• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Egipskie hieroglify - Unikod blok

  Przeczytaj także...
  Egipskie hieroglify trzyliterowe (zw. trzyspółgłoskowe lub trzyliterowe) – pojedyncze hieroglify reprezentujące swoją wartością fonetyczną trzy kolejno następujące po sobie spółgłoski. Ta grupa fonemów – łącznie – nie przekracza 50 hieroglifów. Egipskie hieroglify jednoliterowe (tzw. jednoliterowce lub jednospółgłoskowce) – hieroglify reprezentujące tylko jedną spółgłoskę – półsamogłoski lub spółgłoski, ale nigdy nie samogłoski. Jest to najważniejsza, chociaż najmniejsza grupa fonemów. W sumie jest 26 znaków, włączając w to graficzne warianty niektórych z nich. Jednospółgłoskowce, w zapisach hieroglificznych z dwu- i trzyliterowcami czasami nazywane są dopełnieniem fonetycznym.
  Pismo starożytnego Egiptu opiera się na 3 rodzajach hieroglifów: znakach fonetycznych, ideograficznych oraz determinatywach. Odpowiedni ich układ pozwala tworzyć domyślny lub precyzyjny układ zdania mówionego. W razie potrzeby (zwłaszcza przy zapisywaniu obcojęzycznych nazw) starożytni Egipcjanie używali alfabetu - grupy znaków jednospółgłoskowych reprezentujących 24 dźwięki. Samogłoski nie były zapisywane.

  Hieroglificzna czcionka blokowa w standardzie Unikod (nazywana także Unikod blok lub Unikod blokowy) – to hieroglify egipskie przekonwertowane na systemową czcionkę blokową. W standardzie ustalonym przez konsocjum Unikod, czcionka hieroglificzna obejmuje znaki w zakresie od U+13000 do U+1342F w zapisie systemu szesnastkowego (lub od 77 824 do 81 919 w zapisie systemu dziesiętnego).
  Dyskusje i prace nad ustaleniem standardu dla czcionki hieroglificznej prowadzone były od 1997 r. Po raz pierwszy hieroglificzna czcionka blokowa została „wprowadzona” do standardu UTS dopiero w 2009 r. w wersji UTS 5.2. Czcionka wzorowana jest na liście Gardinera i poszerzona o hieroglify z listy Möllera.

  Szesnastkowy system liczbowy, system heksadecymalny, hex – pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą jest liczba 16. Skrót hex pochodzi od angielskiej nazwy hexadecimal. Do zapisu liczb w tym systemie potrzebne jest szesnaście znaków (cyfr szesnastkowych).Unicode Technical Committee (skr. UTC, pol. Komitet Techniczny Unikodu) zarezerwował dodatkowe zakresy dla czcionki blokowej z hieroglifami egipskimi (Unikod blokowy). Określono również, jakie rodzaje hieroglifów znajdą się w przyszłych wersjach UTS (ang. Unicode Technical Stabdard, pol. Standard Techniczny Unikodu). Od wersji 12.0 UTS i 12.1 UTS, zarezerwowano zakres od 13430 do 1343F dla egipskich kontrolek formatowania zapisu znaków umożliwiających formatowanie zapisu hieroglifów w kwardaty zgodnie z kaligrafią staroegipską. Nieoficjalnie (poza standardem UTS), funkcja formatowania zapisu hieroglificznego uruchomiona jest w Wikipedii jako skrypt WikiHiero od maja 2004 r. Uwaga:    Do poprawnego wyświetlania znaków hieroglificznych w tabelkach poniżej wymagane jest zainstalowanie w systemie blokowej czcionki hieroglificznej – opis instalacji czcionek.

  Tabela znaków Unikodu blokowego[ | edytuj kod]

  W tabeli przyjęto oznaczenia poszczególnych kategorii i ich nazwy zgodnie ze schematem Gardinera.

  Uwaga:
     Do poprawnego wyświetlania znaków hieroglificznych w tabelkach poniżej wymagane jest zainstalowanie w systemie blokowej czcionki hieroglificznej – opis instalacji czcionek.

  Egipskie hieroglify dwuliterowe – pojedyncze hieroglify reprezentujące swoją wartością fonetyczną pary spółgłosek (dwie spółgłoski). Jest to największa grupa fonemów wśród najczęściej używanych hieroglifów. Ich łączna suma nie przekracza 100 hieroglifów. Dziesiętny system liczbowy (system dziesiątkowy, system decymalny (skrót dec), system arabski) – pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą pozycji są kolejne wielokrotności liczby 10; do zapisu liczb potrzebne jest w nim 10 cyfr, którymi są 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Liczby zapisuje się jako ciąg cyfr, z których każda jest mnożnikiem kolejnej potęgi liczby stanowiącej podstawę systemu, niekiedy grupowanych po trzy (Okcydent) lub cztery (część Orientu). Część całkowitą i ułamkową oddziela separator dziesiętny.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • egipskie hieroglify kontrolki formatowania w Unikodzie
 • pismo hieroglificzne
 • Hieroglify jednoliterowe
 • Hieroglify dwuliterowe
 • Hieroglify trzyliterowe
 • Hieroglify – określniki i ideogramy
 • lista znaków hieroglificznych Alana Gardinera
 • lista wszystkich hieroglifów dostępnych w czcionkach Unikodu wraz z listą Gardinera
 • Uwagi[ | edytuj kod]

  1. Kategoria dodatkowa w Unikodzie, nie występująca ani u Gardinera, ani u Möllera.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. standard Unikod, wersja 5.2 UTS, Egipskie hieroglify, Zakres: 13000–1342F, The Unicode Consortium, Version 5.2, s. 1275–1290 (dostęp: 2018-08-07) w: dokumentacja źródłowa UTS 5.2, s. 455–458 (dostęp: 2018-08-07).
  2. standard Unikod, wersja 11.0 UTS, Egipskie hieroglify, Zakres: 13000–1342F, The Unicode Consortium, Version 11.0 (dostęp: 2018-07-23) w: dokumentacja źródłowa UTS 11.0 (dostęp: 2018-07-23).
  3. Pierwsze dokumenty UTC dot. kodowania hieroglifów Michaela Eversona: Kodowanie egipskich hieroglifów, Płąszczyzna 1 (dostęp: 2018-09-04) w: Propozycja kodowania egipskich hieroglifów, Płaszczyzna 1 (dostęp: 2018-09-04).
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.828 sek.