• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ekologia ewolucyjna  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]
  Przeczytaj także...
  Dobór kierunkowy (dobór skierowany, selekcja kierunkowa, dobór progresywny) – mechanizm ewolucji biologicznej. Polega na eliminowaniu osobników o jednej ze skrajnych wartości danej cechy. W wyniku tego, po kilku pokoleniach średnia wartość tej cechy populacji ulega przesunięciu (co można zaobserwować na rozkładzie Gaussa). Mechanizm może działać zarówno w przypadku doboru naturalnego jak i sztucznegoRobert Helmer MacArthur (ur. 7 kwietnia 1930 w Toronto, Ontario, zm. 1 listopada 1972 w Princeton, New Jersey) – amerykański ekolog-biogeograf uważany za jednego z twórców ekologii ewolucyjnej związany z University of Pennsylvania i Princeton University, członek National Academy of Sciences od 1969.
  Przypisy
  1. Ekologia gatunku (rozdz. 14). W: op.cit. J. Weiner (rozdz. 1.4): Życie i ewolucja biosfery. s. 459–518.
  2. Wprowadzenie. W: op.cit. Ekologia ewolucyjna. s. 11–22.
  3. Ekologia ewolucyjna. Wykład 1. Wprowadzenie (pol.). W: Prezentacja ppt [on-line]. witold.net.pl. [dostęp 2016-03-13].
  4. Charles J. Krebs (tłum. Anna Kozakiewicz, Michał Kozakiewicz, Jakub Szacki): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wyd. 4. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, s. 227. ISBN 83-01-112041-X.
  5. Przełom lat sześćdziesiątych XX wieku. W: op.cit. J. Weiner: Życie i ewolucja biosfery. s. 14.
  6. History and Background Information > History of Ecology, Types of Ecology (ang.). W: UC – Clermont College Biology Home Page [on-line]. [dostęp 2016-03-13].
  7. op.cit. J. Weiner: Życie i ewolucja biosfery. s. 460.
  8. Epilog. W: op.cit. J. Weiner: Życie i ewolucja biosfery. s. 517–518.
  9. Richard Dawkins: Samolubny gen. Prószyński i S-ka, 202, s. 11, seria: Na ścieżkach nauki. ISBN 978-83-7839-023-7.
  10. Tim Hilchey: Vero Wynne-Edwards, 90, Evolution Theorist (ang.). www.nytimes.com, 8 lutego 1997. [dostęp 2013-10-30].
  11. Eric Pianka (ang.). W: Strona internetowa University of Texas at Austin [on-line]. www.biosci.utexas.edu. [dostęp 2013-10-30].
  12. Michael L. Rosenzweig (ang.). W: Strona internetowa University of Arizona [on-line]. eebweb.arizona.edu. [dostęp 2013-10-30].
  13. Dostosowanie, czyli 'fitness'; Przystosowanie, czyli adaptacja. W: op.cit. Ekologia ewolucyjna. s. 24-25, 30-32.
  14. Dobór naturalny. W: op.cit. Ekologia ewolucyjna. s. 28–30.
  15. Ramka 14.4. Stare i nowe pojęcia z zakresu ekologii ewolucyjnej w rozdz. 14.4. Strategie ewolucyjne gatunków. W: op.cit. J. Weiner: Życie i ewolucja biosfery. s. 508–516.
  16. Charles J. Krebs (tłum. Anna Kozakiewicz, Michał Kozakiewicz, Jakub Szacki): Rozdz. 11. Demografia populacji: metody statystyczne w: Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wyd. 4. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 159–184. ISBN 978-83-01-16552-9.
  17. Laskowski: Ekologia > Ekologia populacji (pol.). W: Materiały dydaktyczne UJ (ppt) [on-line]. www.eko.uj.edu.pl. [dostęp 2012-08-23].
  18. Katarzyna Odwald: Właściwości populacji – śmiertelność (pol.). W: Scholaris.Portal wiedzy dla nauczycieli [on-line]. www.scholaris.pl. [dostęp 2012-08-23].
