• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Edward Rymar

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Gdański (w skrócie UG) – uczelnia z siedzibą rektora w Gdańsku, powstała 20 marca 1970, na mocy decyzji Rady Ministrów, z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (założonej w 1945 jako Wyższa Szkoła Handlu Morskiego) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (założonej w 1946).Gazeta Ziemi Pyrzyckiej - miesięcznik ukazujący się w powiecie pyrzyckim od 1991 pod nazwą Gazeta Pyrzycka obecny tytuł istnieje od 1993 r.
  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.
  Edward Rymar

  Edward Rymar (ur. 28 grudnia 1936 w Haczowie) – polski historyk, mediewista, specjalista w dziedzinie historii Nowej Marchii, Pomorza i genealogii dynastycznej.

  Studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracę magisterską Początki i rozwój Pyrzyc napisał na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w 1964 r. u prof. dr hab. Gerarda Labudy. Doktoryzował się w 1976 roku, habilitował w 1996 na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie tytuł profesora nauk humanistycznych uzyskał w 2004. Od 1997 był profesorem nadzwyczajnym w instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Mediewistyka – dyscyplina historyczna zajmująca się różnymi zagadnieniami epoki średniowiecza (m.in. społeczno-gospodarczymi, wojskowo-politycznymi). Współcześnie sięga także do rezultatów badań archeologii i etnografii.Medal Stolema przyznawany jest przez Klub Studencki Pomorania od 1967 roku. Wśród wielu wyróżnień, odznaczeń i nagród przyznawanych w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim cieszy się największym uznaniem.

  W latach 1958-1997 był dyrektorem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach, gdzie utworzył regionalne muzeum. 1989-1990 był przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego Ziemi Pyrzyckiej. 1964-1968 i 1990-1994 był radnym Rady Miejskiej w Pyrzycach. 1995-1998 był radnym Rady Powiatu Pyrzyckiego. 1990-2001 był przewodniczącym Koła Unii Wolności. Od 1994 jest zastępcą redaktora naczelnego Gazety Ziemi Pyrzyckiej. Jako redaktor pisze do tego miesięcznika od 1991.

  Pyrzyce (łac. Piriseum lub Pirissa, niem. Pyritz) – miasto powiatowe w województwie zachodniopomorskim, leżące ok. 45 km od centrum Szczecina. Siedziba miejsko-wiejskiej gminy Pyrzyce. Według danych z 31 grudnia 2012 roku liczba mieszkańców miasta wynosiła 12 826.Muzeum – instytucja powołana do gromadzenia, badania oraz opieki nad obiektami posiadającymi pewną wartość historyczną bądź artystyczną. W większych muzeach niewielka część z tych obiektów jest udostępniana publiczności w postaci wystaw stałych lub czasowych, natomiast reszta jest przechowywana w specjalnie do tego przystosowanych magazynach.

  Pierwsze prace drukował w roczniku Zeszyty Pyrzyckie (1967-1973). W 1977 r. obronił pracę doktorską pod kierunkiem prof. Gerarda Labudy (UAM Poznań) na temat: O rzekomym księstwie sławieńsko-słupskim w XII- XIII w. Rozprawy genealogiczne i Rodowód książąt pomorskich (wyd. 1995-1996) stały się podstawą pomyślnego postępowania habilitacyjnego w 1996 r. (Uniwersytet Gdański). Był pracownikiem Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych, w Zakładzie Historii Średniowiecznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Uniwersytet Szczeciński – polska wyższa uczelnia publiczna znajdująca się w Szczecinie. Został powołany 1 października 1985 r. na mocy ustawy z 21 lipca 1984 r. Powstał z połączenia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. W jego skład wchodziły 4 wydziały, 2 instytuty kierunkowe działające na prawach wydziałów oraz pięć jednostek międzywydziałowych. Rektorami byli: prof. dr hab. Kazimierz Jaskot (1985-1989), prof. dr hab. Tadeusz Wierzbicki (1989-1993), prof. dr hab. Hubert Bronk (1993-1999), prof. dr hab. Zdzisław Chmielewski (1999-2005), prof. dr hab. Waldemar Tarczyński (2005-2012). Obecnym rektorem jest prof. dr hab. Edward Włodarczyk.Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.

