• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Edward Włodarczyk

  Przeczytaj także...
  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Warszawie na Rynku Starego Miasta 29/31, w tzw. kamienicy książąt mazowieckich. Instytut powstał w roku 1953 jako placówka PAN i jego twórcą oraz pierwszym dyrektorem był historyk średniowiecza prof. dr Tadeusz Manteuffel.Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Edward Włodarczyk (ur. 1946) – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020.

  Biografia[]

  W 1969 ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tej samej uczelni uzyskiwał kolejno stopnie naukowe doktora (w 1977 na podstawie pracy zatytułowanej Wielki przemysł Szczecina w latach 1850–1914) i doktora habilitowanego (w 1989 w oparciu o monografię Rozwój gospodarczy miast pruskich prowincji nadbałtyckich w latach 1808–1914). Postanowieniem Prezydenta RP z 12 lipca 1999 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

  Uniwersytet Szczeciński – polska wyższa uczelnia publiczna znajdująca się w Szczecinie. Został powołany 1 października 1985 r. na mocy ustawy z 21 lipca 1984 r. Powstał z połączenia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. W jego skład wchodziły 4 wydziały, 2 instytuty kierunkowe działające na prawach wydziałów oraz pięć jednostek międzywydziałowych. Rektorami byli: prof. dr hab. Kazimierz Jaskot (1985-1989), prof. dr hab. Tadeusz Wierzbicki (1989-1993), prof. dr hab. Hubert Bronk (1993-1999), prof. dr hab. Zdzisław Chmielewski (1999-2005), prof. dr hab. Waldemar Tarczyński (2005-2012). Obecnym rektorem jest prof. dr hab. Edward Włodarczyk.Profesor (z łac. professor) – termin, który może oznaczać: tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym, stanowisko nauczycieli akademickich, tytuł honorowy nadawany w Polsce nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz tytuł zwyczajowy używany w polskim szkolnictwie średnim.

  Zawodowo od 1969 związany ze Szczecinem. Został asystentem w Pracowni Historii Pomorza Zachodniego Instytutu Historii PAN. Wszedł w skład Zakładu Historii Pomorza, który powołał Gerard Labuda. W 1989 Edward Włodarczyk objął stanowisko kierownika szczecińskiej pracowni IH PAN. W 1992 przeszedł do pracy w Zakładzie Historii Nowożytnej XVI–XVIII wieku na Uniwersytecie Szczecińskim. Od 1996 do 2002 pełnił funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego tej uczelni. Był następnie dyrektorem Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych i prorektorem US ds. kształcenia. W 2012 został wybrany na czteroletnią kadencję na stanowisko rektora tego uniwersytetu, zastępując Waldemara Tarczyńskiego. W 2016 uzyskał reelekcję na drugą czteroletnią kadencję

  Waldemar Stefan Tarczyński (ur. 9 września 1960 w Szczecinie) – polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego.Polskie Towarzystwo Historyczne (PTH) – stowarzyszenie historyków polskich, skupiająca zarówno zawodowych historyków, jak i miłośników historii. Utworzone w 1886 we Lwowie z inicjatywy Ksawerego Liskego jako lokalne towarzystwo naukowe. Po 1925 stało się towarzystwem ogólnopolskim.

  Publikował w czasopismach historycznych, tj. „Zapiski Historyczne”, „Dzieje Najnowsze” czy „Kwartalnik Historyczny”, a także w związanych z regionem („Kronika Szczecina”, „Szczecińskie Studia Historyczne”). Został redaktorem wydawanego przez Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk rocznika „Studia Maritima”. Specjalizuje się w zagadnieniach historii gospodarczej i społecznej wieków XIX i XX, a także w historii Pomorza i Prus. Objął funkcję wiceprezesa zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego.

  Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Wybrane publikacje[]

 • Wielki przemysł Szczecina w latach 1850–1914, Poznań 1982
 • Rozwój gospodarczy miast portowych pruskich prowincji nadbałtyckich w latach 1850–1914, Wrocław 1987
 • Dzieje Szczecina, t. III: 1806–1945 (współautor), Szczecin 1994
 • Historia Gdańska, t. IV: 1815–1920 (współautor), Sopot 1998
 • Historia Pomorza, t. IV (współautor), Toruń 2000
 • Pomorze Zachodnie od traktatu wersalskiego do upadku III Rzeszy, Gdańsk 2006
 • Pogranicze polsko-niemieckie. Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość (red.), Szczecin 2000
 • Zapis historii (współautor), Poznań 1993
 • Przypisy

  1. Prof. Edward Włodarczyk nowym rektorem Uniwersytetu Szczecińskiego. perspektywy.pl, 18 kwietnia 2012. [dostęp 2012-10-06].
  2. Prof. Edward Włodarczyk ponownie rektorem Uniwersytetu Szczecińskiego. gs24.pl, 14 kwietnia 2016. [dostęp 2016-04-14].

  Bibliografia[]

 • Edward Włodarczyk. us.szcz.pl. [dostęp 2012-10-06].
 • Edward Włodarczyk w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-10-06].
 • Gerard Labuda (ur. 28 grudnia 1916 w Nowej Hucie koło Kartuz, zm. 1 października 2010 w Poznaniu) – polski historyk, mediewista. Specjalność naukowa: historia powszechna i historia Polski; historia słowiańszczyzny zachodniej w tym historia Pomorza i Kaszub; wydawca źródeł skandynawskich i anglosaskich do historii Słowian zachodnich; historia kultury i cywilizacji, metodologia badań historycznych. Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w latach 1962-1965. W latach 1984-1989 wiceprezes PAN; w latach 1989-1994 prezes PAU, następnie jej prezes honorowy. Członek Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa PRL. Mieszkał w Poznaniu.Szczecin (niem. Stettin, szw. Stettin, łac. Sedinum lub Stetinum – miasto na prawach powiatu, stolica i największe miasto województwa zachodniopomorskiego, położone nad Odrą oraz jeziorem Dąbie. Szczecin jest trzecim pod względem zajmowanej powierzchni (300,55 km² z czego prawie 24% zajmują grunty pod wodami) i siódmym pod względem liczby ludności miastem Polski. Centrum aglomeracji szczecińskiej. Według danych z 30 czerwca 2012 roku miasto miało 409 211 mieszkańców.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.