7. § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 810).
  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o.o. – przedsiębiorstwo komunikacyjne, oficjalnie powstałe dnia 26 października 1992 roku, na podłożu dawnego MPK powstałego w 1951 roku. Spółka w 100% należy do gminy Łódź.Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu – firma zajmująca się transportem zbiorowym, autobusowym i tramwajowym na terenie Wrocławia.
  Warto wiedzieć że... beta

  Student (łac. studere – starać się, przykładać się do czegoś) – osoba kształcąca się na studiach wyższych.
  Karta elektroniczna, karta chipowa (ang. smart card) — uniwersalny nośnik danych w postaci karty wykonanej z plastiku z umieszczonym na niej (lub wewnątrz niej) jednym lub kilkoma układami scalonymi (chip), które pozwalają na ochronę procesu logowania użytkownika, kontrolę dostępu i zawartych na niej danych. Może być odczytywana za pomocą urządzeń automatycznych, np. przy zawieraniu i rozliczaniu transakcji finansowych oraz w kasach cyfrowych. Karty elektroniczne mają rozmiar zgodny z formatem ID-1 (85,60 mm × 53,98 mm) określony normą ISO/IEC 7810 tak jak tradycyjne karty kredytowe z paskiem magnetycznym. Często posiadają również taki pasek i mogą być odczytywane w urządzeniach nie obsługujących kart elektronicznych. Karty elektroniczne dzielimy na stykowe (zgodne z ISO-7816) i bezstykowe. Karty bezstykowe komunikują się z czytnikiem za pomocą fal elektromagnetycznych na różnych częstotliwościach nośnych (np. 125kHz, 13,56MHz). Podstawowymi standardami dotyczącymi kart bezstykowych są: ISO/IEC 14443 dla kart zbliżeniowych (ang. proximity cards) o zasięgu do 10 cm oraz ISO/IEC 15693 dla kart dystansowych (ang. vicinity cards) o zasięgu maksymalnym do 1 m.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.