• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ehrlichioza

  Przeczytaj także...
  Choroby odzwierzęce, zoonozy – zakaźne lub pasożytnicze choroby zwierząt, bądź przez zwierzęta tylko roznoszone, przenoszące się na człowieka poprzez kontakt bezpośredni lub surowce pochodzenia zwierzęcego, rzadziej drogą powietrzną (np. toksoplazmoza, bruceloza, wścieklizna, ptasia grypa i inne).Anaplasma phagocytophilum (dawniej Ehrlichia phagocytophila Foggie 1949) – obligatoryjny pasożyt wewnątrzkomórkowy zbliżony budową do riketsji, atakujący granulocyty. Gatunek występujący kosmopolitycznie.
  Ixodes – rodzaj roztoczy z rzędu kleszczy i rodziny kleszczowatych. Obejmuje ponad 240 opisanych gatunków. Przedstawiciele mają duże znaczenie jako przenosiciele różnych organizmów chorobotwórczych.

  Erlichioza, ehrlichioza – ogólna nazwa kilku ostrych, gorączkowych, odzwierzęcych chorób zakaźnych wywoływanych przez patogeny z rodzajów Ehrlichia, Anaplasma i Neorickettsia z grupy riketsji. Są przenoszone przez kleszcze, głównie z rodzajów Amblyomma i Ixodes.

  Erlichiozy i czynniki wywołujące chorobę:

  Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.Anaplazmoza (łac. anaplasmosis), ludzka anaplazmoza granulocytarna (ang. human granulocytic anaplasmosis, HGA), dawniej określana jako ludzka granulocytarna ehrlichioza (ang. human granulocytic ehrlichiosis, HGE), odkleszczowa choroba zakaźna wywoływana przez bakterie Gram-ujemne Anaplasma phagocytophilum.
 • ludzka erlichioza granulocytarna (HGE), obecnie nazywana anaplazmozą (HGA)– Anaplasma phagocytophilum i Ehrlichia ewingii,
 • ludzka erlichioza monocytarna (HME) – Ehrlichia chaffeensis i Neorickettsia sennetsu,
 • erlichioza monocytarna psów – Ehrlichia canis,
 • erlichioza granulocytarna psów – Anaplasma phagocytophilum.
 • W Polsce potwierdzono występowanie ludzkiej erlichiozy granulocytarnej (anaplazmozy).

  Kleszcze – pajęczaki należące do podgromady roztoczy (Acari), traktowane jako grupa umowna lub jako nadrodzina Ixodoidea albo też jako podrząd Ixodides (Ixodes).Ludzka erlichioza monocytarna (HME, human monocytic erlichiosis) – choroba zakaźna wywoływana przez Ehrlichia chaffeensis przenoszona przez kleszcze, charakteryzująca się nieswoistymi objawami. W ciężkich przypadkach może prowadzić do śmierci. W leczeniu stosuje się głównie tetracykliny.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • babezjoza
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Grygorczuk i inni. Ehrlichioza--choroba mało znana i rzadko rozpoznawana w Polsce. „Wiadomości Lekarskie”. 58 (9–10), s. 456-461, 2005.  (pdf)
 • Bogumiła Skotarczak: Biologia molekularna patogenów przenoszonych przez kleszcze. PZWL - Wydawnictwo Lekarskie, 2006. ISBN 83-200-3490-6.
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Babezjoza (babeszjoza) – rzadka, przypominająca malarię choroba wywoływana przez pierwotniaki z rodzaju Babesia (rodzina Babesiidae). Choroba występuje głównie w Afryce, południowej Europie i w niektórych częściach Nowej Anglii.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.