• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Efekt Lucyfera

  Przeczytaj także...
  Philip George Zimbardo (ur. 23 marca 1933) – amerykański psycholog, od 1968 roku profesor Uniwersytetu Stanforda, obecnie na emeryturze.Focus – polski miesięcznik popularnonaukowy wydawany od września 1995 roku przez polską filię niemieckiego wydawnictwa Gruner+Jahr Polska. Średni nakład 170 tys. egzemplarzy, średnia sprzedaż – 110 tys. (według danych ZKDP za maj 2009).
  Stanfordzki eksperyment więzienny (Stanford Prison Experiment – SPE) – miał za zadanie zbadać psychologiczne efekty symulacji życia więziennego. Przeprowadziła go grupa psychologów uniwersytetu Stanford pod przewodnictwem Philipa Zimbardo w 1971 roku. Podczas selekcji kandydatów kierowano się ich dobrą kondycją psychofizyczną oraz brakiem kryminalnej przeszłości. 24 wybranych studentów losowo podzielono na więźniów i strażników. Eksperymentalne więzienie skonstruowano w piwnicy wydziału psychologii w Stanford.

  Efekt Lucyfera – termin wprowadzony przez Philipa Zimbardo. Określa on przemianę charakteru człowieka z dobrego na zły, jedynie z powodu środowiska, w jakim się znajduje. Termin określa się też mianem przemiany z anioła w diabła.

  Wydawnictwo Naukowe PWN SA – wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1951, w obecnej formie prawnej działające od 1997. Wydawnictwo Naukowe PWN SA stanowi jednostkę dominującą Grupy kapitałowej PWN, w skład której wchodzi kilkanaście przedsiębiorstw, głównie wydawnictw.Więzienie Abu Ghraib (arab. سجن أبو غريب) – więzienie w Abu Ghraib w środkowym Iraku, położone blisko Bagdadu. Ma powierzchnię 1,15 km². Podczas rządów Saddama Husajna pełnił funkcję zakładu karnego, w którym torturowano jego przeciwników. Po rozpoczęciu II wojny w Zatoce Perskiej został przekształcony w miejsce przetrzymywania ludzi podejrzanych o terroryzm. Jak się później okazało, zdecydowana większość przetrzymywanych tam osób nie miała żadnego związku ani z terroryzmem ani z partyzantką.

  Jako przykład występowania Efektu Lucyfera przytacza się sławny eksperyment więzienny przeprowadzony przez samego Zimbardo. Źródłem terminu Efekt Lucyfera jest taki właśnie tytuł książki Zimbardo (w Polsce wydanej przez PWN pod redakcją naukową prof. Marii Materskiej), w której autor podaje jako prawidłowość, że każdy człowiek w odpowiednich dla takiego zachowania warunkach może przeobrazić się w oprawcę albo w bezwolną ofiarę bezprawnych represji, a nawet tortur. Jako ilustrację tezy o przemienianiu się w sprzyjających do tego okolicznościach skądinąd normalnych ludzi, w pełnych wyrafinowanego okrucieństwa oprawców, przy milczącej aprobacie ich przełożonych wszystkich szczebli, podaje Zimbardo w swojej książce działania amerykańskich żołnierzy znęcających się nad osadzonymi Irakijczykami w więzieniu Abu Ghraib pod Bagdadem.

  Tortura – celowe zadawanie komuś cierpień fizycznych, psychicznych bądź moralnych, przede wszystkim poprzez zadawanie silnego bólu.Maria Materska (ur. 11 stycznia 1942) − polska psycholog, doktor habilitowany, wieloletni pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie pracownik Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną ASP w Warszawie. Zajmuje się psychologią poznawczą oraz poznawczą reprezentacją zdarzeń w pojęciach odnoszących się do epizodów.

  Bibliografia[]

 • Efekt Lucyfera Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, Philip G. Zimbardo, redakcja naukowa: Maria Materska, tłumaczenie: Anna Cybulko, Joanna Kowalczewska, Józef Radzicki, Marcin Zieliński, wyd PWN 2008
 • Focus nr 161 luty 2009
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.051 sek.