  19. op.cit. Charles J. Krebs: Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. s. 230.
  20. Dobór typu r i dobór typu K. W: op.cit. Ekologia ewolucyjna. s. 121–124.
  21. Stephen C. Stearns. Evolution of life history traits: a critique of the theory and a review data. „Annual Reviews of Ecology and Sytematics”, s. 145–171, 1977 (ang.). [dostęp 2016-03-13]. 
  22. Jan Kozłowski. Density dependenc, the logistic equation, and r- and K-selection: acritiqueand an alternative approach. „Evolutionary Theory”. 5 (2), s. 89-101, 1980 (ang.). 
  23. prof. dr hab. czł. koresp. PAN Jan Marcin Kozłowski (pol.). W: Baza OPI > Ludzie nauki [on-line]. [dostęp 2013-10-30].
  24. Jan Kozłowski (pol.). W: Strona internetowa [on-line]. www.eko.uj.edu.pl. [dostęp 2016-03-13].
  25. Adam Łomnicki: Ekologia ewolucyjna > Wstęp i spis treści (pol.). W: libra.ibuk.pl [on-line]. libra.ibuk.pl. [dostęp 2013-10-27].
  26. Evolutionary Ecology Research (ang.). W: Strona internetowa czasopisma [on-line]. [dostęp 2013-10-30].
  27. Methods in Ecology and Evolution (ang.). W: Strona internetowa czasopisma [on-line]. [dostęp 2013-10-30].
  28. Ecology and Evolution (ang.). W: Strona internetowa czasopisma [on-line]. [dostęp 2013-10-30].
  29. Evolutionary Ecology (ISSN: 0269-7653) (ang.). W: Strona internetowa czasopisma [on-line]. [dostęp 2013-10-30].

  Bibliografia[]

 • Adam Łomnicki: Ekologia ewolucyjna. 2012. ISBN 978-83-01-16850-6. [dostęp 2013-11-15]. (pol.). Czytelnicy poszukujący uzupełnień książki, dodatkowych wyjaśnień i kontaktu z autorem mogą tego poszukiwać na stronie internetowej autora.
 • January Weiner: Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, s. 459–516. ISBN 83-01-14047-X.
 • Linki zewnętrzne[]

 • dr hab. Joanna Rutkowska: Ekologia ewolucyjna (plan kursu) (pol.). W: Strona internetowa UJ, kurs WBNZ 079 [on-line]. www.eko.uj.edu.pl. [dostęp 2013-07-04].
 • Michał Ronikier, Nadir Alvarez, Rolf Holderegger: Złożone interakcje ekologiczne w kontekście zmian klimatu: zastosowanie technologii sekwencjonowania nowej generacji w badaniach historii i procesów adaptacyjnych układu powiązanych ewolucyjnie organizmów arktyczno-alpejskich (pol.). W: Projekt badawczy PSPB-161/2010 [on-line]. www.swiss.opi.org.pl. [dostęp 2013-07-05].
 • Tematyka badań (pol.). W: Strona internetowa Katedry Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, kierownik: prof. dr hab. Jerzy Bańbura, Uniwersytet Łódzki [on-line]. [dostęp 2013-07-04].
 • Species Ecology (ang.). W: Ornisne (project National Science Foundation) [on-line]. [dostęp 2013-07-04].
 • Adam Łomnicki: Ekologia ewolucyjna (pol.). W: Podręcznik akademicki erraty i uzupełnienia [on-line]. www.eko.uj.edu.pl, 2013. [dostęp 2016-03-13].
