• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Efebofilia


  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH  Przeczytaj także...
  Teleiofilia (z greckiego τέλειος, teleios = dorosły i φιλία, philia = miłość, przyjaźń) – określenie preferencji seksualnych, polegających na odczuwaniu pociągu seksualnego do osób dorosłych. Termin został zastosowany przez Raya Blancharda w roku 2000, w celu rozróżnienia osób zainteresowanych kontaktami seksualnymi z dorosłymi od pedofilów niezależnie od preferencji względem płci.Język grecki, greka (starogr. dialekt attycki Ἑλληνικὴ γλῶττα, Hellenikè glõtta; nowogr. Ελληνική γλώσσα, Ellinikí glóssa lub Ελληνικά, Elliniká) – język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego. W cywilizacji Zachodu zaadaptowany obok łaciny jako język terminologii naukowej, wywarł wpływ na wszystkie współczesne języki europejskie, a także część pozaeuropejskich i starożytnych. Od X wieku p.n.e. zapisywany jest alfabetem greckim. Obecnie, jako język nowogrecki, pełni funkcję języka urzędowego w Grecji i Cyprze. Jest też jednym z języków oficjalnych Unii Europejskiej. Po grecku mówi współcześnie około 15 milionów ludzi. Język grecki jest jedynym językiem z helleńskich naturalnych, który nie wymarł.
  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.
  Praca z około 480 p.n.e.

  Efebofilia (z gr. éphebos – ten który zaczął pokwitać + φιλία – miłość) – odnosi się do seksualnej preferencji dorosłych do kontaktów z osobami w późnym okresie dojrzewania w wieku około 15-19 lat, w odróżnieniu od hebefilii i pedofilii. Termin jest też stosowany do określenia kontaktów seksualnych między dorosłymi mężczyznami a chłopcami w późnym okresie dojrzewania.

  DSM-5 (wcześniej DSM-V) - kolejna edycja klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, która została wydana 18 maja 2013 roku..Dojrzewanie – okres życia między dzieciństwem a dorosłością, charakteryzujący się przeobrażeniami w budowie i wyglądzie ciała (dojrzewanie biologiczne), psychice - kształtowaniu osobowości (dojrzewanie psychiczne), postawach wobec własnej i drugiej płci (dojrzewanie psychoseksualne), pełnieniu roli społecznej (dojrzewanie społeczne).

  Określenie efebofilia nie występuje w klasyfikacjach zaburzeń psychicznych DSM-5 i ICD-10. Preferowanie młodych partnerów może być zdiagnozowane jako parafilia niespecyficzna (DSM 302.9) w sytuacji, gdy powoduje dysfunkcję lub jest przyczyną zachowań o charakterze wykorzystania seksualnego.

  Hebefilia (z gr. Ἥβη Hḗbē, łac. Hebe – młodość + φιλία – miłość) – parafilia polegająca na seksualnych preferencjach dorosłych do kontaktów z osobami we wczesnym okresie dojrzewania (11-14 lat) w przeciwieństwie do efebofilii (późny okres dojrzewania w wieku około 15-19 lat) i pedofilii dotyczącej osób przed okresem dojrzewania. Słowo hebefilia zarezerwowane jest wyłącznie do określania przypadku, kiedy popęd seksualny do osób w okresie dojrzewania jest silniejszy niż do osób dojrzałych.Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) – międzynarodowy system diagnozy nozologicznej.

  W badaniach nad wykorzystywaniem seksualnym nieletnich przez duchownych w Stanach Zjednoczonych stwierdzono, że większość przypadków dotyczyła efebofilii, a nie pedofilii. Stwierdzono wyraźne różnice pomiędzy przestępcami dopuszczającymi się czynów o charakterze pedofilii i czynów o charakterze efebofilii.

  Lesbijka – kobieta o orientacji homoseksualnej. Określenie pochodzi od greckiej wyspy Lesbos, gdzie żyła poetka Safona, której przypisuje się uwielbienie dziewcząt.Homoseksualizm (z greki ὁμόιος homoios = taki sam, równy, i z łac. sexualis = płciowy), inaczej: homoseksualność – znaczenie słowa homoseksualizm w różnych kontekstach może być odmienne. Współcześnie termin homoseksualizm może mieć trzy różne znaczenia. Może być rozumiany jako zachowanie homoseksualne, kontakty seksualne z drugą osobą tej samej płci. W takim znaczeniu określa się na przykład kontakty homoseksualne więźniów. W drugim znaczeniu homoseksualizm oznacza stan, szczególne skłonności lub predyspozycje do angażowania się w kontakty seksualne z osobą tej samej płci. W takim znaczeniu jest używany w pytaniu, czy homoseksualizm jest chorobą. W trzecim znaczeniu homoseksualizm oznacza rolę społeczną rozumianą jako jedną z wielu ról istniejących w społeczeństwach. W krajach zachodnich istnieje tendencja to łączenia wszystkich trzech znaczeń w efekcie homoseksualiści wykazują określone zachowania ze względu na swoje predyspozycje, prowadząc jednocześnie określony styl życia.

