• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Edytor - osoba

  Przeczytaj także...
  Redaktor merytoryczny - osoba lub zespół osób w wydawnictwie odpowiedzialna za poprawną zawartość treści merytorycznej w książce. Jest umieszczana w stopce wydawniczej.Ortografia (z gr. ορθο-, ortho- = poprawny, γραφος, grafos = piszący) inaczej pisownia – zbiór zasad i norm regulujących sposób zapisu słów danego języka za pomocą liter alfabetu lub innych symboli. W skład zasad ortograficznych wchodzą również zasady dotyczące interpunkcji, natomiast typografia jest osobnym zagadnieniem.
  Redaktor odpowiedzialny – instytucja dziennikarska, w Polsce ukonstytuowana przez ustawę Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 roku.
 • Osoba dokonująca redakcji tekstu (książki, artykułów w czasopismach, encyklopediach i stronach WWW), często mająca znaczny wpływ na ostateczną postać publikacji, a czasami decydująca też o tym, czy daną publikację odrzucić, czy przyjąć do druku. W czasopismach i encyklopediach redaktorzy pracują zwykle w zespołach, tworząc tzw. rady redakcyjne, które decydują wspólnie o ostatecznym kształcie tych wydawnictw. Pracy redaktora (nazywanego czasem edytorem) nie należy mylić z pracą korektora, którego zadaniem jest jedynie sprawdzenie, czy publikacja już skierowana do druku nie zawiera błędów ortograficznych, językowych i typograficznych.
 • Redaktor merytoryczny
 • Redaktor naczelny
 • Redaktor naukowy
 • Redaktor odpowiedzialny
 • Redaktor techniczny
 • Popularne określenie dziennikarza, członka zespołu redakcyjnego
 • Redaktor w rozumieniu prawa prasowego
 • Zobacz też[]

 • Artykuły i przekierowania do artykułów zaczynające się od „Redaktor
 • Redaktorzy Wikipedii
 • Redaktor naczelny – osoba odpowiadająca za całość czasopisma (dziennika lub innego periodyku) albo programu telewizyjnego. W praktyce jest to osoba, która kieruje całością działań redakcji od strony merytorycznej i odpowiada za kształt oraz zawartość czasopisma. Redaktor naczelny kieruje także pracą zespołu dziennikarzy, często odpowiadając także za ich przyjmowanie i zwalnianie.Redaktor naukowy zwany też często edytorem naukowym – osoba zajmująca się naukowym opracowaniem tekstów przed ich wydaniem. Przygotowuje autorom wymagania dotyczące formy i zawartości artykułów. Ujednolica i sprawdza pod kątem poprawności zapis lub kieruje tekst do ponownej redakcji. Dba o spoistość merytoryczną, w tym jednakową notację symboli oraz jednoznaczne przypisanie definicji pojęciom w całej książce lub czasopiśmie naukowym. Współpracuje z recenzentami oraz koordynuje ich działania.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Typografia (z gr. τύπος (typos) – „uderzenie; odbicie; obraz, posąg; forma, kształt, model, typ” od τύπτειν (týptein) „uderzać” i γραφή (graphe) – „pismo”) – termin mający szereg pokrewnych znaczeń związanych z użyciem znaków pisarskich w druku, prezentacją ich na ekranie monitora komputerowego itp.:
  Czasopismo – periodyk, publikacja periodyczna, wydawnictwo ciągłe, druk ukazujący się najczęściej w określonych terminach, pod niezmienionym tytułem, posiadający numerację ciągłą, zawierający ustaloną szatę graficzną, a także niezbyt często zmieniający się format i objętość, zawierający materiały od wielu autorów i określoną tematykę, aczkolwiek mogący się różnić wersjami językowymi, mutacjami regionalnymi.
  Encyklopedia (łac. encyclopaedia z stgr. ἐνκύκλιos, enkýklios – "tworzący krąg" + stgr. παιδεία, paideía – "wykształcenie") – kompendium ludzkiej wiedzy zapisane w formie zbioru artykułów hasłowych, złożonych z haseł (słów kluczowych) i tekstów je objaśniających (zawierających informacje dotyczące tych haseł). Hasła są ułożone w pewnym logicznym porządku, zazwyczaj alfabetycznym, dzięki czemu możliwe jest szybkie odnalezienie właściwej informacji.
  Redaktor techniczny – osoba lub zespół osób w wydawnictwie odpowiedzialna za graficzną stronę książki (nie treści czy obrazów). Określa krój i wielkość czcionki lub fontu, układ zdjęć, rysunków, tabel itp. na szpalcie. Pracuje głównie na maszynopisie wydawniczym oraz tzw. "szczotce". Końcowym etapem jego pracy jest wydanie zgody na druk pozycji (podpisanie do druku). Zwykle występuje w stopce wydawniczej.
  Redaktor – w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24), dziennikarz decydujący lub współdecydujący o publikacji materiałów prasowych (art. 7, ust. 2, pkt 6).
  Korekta – oznaczenie błędów składu zecerskiego na odbitkach próbnych (zwanych korektorskimi), za pomocą znormalizowanych znaków korektorskich; czynność poprawiania błędów w składzie zecerskim:
  Prawo prasowe – nazwa polskiej ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. traktowanej jako gałąź prawa cywilnego. Dotyczy ona wszystkich osób pracujących w mediach jako dziennikarze, wydawcy informacji, edytorzy informacji. Znawcami i badaczami prawa prasowego są: prof. Jacek Sobczak oraz prof. Ewa Ferenc.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.031 sek.