• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ektosymbioza

  Przeczytaj także...
  Myrmekofile (gr. mýrmēx – mrówka, philéō – lubię) – zwierzęta stale lub przejściowo żyjące w gnieździe mrówek lub termitów jako korzystające z pokarmu mrówek pasożyty, drapieżcy zjadający mrówki i ich larwy lub jako symbionty.Trofobioza (trophobiosis, trophobium) - forma symbiozy (ektosymbioza), w której jedna strona otrzymuje pokarm (wydzielinę gruczołów allotroficznych, odchody) zapewniając drugiej obronę (np. mrówki i mszyce). W znaczeniu szerszym odnosi się do współżycia owadów z roślinami.
  Symfilia (symphylium) – szczególny przypadek ektosymbiozy dwu gatunków zwierzęcych, w którym gospodarz (mrówki, termity) chroni i żywi gościa (niektóre chrząszcze i larwy motyli) w zamian za wydzielinę jego gruczołów allotroficznych.

  Ektosymbioza (ectosymbiosis) – rodzaj symbiozy, współżycie owadów z wolno żyjącymi organizmami roślinnymi (np. chrząszce ambrozjowe z grzybami rozwijającymi się w chodnikach tych chrząszczy) lub zwierzęcymi (filakobia, symfilia, trofobioza). Por. myrmekofile.

  Filakobia (phylacobium) – rodzaj mutualizmu, w którym jeden gatunek zwierzęcia daje schronienie drugiemu, uzyskując w zamian obronę przed wrogami, np. niektóre termity i mrówkowate.Symbioza – zjawisko ścisłego współżycia przynajmniej dwóch gatunków organizmów, które przynosi korzyść każdej ze stron (mutualizm) lub jednej, a drugiej nie szkodzi (komensalizm). Jednak często trudno ustalić dokładny bilans strat i zysków współżyjących organizmów. W klasycznej teorii symbiozy, zaproponowanej przez twórcę tego terminu Antona de Bary, zawiera się także pasożytnictwo. Jest to uzasadnione m.in. dlatego, że w niektórych układach charakter współżycia może zmieniać się w czasie i jeden z symbiontów może w pewnych okresach czerpać więcej korzyści, stając się pasożytem i doprowadzając do upośledzenia lub śmierci drugiego symbionta (organizmu żyjącego w symbiozie z innym).

  Przypisy

  1. Razowski J., 1987. Słownik entomologiczny. PWN, Warszawa, 279 str.

  Zobacz też[]

 • zależności międzygatunkowe
 • Zależności międzygatunkowe, interakcje międzygatunkowe – oddziaływania zachodzące między różnymi populacjami lub osobnikami należącymi do różnych gatunków, wspólnie żyjącymi w określonym środowisku.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.038 sek.