Ekspozycja

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 • ekspozycja – synonim słów: pokaz, wystawa
 • ekspozycja w biologii
 • ekspozycja w fizyce i dozymetrii
 • ekspozycja w fotografii
 • ekspozycja w geografii
 • ekspozycja w handlu – targi
 • ekspozycja w literaturze
 • ekspozycja w muzyce
 • ekspozycja w reklamie
 • ekspozycja sztuki – wystawa sztuki
 • ekspozycja we wspinaczce
 • ekspozycja kredytowa w bankowości
 • ekspozycja w psychoterapii
 • Ekspozycje kredytowe (używane w liczbie mnogiej) – należności i zobowiązania pozabilansowe banku. Przykładem zobowiązań pozabilansowych są udzielone przez bank gwarancje i poręczenia oraz zobowiązania z tytułu przeprowadzonych transakcji na instrumentach pochodnych (które mogą się przerodzić w ekspozycje walutowe w momencie realizacji praw z tych instrumentów). Reklama (z łac. reclamo, reclamare) – informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki).
  Warto wiedzieć że... beta

  Ekspozycja – ilość światła padającego na film (lub na sensor elektroniczny w przypadku aparatu cyfrowego) konieczna dla prawidłowego zrobienia zdjęcia fotograficznego. Uzyskuje się ją poprzez ustalenie wartości przysłony i czasu naświetlania w stosunku do wybranej czułości filmu (lub jego odpowiednika w aparacie cyfrowym), lub też czułości materiału odbitkowego (papier fotograficzny, kopia diapozytywowa), a także poprzez odpowiednie dozowanie oświetlenia (lampy błyskowe, lampy o świetle ciągłym, odbłyśniki, ekrany, żaluzje, rozpraszacze światła itp.).
  Ekspozycja – w żargonie wspinaczkowym znaczna wysokość, także wystawa formacji górskiej jak komin, ściana skalna czy półka na szeroką i wolną przestrzeń.
  Ekspozycja (z łac. expositio – wystawienie) – w utworach dramatycznych i epickich sytuacja przedstawiona w punkcie wyjścia fabuły, ukazana tak, by wstępnie zapoznać widza lub czytelnika z tłem wydarzeń, głównymi postaciami, problemami i konfliktami utworu.

  Reklama