  Pierwotnie tym terminem określano skłonności dojrzałych, homoseksualnych mężczyzn do młodzieńców, natomiast w odniesieniu do skłonności seksualnej homoseksualnych kobiet (lesbijek) do młodych dziewcząt używano nazwy korofilia.

  Zobacz też[]

 • teleiofilia
 • Przypisy

  1. R. Blanchard, AD. Lykins, D. Wherrett, ME. Kuban i inni. Pedophilia, hebephilia, and the DSM-V. „Arch Sex Behav”. 38 (3), s. 335-50, Jun 2009. DOI: 10.1007/s10508-008-9399-9. PMID: 18686026. 
  2. Jane Nu Ez. Outpatient Treatment of the Sexually Compulsive Ephebophile. „Sexual Addiction & Compulsivity”. 10 (1), s. 23-51, 2003. DOI: 10.1080/10720160309047. 
  3. SR. Foley, K. Arthur, BD. Kelly. Psychiatric sequelae of Parkinson disease: a case report. „Eur Psychiatry”. 21 (3), s. 211-3, Apr 2006. DOI: 10.1016/j.eurpsy.2005.05.007. PMID: 16137863. 
  4. Kenneth V. Lanning: Sex offender continuum (ang.). 2002. [dostęp 2013-12-19].
  5. Peter Cimbolic & Pam Cartor. Looking at Ephebophilia through the Lens of Cleric Sexual Abuse. „Sexual Addiction & Compulsivity: The Journal of Treatment & Prevention”. 13 (4), s. 347-359, 2006. DOI: 10.1080/10720160601011257. 
  6. Pam Cartor, Peter Cimbolic & Jennifer Tallon. Differentiating Pedophilia from Ephebophilia in Cleric Offenders. „Sexual Addiction & Compulsivity: The Journal of Treatment & Prevention”. 14 (4), s. 311-319, 2008. DOI: 10.1080/10720160802289280. 
  7. Rahman, T. (1988). Ephebophilia: the case for the use of a new word. Forum for Modern Language Studies, 24(2), 126-141.
  8. Bernard, F. (1998). Selected publications of Dr. Frits Bernard – An international bibliography. Rotterdam: Enclave.
  9. Rahman, T. (1990). Boy-Love in the Urdu Ghazal. Annual of Urdu Studies, 7, 1-20.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.Pedofilia – rodzaj parafilii: stan, w którym jedynym lub preferowanym sposobem osiągania satysfakcji seksualnej jest kontakt z dziećmi w okresie przedpokwitaniowym lub wczesnej fazie pokwitania.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Parafilia (gr. para παρά = obok, ponadto, oprócz i -philia φιλία = miłość), zaburzenie preferencji seksualnych (dawniej: "dewiacja seksualna", "zboczenie seksualne", "perwersja seksualna") – rodzaj zaburzenia na tle seksualnym, w którym wystąpienie podniecenia seksualnego i pełnej satysfakcji seksualnej uzależnione jest od pojawienia się specyficznych obiektów (w tym osób), rytuałów czy sytuacji, niebędących częścią normatywnej stymulacji; długotrwałe, nawracające, silne, seksualnie podniecające fantazje, seksualne pobudki lub zachowania, które obejmują niezwykłe obiekty, działania lub sytuacje (obiekty nieosobowe, cierpienie lub poniżenie, dzieci lub inne nie wyrażające zgody osoby) i powodują klinicznie znaczącą przykrość lub pogorszenie w społecznej, zarobkowej lub innych ważnych dziedzinach funkcjonowania. W definicjach niektórych parafilii przed słowem "powodują" dodane jest sformułowanie: "osoba działa zgodnie z tymi pobudkami lub" dla umożliwienia w tych przypadkach rozpoznania schorzenia nawet w sytuacji braku przykrości lub pogorszenia funkcjonowania.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.