• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eksponat

  Przeczytaj także...
  Wystawiennictwo – architektura wystaw, termin z dziedziny architektury wnętrz i sztuk plastycznych, który określa sztukę prezentowania (eksponowania) dzieł sztuki, przedmiotów, towarów, dokumentów, zjawisk, idei.Atrapa (fr. attrape) – makieta, lub przedmiot służący do oszukania obserwatora, imitacja. Pojęcie odnoszone czasem do pojęć abstrakcyjnych (np. "Władza, która jest tylko atrapą").
  Towar – produkt pracy ludzkiej, który jest przeznaczony do sprzedaży. Pojęcie to obejmuje dobra konsumpcyjne i produkcyjne oraz usługi.

  Eksponatprzedmiot wystawiony na pokaz.

  Gablota z eksponatami: konsolami we wrocławskim Muzeum Gry i Komputery Minionej Ery

  Eksponaty to przeważnie:

 • wytwory działalności człowieka prezentowane jako osiągnięcia godne pochwalenia się,
 • okazy przyrody,
 • towary (lub ich atrapy) prezentowane nabywcom.
 • Eksponat w muzeum[ | edytuj kod]

  Eksponatem w muzealnictwie określa się przedmioty tworzące daną kolekcję muzealną (w zależności od typu muzeum mogą to być dzieła sztuki, stroje i tkaniny, ceramika, meble, a także okazy przyrodnicze i in.). Eksponaty są wówczas: przechowywane w magazynach muzealnych; prezentowane na wystawach; wypożyczane na wystawy do innych placówek muzealnych. W obiegu muzealnym eksponaty podlegają także: kontroli jakościowej i ilościowej, ochronie pod kątem warunków przechowywania i bezpieczeństwa, prezentowaniu wiedzy o nich zwiedzającym wystawy, badaczom, mediom itp. Eksponaty posiadają swoje karty eksponatów (takżę: karta zabytku) (cyfrowe lub/i drukowane), które zawierają najważniejsze informacje o danym artefakcie i służą ewidencji oraz zarządzaniu zbiorami danego muzeum. Na wystawach eksponatom towarzyszą tablice lub mniejsze tabliczki z opisem eksponatu.

  Muzeologia (muzealnictwo, muzeografia) – nauka pomocnicza historii, zajmująca się architekturą muzeów i ich zarządzaniem, poszerzona o teorię komunikacji, edukację i rolę, jaką pełnią instytucje muzealne w społeczeństwie. W sensie praktycznym jest nauką o funkcjonowaniu muzeów. Jej nazwa zrodziła się w 1934 r. na konferencji zorganizowanej w Madrycie przez Office International des Musées (poprzednik ICOM – Międzynarodowej Rady Muzeów), uznanej za pierwszą konferencję muzeologiczną. Georges Henri Riviere (1897-1985), założyciel i wieloletni dyrektor generalny ICOM, twórca teorii „nowej muzeologii” mówił o niej tak: muzeologia jest to nauka stosowana, nauka o muzeum. W jej polu znajdują się rozważania nad rolą muzeum w społeczeństwie, badania i konserwacja, sposoby prezentacji, animacji i rozpowszechnienia, organizacji i funkcjonowania, architektury wznoszonej dla celów muzealnych oraz architektury „zmuzealizowanej” (adaptowanej do potrzeb muzeów), badania nad miejscami i obiektami pozyskanymi, nad wyborami, a także typologia i deontologia.Muzeum – instytucja powołana do gromadzenia, badania oraz opieki nad obiektami posiadającymi pewną wartość historyczną bądź artystyczną. W większych muzeach niewielka część z tych obiektów jest udostępniana publiczności w postaci wystaw stałych lub czasowych, natomiast reszta jest przechowywana w specjalnie do tego przystosowanych magazynach.


  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. eksponat – Słownik języka polskiego PWN, sjp.pwn.pl [dostęp 2020-05-22] (pol.).
  2. Programy do ewidencji i zarządzania zbiorami - NIMOZ, nimoz.pl [dostęp 2020-05-22] (pol.).
  3. NIMOZ, ABC Poradnik opiekuna ekspozycji w muzeum, czerwiec 2015.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • wystawa
 • wystawiennictwo
 • muzeum
 • Nabywca – osoba (fizyczna albo prawna) nabywająca dobra materialne lub usługi od sprzedawcy w celu zaspokojenia potrzeb lub w celu dalszej sprzedaży.Przedmiot, obiekt (łac. obiectum) - jedno z podstawowych pojęć ontologii, w języku potocznym określany jako "coś" lub "cokolwiek". Nie należy go mylić z przedmiotem poznania.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.