• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ekran magnetyczny

  Przeczytaj także...
  Ochrona przeciwprzepięciowa – dział elektrotechniki praktycznej zajmujący się zagadnieniami ochrony urządzeń przed wpływem przepięć.Puszka Faradaya – metalowa komora otwarta z jednej strony, rodzaj klatki Faradaya, przeznaczona do doświadczeń i prac nad ładunkami elektrycznymi. Ciało naelektryzowane, przewodzące prąd elektryczny wprowadzone do wnętrza puszki po dotknięciu ścianki puszki oddaje całkowicie swój ładunek elektryczny (przestaje być naelektryzowane) puszce.
  Przyrząd pomiarowy (narzędzie miernicze) – urządzenie, układ pomiarowy lub jego elementy, przeznaczone do wykonania pomiarów samodzielnie lub w połączeniu z jednym lub wieloma urządzeniami dodatkowymi. Również wzorce miary (etalony), wzorce inkrementalne i materiały odniesienia są traktowane jako przyrządy pomiarowe.

  Ekran magnetyczny – przegroda, osłona wykonana z ciała ferromagnetycznego, o jak największej przenikalności magnetycznej, której zadaniem jest ochrona pewnych obszarów przed zewnętrznym polem magnetycznym. W idealnym przypadku ekran powinien stanowić ciągłą drogę dla całego strumienia magnetycznego.

  Wzmacniacz elektroakustyczny, wzmacniacz audio – jest to wzmacniacz pracujący w zakresie częstotliwości akustycznych (16 Hz-20 kHz). Wzmacniacz elektroakustyczny służy do wzmacniania sygnałów analogowych pochodzących ze źródeł sygnału elektroakustycznego jak np. gramofon, magnetofon, mikrofon, radioodbiornik, elektrofony, odtwarzacz CD, odtwarzacz MP3. Wzmacniacz taki może być zbudowany z użyciem tranzystorów, lamp elektronowych lub też obu tych rodzajów elementów elektronicznych czynnych. Wyjście wzmacniacza elektroakustycznego obciążone jest zazwyczaj zestawem głośnikowym zwanym często kolumną głośnikową, co ma na celu przetworzenie energii wzmocnionego sygnału elektroakustycznego w fale akustyczne.Wieża audio – zwyczajowa nazwa zestawu odrębnych urządzeń elektroakustycznych, ułożonych jeden na drugim (stąd nazwa) i tworzących po wzajemnym podłączeniu efektowną wieżę.

  Ekrany magnetyczne służą do ochrony określonych urządzeń, na przykład układów pomiarowych, przed wpływem obcych pól magnetycznych. Ekranowanie magnetyczne jest stosowane w sprzęcie audio, aby pole magnetyczne nie oddziaływało na stojące w pobliżu inne urządzenia audio. Bardzo często stosowane jest też w wysokiej klasy wzmacniaczach elektroakustycznych do wyizolowania transformatora zasilającego. Najczęściej jednak stosowane są ekrany elektromagnetyczne.

  Ekran elektromagnetyczny - osłona wykonana z materiałów o dużej konduktywności (miedź lub aluminium), chroniąca wydzielony obszar przed wpływem zewnętrznego pola elektromagnetycznego. Zwłaszcza pól o dużych częstotliwościach.W fizyce ferromagnetyk – ciało, które wykazuje własności ferromagnetyczne. Znajdują się w nim obszary stałego namagnesowania (tzw. domeny magnetyczne), wytwarzające wokół siebie pole magnetyczne (jak małe magnesy). Do ferromagnetyków należą m.in. żelazo, kobalt, nikiel i niektóre stopy oraz metale przejściowe z grupy żelaza i metale ziem rzadkich.

  Ekrany magnetyczne wykorzystywane mogą być również w ochronie przeciwprzepięciowej.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • ekran elektrostatyczny
 • puszka Faradaya
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. W polskiej normie PN-EN 62305-1 z 2008 roku zwrócono uwagę, że osłona metalowa ekranu magnetycznego nie musi stanowić litej całości. Może nią być osłona ażurowa.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pole magnetyczne – stan przestrzeni, w której siły działają na poruszające się ładunki elektryczne, a także na ciała mające moment magnetyczny niezależnie od ich ruchu. Pole magnetyczne, obok pola elektrycznego, jest przejawem pola elektromagnetycznego. W zależności od układu odniesienia, w jakim znajduje się obserwator, to samo zjawisko może być opisywane jako objaw pola elektrycznego, magnetycznego albo obu.
  Strumień indukcji magnetycznej (również: strumień indukcji pola magnetycznego) jest strumieniem pola dla indukcji magnetycznej.
  Przenikalność magnetyczna – wielkość określająca zdolność danego materiału (ośrodka) do zmiany indukcji magnetycznej pod wpływem natężenia pola magnetycznego.
  Ekran elektrostatyczny - (Ekran elektryczny) osłona chroniąca wydzielony obszar przed wpływem zewnętrznego pola elektrycznego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.