• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eksklawy Berlina

  Przeczytaj także...
  Sektory Berlina – po zakończeniu II wojny światowej stolicę Rzeszy poddano pod wspólny zarząd aliantów, dzieląc je na sektory pod okupacją poszczególnych władz wojskowych. We wschodniej części władzę sprawował komisarz oddelegowany przez wojska radzieckie, natomiast część zachodnia została podzielona na 3 strefy okupacyjne, tj. francuską, brytyjską i amerykańską.Okupacja aliancka Niemiec i Austrii – po zwycięstwie nad III Rzeszą, Alianci podzielili ją (teren dzisiejszych Niemiec i Austrii) na strefy okupacyjne 4 zwycięskich mocarstw. Istniały one w latach 1945–1949 w Niemczech i 1945–1955 w Austrii.
  Niemiecka Republika Demokratyczna (oficjalny skrót NRD; niem. Deutsche Demokratische Republik, DDR) – dawne państwo położone w Europie Środkowej powstałe 7 października 1949 na terenie byłej radzieckiej strefy okupacyjnej (niem. Sowjetische Besatzungszone in Deutschland, SBZ). Likwidacja NRD nastąpiła 3 października 1990, gdy powstałe w jej miejsce landy przystąpiły do RFN tworząc jednolite Niemcy.

  Eksklawy Berlina – eksklawy powstałe w 1945 po podziale Berlina na sektory (1945–1990) w czasie alianckiej okupacji Niemiec.

  Było to dziesięć eksklaw należących do Berlina Zachodniego, lecz otoczonych całkowicie terytorium Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD) oraz trzy eksklawy NRD w Berlinie Zachodnim. Eksklawy w większości przestały istnieć przed 1990 na skutek wymiany terenów między Berlinem Zachodnim a NRD. Tylko jedna eksklawa, Steinstücken, była zamieszkana.

  Berlin Zachodni (niem. West-Berlin, Berlin-West, Westberlin) – zachodnia część Berlina w latach 1949-1990, na którą składały się sektory okupowane przez aliantów zachodnich, od północy: francuski, brytyjski i amerykański – łącznie stanowiły one enklawę na terytorium NRD zarządzaną przez aliantów zachodnich.Volkspolizei – powstała po II wojnie światowej policja w Niemieckiej Republice Demokratycznej, odpowiednik Milicji Obywatelskiej. Przestała istnieć wraz ze zjednoczeniem Niemiec w 1990 roku, chociaż część funkcjonariuszy po weryfikacji przeszła do służby w nowo powstałych policjach krajów związkowych. Podlegała pod wschodnioniemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Policjanci wschodnioniemieccy pilnowali wraz z wojskiem granicy państwa, w tym muru berlińskiego. Wszyscy funcjonariuszy mieli obowiązek zapisania się do SED, Socjalistycznej Partii Jedności, ich zarobki przewyższały średnią krajową. Większość swoich raportów Volkspolizei przekazywała Stasi. Większość jej funkcjonariuszy swoją karierę zaczęła właśnie od Volkspolizei. Tuż po wojnie Volkspolizei była słabo wyposażona i nieprofesjonalna, rekrutowała się głównie z przedwojennych komunistów, z czasem jednak stała się skuteczną organizacją paramilitarną. Pracę policjantów wschodnioniemieckich przedstawiał emitowany także w Polsce serial Telefon 110.

  Eksklawy Berlina Zachodniego[ | edytuj kod]

  Większe eksklawy to:

 • Böttcherberg – właściwie były to trzy niewielkie obszary w południowo-zachodnim Berlinie. Jeden z obszarów (północny) obejmował fragment cmentarza. Część zachodnioberlińska oddzielona była niskim drewnianym płotem i furtką oraz tablicą informującą o granicy.
 • Laßzinswiesen – eksklawa była oddzielona od Berlina Zachodniego ok. 10-metrowym pasem ziemi należącym do NRD.
 • Erlengrund i Fichtewiese – to dwie eksklawy nieco na północ od Spandau Forst. Na ich terenie utworzono ogródki działkowe. Działkowicze mogli dostać się do swoich ogródków w ściśle określonych godzinach. Po przejściu przez bramkę w murze berlińskim idąc metrowej szerokości dróżką dochodzili do punktu kontrolnego i po pokazaniu odpowiedniej przepustki udawali się do jednej z dwóch (bliskich sobie) eksklaw.
 • Steinstücken to jedyna zamieszkana (200 mieszkańców) eksklawa. Leżała na południe od Zehlendorfu w południowo-zachodnim Berlinie. W 1951 policja NRD zajęła eksklawę, czwartego dnia po protestach USA, wycofała się. USA stwierdziło, że wejście Volkspolizei do eksklawy będzie traktowane jako atak na USA. Stany Zjednoczone utrzymywały helikopter do połączenia lotniczego między eksklawą a Berlinem Zachodnim. Wodę i prąd do eksklawy dostarczano z NRD. W eksklawie nie było praktycznie osób przyjezdnych, wszyscy mieszkańcy się znali, co skutkowało poziomem przestępczości bliskim zeru. W 1971 doszło do wymiany terenów: na rzecz NRD przekazane zostały 15,6 ha i 4 mln marek niemieckich, na rzecz Berlina Zachodniego NRD przekazała 17,1 ha. Na skutek tej wymiany eksklawa została połączona korytarzem 20-metrowej szerokości z Berlinem Zachodnim. Granica z Berlinem Zachodnim została wydłużona o 2,5 km. Dodatkowy odcinek granicy był silnie strzeżony. Po połączeniu eksklawy prąd i wodę dostarczano z Berlina Zachodniego. Uruchomiono ponownie linię autobusową 118.
 • Wüste Mark – łąka o powierzchni 21,83 ha należąca do chłopa ze Steinstücken. Otrzymał on specjalne zezwolenie rządu NRD na przejazd traktorem przez terytorium NRD z eksklawy Steinstücken do Wüste Mark.
 • Falkenhagener Wiese – największa eksklawa.
 • Wykaz eksklaw Berlina Zachodniego z ich powierzchnią:

  Hektar – jednostka powierzchni używana między innymi w rolnictwie i leśnictwie. 1 hektar jest to pole powierzchni kwadratu o boku 100 m. Oznaczana symbolem ha.Berlin – stolica, siedziba rządu Republiki Federalnej Niemiec. Największe miasto Niemiec, na prawach kraju związkowego. Zajmuje powierzchnię 890 km², zamieszkuje je blisko 3,5 mln osób. Jest największym po Londynie i Paryżu miastem w Unii Europejskiej.

  Eksklawy NRD w Berlinie Zachodnim[ | edytuj kod]

 • Eiskeller – trzy eksklawy NRD w Berlinie Zachodnim.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Berlin Exclaves (ang.)
 • Das Kleine Steinstücken und die große Politik (niem.)
 • Warto wiedzieć że... beta

  Eksklawa – część terytorium państwa lub innej jednostki administracyjnej, położona w oddzieleniu od głównego jego obszaru, lecz na tym samym obszarze lądowym (przeważnie kontynent). Może być otoczona terytorium innego państwa lub jednostki administracyjnej, stanowi wtedy jednocześnie enklawę.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.676 sek.