• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Edycja nieliniowa

  Przeczytaj także...
  Postprodukcja filmowa – etap po zakończeniu zdjęć i nagrań dźwiękowych trwający do momentu wykonania kopii emisyjnych filmu.DVD (Digital Video Disc lub Digital Versatile Disc) – rozpowszechniony w roku 1995 standard zapisu danych na optycznym nośniku danych, podobnym do CD-ROM (te same wymiary: 12 lub 8 cm) lecz o większej pojemności uzyskanej dzięki zwiększeniu gęstości zapisu.
  Cinelerra - darmowy profesjonalny edytor przeznaczony dla nieliniowej obróbki wideo. Został stworzony z myślą o komputerach z systemem Linux, ale również z powodzeniem uruchamia się w Mac OS X. Nie posiada natomiast wersji dla Microsoft Windows.
  Komputer przeznaczony do montażu nieliniowego

  Montaż nieliniowy – montaż materiału obrazowego i dźwiękowego przy użyciu komputera, umożliwiający dostęp do każdego fragmentu materiału w dowolnym momencie pracy nad nim.

  Nieliniowy montaż w postprodukcji filmowej i telewizyjnej jest obecnie najbardziej popularną metodą montażu takich materiałów. Dźwięk lub obraz jest zapisywany w postaci cyfrowej na twardym dysku, gdzie może być opracowany w edytorze wideo lub audio. W porównaniu z metodą montażu liniowego daje znacznie większą swobodę w dostępie do dowolnego miejsca materiału, pozwala zarządzać projektami i tworzyć nowe wersje bez zmieniania oryginalnych.

  FireWire to standard łącza szeregowego umożliwiającego szybką komunikację i synchroniczne usługi w czasie rzeczywistym. Opracowany w roku 1995 dla komputerów osobistych i cyfrowych urządzeń optycznych. Rozwijany przez firmę Apple Inc. Jest zdefiniowany w dokumencie IEEE 1394.OpenShot Video Editor – edytor wideo. Projekt ma na celu stworzenie edytora wideo, który jest stabilny, łatwy w obsłudze i wydany na zasadach wolnego oprogramowania, .

  Znaczny postęp zanotowano w miarę rozwoju pojemności pamięci masowych i spadku ich cen, co dało także dostęp do technik montażowych domowym użytkownikom wykorzystującym tanie, konsumenckie produkty do obróbki wideo i audio.

  System domowej edycji wideo to komputer z możliwością pobierania materiału źródłowego z kamer wideo, MiniDV, HDV za pomocą wejścia FireWire i zapisujący opracowany materiał jako plik filmowy na dysku lub transferujący go na płytę CD, DVD lub Blu-ray.

  Otwartoźródłowe nieliniowe edytory materiału obrazowego[ | edytuj kod]

 • Cinelerra
 • LiVES
 • Kdenlive
 • OpenShot
 • PiTiVi
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • edytor wideo
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Jerzy Matula: O montażu elektronicznym. W: Lidia Zonn: O montażu w filmie. Warszawa: Centrum Animacji Kultury, 2001, s. 141–142. ISBN 83-7010-155-0.
  Blu-ray Disc (BD) – format zapisu optycznego, opracowany przez Blu-ray Disc Association (BDA). Następca formatu DVD, od którego odróżnia się większą pojemnością płyt, co jest możliwe dzięki zastosowaniu niebieskiego lasera. Konkurencyjny dla HD DVD.Pamięć masowa, (ang.) mass storage memory – jest to pamięć trwała, przeznaczona do długotrwałego przechowywania dużych ilości danych. Pamięć masowa, w odróżnieniu od pamięci operacyjnej, nie adresuje pojedynczych bajtów oraz ma wydłużony czas dostępu.
  Warto wiedzieć że... beta

  PiTiVi zapisywany również Pitivi — dostępny na wolnej licencji LGPL program służący do nieliniowej edycji wideo. Prace nad Pitivi, jako projektem na zakończenie studiów rozpoczął w roku 2004 roku Edward Hervey. Pierwotnie była to aplikacja napisana w języku C, jednak osiemnaście miesięcy później została przepisana na Pythona. Pitivi wykorzystuje multimedialny framework GStreamer oraz bibliotekę GTK+.
  Kamera wideo - urządzenie elektroniczne, służące do nagrywania (rejestrowania) obrazu na taśmie wideo (analogowy nośnik danych, np. VHS, w przeciwieństwie do kamer cyfrowych, zapisujących cyfrowe dane) poprzez zamianę sygnałów optycznych na sygnały elektryczne.
  Płyta kompaktowa (ang. Compact Disc, CD-ROM – Compact Disc – Read Only Memory) — poliwęglanowy krążek z zakodowaną cyfrowo informacją do bezkontaktowego odczytu światłem lasera optycznego. Zaprojektowany w celu nagrywania i przechowywania dźwięku, przy użyciu kodowania PCM, który dzisiaj jest tylko jednym ze standardów cyfrowego zapisu dźwięku. Taką płytę nazywa się CD-Audio. Dzięki dużej jak na swoje czasy pojemności, niezawodności i niskiej cenie, dysk kompaktowy stał się popularnym medium do zapisywania danych.
  Kdenlive – edytor wideo dla środowiska KDE. Projekt rozpoczął Jason Wood w roku 2002, i jest teraz utrzymany przez małą ekipę deweloperów.
  MiniDV – standard kaset wideo i obsługujących je urządzeń: kamer wideo i studyjnych magnetowidów. Standard został wprowadzony na rynek w 1995 roku przez firmę Sony pod nazwą Digital Video Casette (DVC), nazwa ta wkrótce została zmieniona na nazwę MiniDV, dla podkreślenia jej zgodności z systemem zapisu DV. Rozmiar kasety w tym standardzie wynosi 66x48x12,2 mm, zaś szerokość taśmy magnetycznej wynosi 6,5 mm. MiniDV jest rodzajem nośnika danych zapisu magnetycznego, natomiast nie jest oznaczeniem samego systemu zapisu wizji. Na kasetach MiniDV można rejestrować i przechowywać nagrania wideo w trzech różnych formatach: DV, DVCAM i HDV.
  Dysk twardy, napęd dysku twardego (ang. hard disk drive) – rodzaj pamięci masowej, wykorzystujący nośnik magnetyczny do przechowywania danych. Nazwa "dysk twardy" wynika z zastosowania twardego materiału jako podłoża dla właściwego nośnika, w odróżnieniu od dyskietek (ang. floppy disk, czyli miękki dysk), w których nośnik magnetyczny naniesiono na podłoże elastyczne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.