Efekt Stolpera-Samuelsona

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Efekt Stolpera-Samuelsona – ruch cen czynników produkcji który zostaje uruchomiony przez handel międzynarodowy, polegający na wzroście cen czynnika w jakimś kraju obfitego i spadku cen czynnika w danym kraju rzadkiego, prowadzi do wzrostu realnych dochodów właścicieli czynnika obfitego oraz spadku realnych dochodów właścicieli czynnika produkcji w danym kraju rzadkiego.

Dochód realny - dochód nominalny skorygowany o poziom inflacji. Od wysokości dochodu realnego zależy siła nabywcza konsumenta, czyli ilość dóbr i usług, które może on nabyć na dochód nominalny. Wzrostowi dochodu nominalnego może towarzyszyć obniżenie dochodu realnego. Opisana sytuacja ma miejsce, gdy ceny dóbr i usług rosną szybciej niż płace, czyli dochody pieniężne.Grupy nacisku, grupy interesów - nieformalne związki dążące do wywierania wpływu na organy państwowe, ugrupowania polityczne oraz polityków w celu uzyskania korzystnych dla siebie rozstrzygnięć, na przykład podczas głosowania nad ustawą.

Zmiany realnych dochodów właścicieli czynników produkcji znajdują zdaniem niektórych odbicie w działaniu grup nacisków. Właściciele obfitego czynnika produkcji są na ogół zwolennikami wolnego handlu, a posiadacze rzadkiego czynnika produkcji opowiadają się za wprowadzeniem ograniczeń handlowych.

Bibliografia[ | edytuj kod]

  • Adam Budnikowski: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Warszawa 2006
  • Reklama