• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Edukacja muzealna

  Przeczytaj także...
  Zamek Żupny – zamek w Wieliczce, dawna siedziba zarządu kopalń Wieliczki i Bochni (niegdyś było to jedno wielkie gospodarstwo).Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie – założone w 1998 r. muzeum mieszczące się przy ul. św. Wawrzyńca 15 w Krakowie w budynku dawnej zajezdni pierwszego wąskotorowego tramwaju elektrycznego. Gromadzi eksponaty związane z rozwojem komunikacji miejskiej, elektrowni, gazownictwa, gospodarki komunalnej oraz zabytki historii techniki.
  Żywe muzeum (ang. living museum) – rodzaj muzeum, w którym bądź odgrywane są historyczne wydarzenia ukazujące życie w dawnych czasach, zwłaszcza w perspektywie etnograficznej lub historycznej, bądź zainscenizowane jest proces wytwarzania danego towaru handlowego w aspekcie techniczno-technologicznym, zwłaszcza rzemieślniczym (tzw. lekcje żywej historii). Szczególną odmianą żywego muzeum jest żywy skansen (tylko w języku polskim, w pozostałych językach nie ma wyodrębnienia). Niekiedy jako żywe muzeum określa się grupy rekonstrukcji historycznej odgrywające scenki historyczne na zamówienie w muzealnych obiektach historycznych.

  Edukacja muzealna – jedna z trzech podstawowych funkcji muzeów, obok funkcji ochronnej i estetycznej. Edukacji muzealnej jako dyscyplinie naukowej w ramach muzeologii poświęcony jest periodyk naukowy – The Journal of Museum Education. Szczególnym przypadkiem edukacji muzealnej są muzea i parki edukacyjne (hands-on museum).

  Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – muzeum historyczne założone w 1899 roku, którego główna siedziba mieści się w Pałacu pod Krzysztofory przy Rynku Głównym 35 w Krakowie.Muzeum Architektury we Wrocławiu – muzeum gromadzące zbiory związane z architekturą oraz prezentujące w ramach wystaw czasowych twórczość architektów polskich i zagranicznych, z siedzibą w budynkach zespołu pobernardyńskiego.

  Formy edukacji muzealnej[ | edytuj kod]

  W ramach edukacji muzealnej oferowane są trzy rodzaje świadczeń, tj.:

  Żywy skansen – to rodzaj muzeum etnograficznego - skansenu, który przeznaczony jest do użyteczności publicznej. Pełni często również funkcję hotelarską i gastronomiczną. Na jego obszarze odbywają się różnego rodzaju imprezy, np. folklorystyczne.Muzeum Lotnictwa Polskiego – muzeum w Krakowie zlokalizowane na terenach dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny, gromadzące eksponaty związane z historią rozwoju lotnictwa. Liczba eksponowanych obecnie statków powietrznych przekracza 200. Muzeum wydaje własne publikacje, organizuje imprezy o charakterze edukacyjnym. Jest też uczestnikiem i organizatorem konferencji poświęconych historii lotnictwa i muzealnictwu. Posiada również bibliotekę z ponad 30 tysiącami pozycji.
 • zajęcia muzealne, w tym:
 • rekonstrukcyjne lekcje żywej historii
 • teatralne lekcje muzealne (prowadzone przez profesjonalnych aktorów lub przez specjalnie przygotowanego przewodnika-edukatora)
 • interaktywne wystawy edukacyjne,
 • tradycyjna edukacja muzealna poprzez wykłady muzealników, usługi przewodnickie oraz publikacje i informatory.
 • Polskie muzea oferujące lekcje muzealne lub wystawy edukacyjne[ | edytuj kod]

   Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.
 • Muzeum Śląskie w Katowicach (oferuje lekcje i warsztaty muzealne dla przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, warsztaty rodzinne i dla seniorów, karty pracy i warsztaty do wykorzystania w muzeum i on-line)
 • Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (prowadzi stałą wystawę edukacyjną "Zabawy z Nauką")
 • Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie (projekt edukacyjny "Przygody z wiedzą")
 • Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (oferuje specjalne lekcje muzealna prowadzone przez profesjonalnych aktorów)
 • Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka (oferuje interaktywne zajęcia dla rodzin, przedszkoli i szkół, zajęcia prowadzone są w obiektach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – w ekspozycjach muzeum w kopalni soli i Zamku Żupnym)
 • Muzeum Architektury we Wrocławiu (oferuje lekcje muzealne połączone z warsztatami dla szkół i przedszkoli, warsztaty rodzinne oraz wykłady)
 • Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (oferuje lekcje i warsztaty muzealne dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych)
 • Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku (oferuje lekcje muzealne, lekcje biblioteczne, warsztaty, wielkoformatowe gry edukacyjne, wykłady)
 • Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (oferuje lekcje muzealne, warsztaty (w tym kaligrafii, tańca dawnego i kulinarne), wykłady dla grup i gości indywidualnych oraz lekcje on-line)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Muzea i parki edukacyjne
 • Park dinozaurów
 • Żywe muzeum
 • Żywy skansen
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Polski Portal Edukacji Muzealnej
 • Edukacja w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
 • Edukacja w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
 • Lekcja muzealna – forma edukacji muzealnej kierowana w głównej mierze do grup szkolnych, której celem jest wykorzystanie potencjału placówki muzealnej do wzbogacenia zajęć dydaktycznych prowadzonych przez szkoły. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – muzeum na warszawskim Wilanowie utworzone w 1995 w wyniku wydzielenia z Muzeum Narodowego w Warszawie na mocy zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki Oddziału w Wilanowie i nadania mu osobowości prawnej; siedzibą muzeum jest barokowy pałac w Wilanowie, rezydencja Jana III Sobieskiego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Wystawa interaktywna – rodzaj wystawy, najczęściej muzealnej, na której ekspozycja budowana jest na zasadzie interakcji z widzem. Widz ma możliwość w sposób bezpośredni obcować z eksponatem poprzez dotyk, wzrok, słuch zapach. Pierwsze tego typu wystawy były związane z naukami przyrodniczymi. Kolejnym etapem rozwoju wystaw interaktywnych jest tworzenie centrów nauki.
  Muzeologia (muzealnictwo, muzeografia) – nauka pomocnicza historii, zajmująca się architekturą muzeów i ich zarządzaniem, poszerzona o teorię komunikacji, edukację i rolę, jaką pełnią instytucje muzealne w społeczeństwie. W sensie praktycznym jest nauką o funkcjonowaniu muzeów. Jej nazwa zrodziła się w 1934 r. na konferencji zorganizowanej w Madrycie przez Office International des Musées (poprzednik ICOM – Międzynarodowej Rady Muzeów), uznanej za pierwszą konferencję muzeologiczną. Georges Henri Riviere (1897-1985), założyciel i wieloletni dyrektor generalny ICOM, twórca teorii „nowej muzeologii” mówił o niej tak: muzeologia jest to nauka stosowana, nauka o muzeum. W jej polu znajdują się rozważania nad rolą muzeum w społeczeństwie, badania i konserwacja, sposoby prezentacji, animacji i rozpowszechnienia, organizacji i funkcjonowania, architektury wznoszonej dla celów muzealnych oraz architektury „zmuzealizowanej” (adaptowanej do potrzeb muzeów), badania nad miejscami i obiektami pozyskanymi, nad wyborami, a także typologia i deontologia.
  Muzeum Śląskie w Katowicach zostało powołane do życia uchwałą Sejmu Śląskiego z 23 stycznia 1929 i działało do wybuchu wojny w 1939. Restytuowane w 1984, w 2006 wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów.
  Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka – muzeum założone w 1951 roku z inicjatywy profesora szkoły średniej w Wieliczce, Alfonsa Długosza; narodowa instytucja kultury. Muzeum mieści się w nieczynnej części jednej z najstarszych na świecie kopalni soli kamiennej (Żupa krakowska). Prezentuje historię górnictwa soli, rozwój techniki kopalnianej, dzieje przemysłu solnego i historię miasta Wieliczka. Zbiory muzeum liczą ok. 20 tys. eksponatów. Muzeum wraz z całą kopalnią zostało wpisane w roku 1978 przez UNESCO na pierwszą Międzynarodową Listę Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego.
  Muzeum Wsi Opolskiej – skansen, który został utworzony w 1961 roku; w 1965 rozpoczęto prace związane z budową ekspozycji stałej, a w 1970 roku udostępniono tereny muzeum zwiedzającym. Znajduje się w Opolu - Bierkowicach (ul. Wrocławska 174), dokąd można dotrzeć autobusami miejskimi linii nr 9.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.81 sek.