• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Elżbieta Streker-Dembińska

  Przeczytaj także...
  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.Lewica – klub poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy. Utworzony został 22 kwietnia 2008, po rozpadzie koalicji wyborczej i klubu poselskiego Lewica i Demokraci. Logo to czerwony kwadrat, na dole którego znajdował się biały napis Lewica. Wzorzec stanowiły logotypy hiszpańskiej PSOE i niemieckiej SPD. Decyzją SLD z 24 września 2010 klub został przemianowany na Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej.
  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci skrót: TPD jest ogólnopolskim, pozarządowym stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci.

  Elżbieta Streker-Dembińska (ur. 3 listopada 1954 w Koninie) – polska polityk, samorządowiec, senator V kadencji, posłanka na Sejm VI kadencji.

  Życiorys[]

  Ukończyła w 1978 studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej z dyplomem magistra inżyniera elektroenergetyka, później także studia podyplomowe w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie (Studium Prawno-Samorządowe i Studium Europejskiego Prawa Samorządowego). Pracowała w Fabryce Budowy Fortepianów i Pianin „Calisia” w Kaliszu oraz jako dyrektor biura w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Koninie.

  Elektroenergetyka – poddziedzina energetyki i elektrotechniki dotycząca wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. Jej głównym zadaniem jest zapewnienie ciągłego (niezawodnego) dopływu energii elektrycznej o odpowiedniej (wysokiej) jakości do odbiorcy.Ochotnicza straż pożarna (OSP) – umundurowana, wyposażona w specjalistyczny sprzęt, organizacja społeczna, składająca się z grupy ochotników, przeznaczona w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

  W 1998 została wybrana na starostę konińskiego, w latach 1999–2005 przewodniczyła Konwentowi Powiatów województwa wielkopolskiego. W lutym 2005, po wyborach uzupełniających, objęła mandat senatora po powołaniu dotychczasowego senatora Ryszarda Sławińskiego w skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. We wrześniu 2005 bez powodzenia ubiegała się o reelekcję.

  Kalisz (gr. Καλισία, łac. Calisia, jid. קאַליש) – miasto na prawach powiatu w środkowo-zachodniej Polsce, położone na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Prosną, u ujścia Swędrni; historyczna stolica Wielkopolski, stolica Kaliskiego, drugi co do wielkości ośrodek województwa wielkopolskiego, siedziba powiatu kaliskiego, główny ośrodek aglomeracji kalisko-ostrowskiej i Kalisko-Ostrowskiego Okręgu Przemysłowego; stolica diecezji kaliskiej.Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni (ZL) – polska lewicowa koalicja wyborcza zawiązana przed wyborami parlamentarnymi w 2015 przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, Twój Ruch, Polską Partię Socjalistyczną, Unię Pracy, Partię Zieloni. Z list koalicji w wyborach kandydowali także działacze innych partii politycznych. Liderem koalicji została Barbara Nowacka (TR).

  W 2001 wstąpiła do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, weszła w skład władz regionalnych tej partii. Działa m.in. w zarządzie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz we władzach Ochotniczej Straży Pożarnej w powiecie konińskim i województwie wielkopolskim. W 2006 została prezesem rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Koninie. W tym samym roku uzyskała mandat radnej sejmiku wielkopolskiego, przewodniczyła komisji rewizyjnej sejmiku.

  Samorząd terytorialny – organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod określonym ustawowo nadzorem administracji rządowej.Inżynier – osoba, która ma umiejętności i wiedzę zdobytą w zakresie nauk inżynieryjnych i technicznych. Jest to także określenie tytułu zawodowego nadawanego przez uczelnie wyższe po ukończeniu studiów inżynierskich.

  W wyborach parlamentarnych w 2007 została wybrana na posła VI kadencji, kandydując z listy koalicji Lewica i Demokraci w okręgu konińskim i otrzymując 6070 głosów. W kwietniu 2008 zasiadła w Klubie Poselskim Lewica, który we wrześniu 2010 przekształcono w KP SLD. W 2011 nie uzyskała poselskiej reelekcji. W 2014 bez powodzenia kandydowała do Parlamentu Europejskiego, w tym samym roku została radną miejską w Koninie. W 2015 ponownie wystartowała do Sejmu, reprezentując SLD w ramach Zjednoczonej Lewicy.

  Senatorowie V kadencji (od 19 października 2001 do 18 października 2005) zostali wybrani 23 września 2001. W kilku przypadkach mandaty wygasły przed upływem kadencji i zostały obsadzone w drodze wyborów uzupełniających.Magister (z łac. mistrz, nauczyciel), mgr – tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia (dawniej: studiów jednolitych magisterskich lub magisterskich studiów uzupełniających), a w przypadku niektórych kierunków (farmacja, prawo, psychologia, często także teologia) – studiów jednolitych.

  Przypisy

  1. Konin – wyniki wyborów samorządowych. naszemiasto.pl, 17 listopada 2014. [dostęp 2014-11-17].
  2. Serwis PKW – Wybory 2015. [dostęp 2015-10-09].

  Bibliografia[]

 • Strona sejmowa posła VI kadencji. [dostęp 2014-11-17].
 • Biogram na stronie Senatu (V kadencja). [dostęp 2014-11-17].
 • Politechnika Poznańska – państwowa szkoła wyższa o profilu technicznym w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 8. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 865. pośród wszystkich typów uczelni.Posłowie na Sejm RP VI kadencji zostali wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 21 października 2007.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.
  Powiat koniński – powiat w Polsce (województwo wielkopolskie), przywrócony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Konin. Powiat zajmuje powierzchnię 1578,7 km² i jest czwartym, co do wielkości powiatem w województwie oraz jednym z większych w kraju.
  Wybory do Sejmu i Senatu w 2007 roku zostały przeprowadzone w dniu 21 października 2007 roku (niedziela) w związku z podjęciem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji Uchwały z dnia 7 września 2007 r. w sprawie skrócenia kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 163, poz. 1154) i wydanym w jej następstwie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Postanowieniem z dnia 7 września 2007 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 162, poz. 1145).
  Sejmik Województwa Wielkopolskiego – organ stanowiący i kontrolny samorządu województwa wielkopolskiego. Istnieje od 1998 r. Obecna IV Kadencja Sejmiku trwa od 2010 do 2014 roku. Przewodniczącym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego jest Lech Dymarski, Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego jest Marek Woźniak.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Polityk – osoba działająca w sferze polityki, którą w klasycznym rozumieniu pojmujemy jako sztukę zdobywania władzy i rządzenia państwem, przy czym celem jest tu dobro wspólne, a przyporządkowanie działania temu celowi ostateczne. Polityk dąży więc do udziału we władzy lub do wywierania wpływu na podział władzy.
  Fabryka Fortepianów i Pianin Arnold Fibiger w Kaliszu – fabryka fortepianów i pianin w Kaliszu, działająca w latach 1878–2007, od 1949 Fabryka Fortepianów i Pianin Calisia; budynek fabryki został wpisany do rejestru zabytków w 1991.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.103 sek.