• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Edukacja globalna

  Przeczytaj także...
  Prawa człowieka – koncepcja, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, których źródłem obowiązywania jest przyrodzona godność ludzka. Prawa te mają charakter:Tydzień Edukacji Globalnej (TEG) - coroczna międzynarodowa akcja edukacyjna organizowana w celu zwrócenia uwagi Europejczyków na problemy o charakterze globalnym. TEG odbywa się w listopadzie, pod patronatem Europejskiego Centrum na Rzecz Współzależności i Solidarności Światowej (Centrum Północ-Południe) Rady Europy. Różnego rodzaju akcje edukacyjne organizowane są przez szkoły, studenckie koła naukowe, biblioteki, organizacje pozarządowe i różnego rodzaju instytucje. W Polsce w 2013 roku w działania w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej zaangażowało się ok. 130 podmiotów.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Edukacja globalna - część kształcenia obywatelskiego i wychowania poświęcona budowaniu świadomości istnienia zjawisk i współzależności o charakterze globalnym. Szczególny nacisk kładzie m.in. na tłumaczenie przyczyn i skutków opisywanych zjawisk, przedstawianie perspektywy Globalnego Południa, kształtowanie krytycznego myślenia oraz ukazywanie relacji między jednostką i procesami globalnymi. Edukacja globalna sprzyjać ma kształtowaniu postaw odpowiedzialnych, opartych na szacunku, uczciwości, empatii, zakładających osobiste zaangażowanie i gotowość do ustawicznego uczenia się. Zbliżonymi do edukacji globalnej terminami - często stosowanymi zamiennie - są edukacja rozwojowa i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju. W zakres tematyczny edukacji globalnej - poza sprawami dotyczącymi rozwoju - wchodzą także prawa człowieka oraz tematy związane z ze światowym pokojem i bezpieczeństwem.

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych – resort odpowiedzialny za kształtowanie i prowadzenie polityki zagranicznej R.P. Do zadań Ministra Spraw Zagranicznych należy:

  W Polsce inicjatywy z zakresu edukacji globalnej wspierane są m.in. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które od 2005 organizuje coroczny konkurs regrantingowy dla organizacji pozarządowych.

  Zobacz też[]

 • Tydzień Edukacji Globalnej
 • Przypisy

  1. Czym jest edukacja globalna?. edudemo.org.pl. [dostęp 12 kwietnia 2014].
  2. Edukacja globalna – świat bez tajemnic. polskieradio.pl, 2014-01-07. [dostęp 12 kwietnia 2014].
  3. Edukacja Globalna - poprzednie edycje. edudemo.org.pl. [dostęp 12 kwietnia 2014].

  Linki zewnętrzne[]

 • Edukacja globalna. polskapomoc.gov.pl. [dostęp 12 kwietnia 2014].
 • Tydzień Edukacji Globalnej. teg.edu.pl. [dostęp 12 kwietnia 2014].
 • e-Globalna - Modułowy Elektroniczny Podręcznik Edukacji Globalnej. e-globalna.edu.pl. [dostęp 12 kwietnia 2014]. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama