• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Elastyczność podaży

  Przeczytaj także...
  Cenowa elastyczność podaży – stosunek względnej zmiany wielkości podaży do względnej zmiany ceny. Określa on, w jaki sposób ilość oferowanego na rynku dobra (wielkość podaży) będzie się zmieniała wraz ze zmianami ceny:Podaż (ang. supply) to ilość dóbr, oferowana na rynku przez producentów przy określonej cenie, przy założeniu niezmienności innych elementów charakteryzujących sytuację na rynku (ceteris paribus). Zależność między ceną a podażą przedstawia krzywa podaży.
  Łukowa elastyczność podaży określa przeciętną relatywną (procentową) zmianę wielkości podaży na skutek zmiany ceny o 1 procent zawartej w pewnym przedziale. Jeśli natomiast przedział ten jest odpowiednio duży, elastyczność łukowa jest wielkością charakteryzującą cała krzywą podaży.

  Elastyczność podaży jest miarą względnej zmiany wielkości podaży wywołanej względną zmianą określonego czynnika wpływającego na podaż. Informuje o wrażliwości wielkości podaży na zmiany czynników, które ją kształtują.

  Elastyczność podaży jest dana wzorem: , gdzie:

 • - elastyczność podaży względem czynnika ,
 • - przyrost podaży,
 • - wielkość podaży,
 • - przyrost czynnika ,
 • - wartość czynnika .
 • Jeśli , wówczas mówimy, że podaż jest doskonale elastyczna, tj. każda zmiana wartości czynnika powoduje znaczną zmianę wielkości podaży.

  Jeśli , wówczas mówimy, że podaż jest elastyczna, tj. niewielka zmiana czynnika kształtującego podaż skutkuje znaczną zmianą wielkości podaży.

  Jeśli , wówczas mamy do czynienia z elastycznością jednostkową podaży (inne określenia: neutralna, wzorcowa, proporcjonalna), tj. względne zmiany wartości czynnika odpowiadają takim samym względnym zmianom wielkości podaży.

  Jeśli należy do przedziału (0,1), wówczas mówimy, że podaż jest nieelastyczna (sztywna), tj. nawet znacząca zmiana wartości czynnika powoduje jedynie niewielkie zmiany wielkości podaży.

  Jeżeli , wówczas mówimy, że podaż jest doskonale nieelastyczna (doskonale sztywna), tj. zmiany wartości czynnika nie mają wpływu na wielkość podaży.

  Czynniki wpływające na elastyczność podaży:

 • warunki technologiczne określające produkcję,
 • możliwości wykorzystania niezatrudnionych czynników,
 • istnienie zapasów produktów,
 • czas niezbędny do produkcji.
 • Rodzaje elastyczności podaży[]

 • cenowa elastyczność podaży
 • łukowa elastyczność podaży
 • punktowa elastyczność podaży
 • Bibliografia[]

 • Moroz E., Podstawy mikroekonomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 • Samuelson P., Nordhaus W., Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Varian H.R., Mikroekonomia, wyd. 4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.039 sek.