 • Robert D. Holt (University of Florida), On the evolutionary ecology of species’ range, Evolutionary Ecology Research, 5, s.159–178 (2003), data dostępu: 2016-03-13
 • Jason P. Sexton, Patrick J. McIntyre, Amy L. Angert, Kevin J. Rice, Evolution and Ecology of Species Range Limits, Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, Vol. 40: 415-436 (Volume publication date December 2009)
 • Pasożytnictwo, parazytyzm – forma antagonistycznego współżycia dwóch organizmów, z których jeden czerpie korzyści ze współżycia, a drugi ponosi szkody. Termin ten stosowany jest w biologii – w odniesieniu do dwóch organizmów różnych gatunków – oraz w socjologii, gdzie pasożytnictwem nazywany jest próżniaczy tryb życia osoby zdolnej do pracy. Zbliżonymi do pasożytnictwa formami – spotykanymi w biologii rozwoju – są szczególne taktyki rozrodcze prowadzone przez parazytoidy, pasożyty lęgowe oraz niektóre gatunki tzw. pasożytów płciowych (np. matronicowate).Charles J. Krebs (ur. 17 września 1936 w Saint Louis) – amerykański zoolog i ekolog, naukowiec i pedagog, profesor Wydziału Zoologii Indiana University i University of British Columbia, autor popularnej, wielokrotnie wznawianej książki Ecology. The Experimental Analysis of Distribution and Abundance („Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności”, PWN), uznawanej za podstawowy podręcznik ekologii na całym świecie.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Drzewo filogenetyczne lub drzewo rodowe – graf acykliczny przedstawiający ewolucyjne zależności pomiędzy sekwencjami lub gatunkami wszystkich organizmów żywych, podobnie jak pokrewieństwo w rodzie ludzkim obrazuje drzewo genealogiczne.
  Uniwersytet Arizony (ang. University of Arizona) w Tucson to główny publiczny uniwersytet stanu Arizona w Stanach Zjednoczonych. Założony w roku 1885 jako pierwszy uniwersytet na terenie stanu Arizona. Uniwersytet Arizony ma obecnie 37 036 studentów. W niektórych dziedzinach badań naukowych, takich jak optyka, hydrologia czy astronomia Uniwersytet Arizoński należy do najlepszych na świecie.
  British Ecological Society (BES) – stowarzyszenie naukowe z siedzibą w Londynie, zrzeszające osoby zainteresowane ekologią. Zostało założone w roku 1913 – jest najstarsze na świecie. Pierwszym prezesem BES był sir Arthur George Tansley, twórca pojęcia „ekosystem”. Współcześnie siedzibą BES jest Charles Darwin House. Stowarzyszenie od 100 lat promuje ekologię w jej najszerszym znaczeniu – wspiera badania naukowe w tej dziedzinie, zajmuje się popularyzowaniem ekologii, edukacją ekologiczną i zastosowaniami wiedzy ekologicznej w ochronie środowiska.
  Imago (łac. imago – wizerunek, obraz; l.mn. – imagines; pol. l.mn. „imaga”), owad dorosły, owad doskonały – ostateczne stadium w rozwoju osobniczym owadów przechodzących proces przeobrażenia. Imago nie przechodzi już linień. U większości gatunków jest osobnikiem zdolnym do rozrodu, często niepobierającym pokarmu lub pobierającym jedynie w minimalnych ilościach.
  Powstawanie gatunków albo specjacja to proces biologiczny, w wyniku którego powstają nowe gatunki organizmów. Zachodzi na skutek wytworzenia się bariery rozrodczej pomiędzy wyjściowymi populacjami, czyli zaistnieniu zjawiska, które uniemożliwia między nimi wymianę genów.
  Etologia (gr. ήθος - obyczaj) – dziedzina zoologii, zajmująca się szeroko pojętymi badaniami zachowań zwierząt, zarówno dziedziczonych jak i nabytych, ich aspektem przystosowawczym, rozwojem osobniczym, orientacją przestrzenną, zachowaniami społecznymi.
  Ronald Aylmer Fisher (ur. 17 lutego 1890 w Londynie, zm. 29 lipca 1962 w Adelaide) – genetyk i statystyk brytyjski, profesor eugeniki London School of Economics w latach (1933-1943) i profesor genetyki Uniwersytetu w Cambridge (1943-1957), członek Royal Society w Londynie (Towarzystwa Królewskiego). Anders Hald określił go jako "geniusza, który niemalże sam stworzył podstawy współczesnej statystyki", zaś Richard Dawkins jako "największego ze spadkobierców Darwina".

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.072 sek.