Ekonomika

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ekonomika (łac. oeconomicus, gr. oikonomikós) – jest nauką stosowaną o działalności gospodarczej, dotyczącą warunków i możliwości jej prowadzenia, oraz prawidłowościach występujących w podejmowanych decyzjach.

Społeczeństwo – podstawowe pojęcie socjologiczne, jednakże niejednoznacznie definiowane. Terminem tym tradycyjnie ujmuje się dużą zbiorowość społeczną, zamieszkującą dane terytorium, posiadające wspólną kulturę, wspólną tożsamość oraz sieć wzajemnych stosunków społecznych. Społeczeństwo ponadto posiada własne instytucje pozwalające mu na funkcjonowanie oraz formę organizacyjną w postaci państwa, plemienia czy narodu.Ergonomia (język grecki εργον – praca + νομος – prawo) – nauka o pracy, czyli dyscyplina naukowa zajmująca się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych człowieka. Ma na celu humanizowanie pracy poprzez taką organizację układu: człowiek - maszyna - warunki otoczenia, aby wykonywana ona była przy możliwie niskim koszcie biologicznym i najbardziej efektywnie, co uzyskuje się m.in. poprzez eliminację źródeł chorób zawodowych. Ergonomia jest nauką interdyscyplinarną. Korzysta z dorobku takich nauk lub dziedzin naukowych jak: psychologia pracy, socjologia pracy, fizjologia pracy, higiena, medycyna pracy, organizacja pracy, antropometria oraz nauk technicznych, np. materiałoznawstwa, budowy maszyn.

Ogólny opis[ | edytuj kod]

Można m.in. wyróżnić następujące ekonomiki szczegółowe:

Socjoekonomika – interdyscyplinarna specjalność, analizująca rzeczywistość łącząc w jeden obszar wiedzy zagadnienia tradycyjnie rozdzielane pomiędzy ekonomię, socjologię, historię społeczno-gospodarczą i kulturoznawstwo.Ekonomika pracy – ekonomika szczegółowa i stosowana, badająca oddziaływanie praw ekonomicznych dotyczących pracy. Skupia się w szczególności na badaniu relacji między ponoszonymi nakładami dotyczącymi pracy w odniesieniu do uzyskiwanych z niej efektów (wydajności pracy).
 • ekonomika bankowości
 • ekonomika informacji
 • ekonomika gospodarki żywnościowej
 • ekonomika logistyki
 • ekonomika pieniądza
 • ekonomika pracy – dotyczy ona wydajności pracy i tego, jakie są relacje między ponoszonymi nakładami dotyczącymi pracy w odniesieniu do uzyskiwanych z tego powodu efektów. Może być uznana za część ergonomii.
 • ekonomika przemysłu
 • ekonomika rolnictwa – dotyczy takich zagadnień jak organizacja produkcji, pracy w rolnictwie, zarządzanie zasobami.
 • ekonomika rynków finansowych
 • ekonomika transportu – dotyczy sektora gospodarki, jakim jest transport. Zajmuje się jego rozwojem i problemami. Główne zagadnienia poruszane w badaniach dotyczą oddziaływania transportu na środowisko naturalne, infrastruktury koniecznej dla rozwijania się transportu, prywatyzacji transportu, kosztów transportu itd.
 • ekonomika turystyki – bada jakość, cenę i różnorodność usług turystycznych oraz ich wpływ na społeczeństwo.
 • ekonomika kultury – bada zjawiska i prawidłowości ekonomiczne występujące w kulturze
 • ekonomika usług
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • socjoekonomika
 • Wydajność pracy lub produktywność pracy − wartość produkcji wytworzonej w danym okresie przez jednego pracującego.Ekonomika transportu - dział ekonomii zajmujący się zagadnieniami związanymi z działalnością gospodarczą w sektorze transportu. Należy ją zaliczyć do dyscyplin określanych ekonomią pozytywną w odróżnieniu od polityki transportowej mającej cechy naukowe ekonomii normatywnej. Jest zarówno zbiorem wiedzy dotychczas spisanej na temat gospodarowania w sektorze transportu, jak i dyscypliną badawczą wielu instytucji naukowych.
  Warto wiedzieć że... beta

  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.

  Reklama