• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Edward Żebrowski - lekarz

  Przeczytaj także...
  Towarzystwo Internistów Polskich – stowarzyszenie medyczne zrzeszające polskich lekarzy chorób wewnętrznych. Powstało formalnie w 1906 roku jako Towarzystwo Internistów Ziem Polskich. Swoją obecną nazwę nosi od 1923 roku. Towarzystwo Internistów Polskich jest członkiem European Federation of Internal Medicine. Wydaje własny miesięcznik – Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej.Pułkownik – stopień oficerski. W SZ RP jest to najwyższy stopień wojskowy korpusu oficerów starszych, natomiast w okresie międzywojennym – korpusu oficerów sztabowych. W większości sił zbrojnych po stopniu pułkownika (ang. i fr. – colonel, niem. Oberst, ros. полковник) są stopnie generalskie.
  Docent (niem. Dozent od łac. doceo – uczę) – stanowisko w szkołach wyższych i instytutach naukowych dla pracowników dydaktycznych.

  Edward Żebrowski (ur. 31 maja 1872, zm. 26 czerwca 1930) – polski internista, profesor, pułkownik lekarz służby zdrowia Wojska Polskiego.

  Życiorys[]

  Urodził się 31 maja 1872. Ukończył studia medyczne uzyskując tytuł doktora. W został mianowany docentem chorób wewnętrznych w Kijowie.

  Po zakończeniu I wojny światowej został przyjęty do Wojska Polskiego. Został awansowany do stopnia pułkownika lekarza w korpusie oficerów sanitarnych ze starszeństwem z 1 czerwca 1919. W 1923, 1924 pracował w Szpitalu Okręgowym nr 1 w Warszawie jako oficer nadetatowy 1 Batalionu Sanitarnego

  Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – muzeum w Warszawie, prezentujące zbiory poświęcone historii wojskowości oraz historii Polski, zlokalizowane przy Al. Jerozolimskich 3.1 Batalion Sanitarny im. generała lekarza Karola Kaczkowskiego (1 bsan) – pododdział służby zdrowia Wojska Polskiego II RP.

  Był autorem m.in. publikacji O leczeniu gruźlicy doświadczalnej. W 1926 został pierwszym prezesem Towarzystwa Lekarskie Druskienickie. Od 1929 do 1930 pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Internistów Polskich.

  Zmarł w 1930. Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

  W numerze 7 czasopisma „Lekarz Wojskowy” z 1931 ukazał się artykuł pt. Ś. p. profesor-pułkownik dr. Edward Żebrowski.

  Wojskowa służba zdrowia II RP – służba administracyjna Wojska Polskiego II RP wyspecjalizowana w zaopatrywaniu Sił Zbrojnych w medyczny i weterynaryjny sprzęt szpitalny, leki i przybory lekarskie.I wojna światowa – konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 (w latach 20. i 30. XX wieku nazywany "wielką wojną") pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917), a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię.

  Odznaczenia i ordery[]

 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2 maja 1924)
 • Oficer Złotego Orderu Palm AkademickichIII Republika Francuska (1927)
 • Przypisy

  1. Oficerowie. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. [dostęp 31 marca 2015].
  2. Wiadomości osobowe. „Nowiny Lekarskie”, s. 337, Nr 6 z czerwca 1907. 
  3. Rocznik Oficerski 1923. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wojskowych, 1923, s. 1197.
  4. Rocznik Oficerski 1924. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wojskowych, 1924, s. 1078.
  5. Rocznik Oficerski 1928. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wojskowych, 1928, s. 336.
  6. Rocznik Oficerski 1923. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wojskowych, 1923, s. 1113, 1123.
  7. Rocznik Oficerski 1924. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wojskowych, 1924, s. 1003, 1017.
  8. Andrzej Kierzek, Jadwiga Kuciel-Lewandowska, Małgorzata Paprocka-Borowicz, Andrzej Pozowski: Znaczenie Towarzystwa Lekarskie Druskienickie dla rozwoju Druskiennik. tlw.waw.pl. [dostęp 2015-08-21].
  9. Władze Towarzystwa Internistów Polskich. Prezesi. tip.org.pl. [dostęp 2015-08-21].
  10. Cmentarz Stare Powązki. Edward Żebrowski. cmentarze.um.warszawa.pl. [dostęp 2015-08-21].
  11. Ś. p. profesor-pułkownik dr. Edward Żebrowski. books.google.pl. [dostęp 2015-08-21].
  12. Order Odrodzenia Polski. Trzechlecie pierwszej kapituły 1921–1924. Warszawa: Prezydium Rady Ministrów, 1926, s. 31.
  13. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych

  Bibliografia[]

 • Roczniki Oficerskie 1923, 1924, 1928.
 • Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.Nowiny Lekarskie (ang. Medical News) - jedno z najstarszych czasopism naukowych o tematyce medycznej w Polsce, pierwotnie wydawane przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk pod pełnym tytułem "Nowiny Lekarskie: organ Wydziału Lekarskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Posnańskiego". Pierwszy numer ukazał się 21 czerwca 1888 roku, otwierał go artykuł poświęcony historii Karola Marcinkowskiego (pt."Dziedzictwo Ducha"). Pierwszy redaktorem naczelnym czasopisma był profesor Heliodor Święcicki. Czasopismo odegrało istotną rolę jako medium informacji naukowej, publikując również wyniki prac zagranicznych autorów. Poza dużą dbałością o poziom merytoryczny publikowanych treści, szczególną uwagę przykładano do poziomu języka polskiego. Zasługuje to na szczególną uwagę zważywszy na okres silnej germanizacji, której jednak Nowiny Lekarskie nigdy się nie poddały. Czasopismo wydawane było nieprzerwanie do 1950 roku, kiedy to zarządzeniem władz centralnych zostało zlikwidowane.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ministerstwo Spraw Wojskowych (M.S.Wojsk.) – naczelny organ administracji państwowej powołany do kierowania i administrowania siłami zbrojnymi II RP w czasie pokoju i przygotowania ich do działań na wypadek wojny, w latach 1918-1942.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.