• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eksa

  Przeczytaj także...
  Eksabajt (skrót EB) – jednostka używana w informatyce oznaczająca (zgodnie z zaleceniami IEC) trylion = 1 000 000 000 000 000 000 bajtów.Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.
  Przedrostki dwójkowe – stosowane w informatyce przedrostki jednostek miary o identycznych nazwach i oznaczeniach jak przedrostki SI, ale o mnożniku 10 zastąpionym przez 2 (10 = 1000 ≈ 1024 = 2). Dodatkowo przedrostek kilo jest często oznaczany literą K, a nie k jak w układzie SI. Zastosowanie przedrostków dwójkowych jest bardzo praktyczne, jeśli operujemy wielkościami dla których naturalnym jest dwójkowy system liczbowy, np. rozmiarami pamięci komputerowej.

  Eksa – przedrostek jednostki miary o symbolu E oznaczający mnożnik 1 000 000 000 000 000 000 = 10 (trylion). Na przykład 10 m = 1 Em (eksametr).

  Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.Jednostka miary wielkości fizycznej lub umownej – określona miara danej wielkości służąca za miarę podstawową, czyli wzorzec do ilościowego wyrażania innych miar danej wielkości metodą porównania tych miar, za pomocą liczb. Wartość liczbową takiej miary wzorcowej przyjmuje się umownie (w danym układzie jednostek miar), jako równą jedności, stąd jej nazwa – jednostka miary. Konkretne wartości wielkości można przedstawiać zarówno wielokrotnościami, jak i ułamkami jednostek, a same wartości, o ile to możliwe, mogą być zarówno dodatnie, jak i ujemne.

  W informatyce oznacza on częściej 2 = 1024 = 1 152 921 504 606 846 976, np. 1 EB (eksabajt) to 2 bajtów. Ilość pamięci jaką teoretycznie mogą zaadresować procesory 64-bitowe to 2 bajtów, czyli 16 EB.

  Bajt (dop. bajtu lub bajta) – najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, składająca się z bitów.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • przedrostek dwójkowy
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Encyklopedia PWN w trzech tomach. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 548. ISBN 83-01-12702-3.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.