  Według informacji opublikowanej w Gazecie Wyborczej (wydanie regionalne Szczecin), w wydanej w 2004 r. książce „Wielka podróż wielkiego księcia”, o księciu pomorskim Bogusławie X, profesor Rymar dopuścił się plagiatu wobec ówczesnego studenta IV roku historii na Uniwersytecie Jagiellońskim Wiktora Szymborskiego, zamieszczając niemal cztery strony jego tłumaczenia łacińskiej "Tragikomedii" Jana Kitschera z 1593 r. bez podania źródła.

  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.

  Odznaczenia

 • Brązowy Krzyż Zasługi
 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Złoty Krzyż Zasługi
 • Krzyż Kawalerski Order Odrodzenia Polski
 • Honorowy Obywatel Pyrzyc
 • Medal Stolema przyznany przez Gdańsk
 • Medal Zygmunta Glogera przyznany przez Łomżę
 • Ważniejsze publikacje i rozprawy naukowe

 • Rodowód książąt pomorskich (1995-1996, suplement 2003, wydanie 2. poprawione i uzupełnione 2005)
 • Wielka podróż wielkiego księcia (2004)
 • Widuchowa nad Odrą. Z dziejów dawnych i nowych (1997)
 • Studia i materiały z dziejów Nowej Marchii i Gorzowa. Szkice historyczne (1999)
 • Banie nad Tywą. Z dziejów ziemi bańsko-swobnickiej (1999)
 • Przypisy

  1. W spisie przewodów doktorskich Instytutu Historii UAM w jubileuszowej monografii w tytule pracy Rymara nie ma słowa "rzekomym", por. Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1956-2006, Poznań 2006, s. 193; Przewody doktorskie przeprowadzone w Instytucie Historii. [dostęp 2010-01-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-05-09)].
  2. Marcin Górka: Profesor przepisał pracę studenta UJ. [dostęp 2010-01-11].

  Bibliografia[]

 • Współcześni Uczeni Polscy, T. V Suplement A-Ż, Ośrodek Przetwarzania Informacji, ISBN 83-916278-4-5 s. 706
 • Linki zewnętrzne[]

 • Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracownicy – Edward Rymar.
 • Edward Rymar w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
 • Haczów – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie brzozowskim, w gminie Haczów; siedziba gminy Haczów.Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Bogusław X Wielki (ur. 28 lub 29 maja 1454 zap. w Słupsku lub Darłowie , zm. 5 października 1523 w Szczecinie) – syn Eryka II, księcia wołogoskiego, słupskiego i szczecińskiego oraz Zofii.
  Nowa Marchia (niem. Neumark) – prowincja Marchii Brandenburskiej, powstała w wyniku ekspansji margrabiów z domu askańskiego w XIII i XIV w. na ziemie pogranicza zachodniopomorsko-wielkopolskiego. W tym okresie jej granicę na południu określała linia dolnej Warty i Noteci, na zachodzie Odra do okolic Widuchowej, na wschodzie bieg rzeki Drawy, na północy zaś wbijała się klinem w ziemie środkowego Pomorza obejmując ziemię świdwińską. Nazwa „Nowa Marchia” ukształtowała się dopiero pod koniec XIV w., wcześniej tereny pogranicza pomorsko-wielkopolskiego określane były jako terra trans Oderam, czy marchia transoderana.
  Pomorze – kraina historyczna na terenie Polski i Niemiec, u ujścia Reknicy, Odry i Wisły do Morza Bałtyckiego. Nazwa regionu (kasz./pom. Pòmòrskô, Pòmòrzé, łac. Pomerania, niem./szw. Pommern) wywodzi się od geograficznego położenia regionu ,"kraina leżąca nad morzem czyli blisko morza" lub "ziemia «sięgająca» aż po morze".
  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.
  Gerard Labuda (ur. 28 grudnia 1916 w Nowej Hucie koło Kartuz, zm. 1 października 2010 w Poznaniu) – polski historyk, mediewista. Specjalność naukowa: historia powszechna i historia Polski; historia słowiańszczyzny zachodniej w tym historia Pomorza i Kaszub; wydawca źródeł skandynawskich i anglosaskich do historii Słowian zachodnich; historia kultury i cywilizacji, metodologia badań historycznych. Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w latach 1962-1965. W latach 1984-1989 wiceprezes PAN; w latach 1989-1994 prezes PAU, następnie jej prezes honorowy. Członek Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa PRL. Mieszkał w Poznaniu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.