• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eduard Friedrich von Conradi

  Przeczytaj także...
  Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.Gdańskie Gimnazjum Akademickie – miejska szkoła o poziomie wyższym od średniego (ale jeszcze nie uniwersyteckim), przeznaczona dla młodzieży protestanckiej, działająca w Gdańsku w latach 1558-1817.
  Hrabia – tytuł szlachecki, w Polsce od wyrazu grabia i graf, wyraz pochodzenia czeskiego i niemieckiego, w czasach wczesnośredniowiecznych comes, jednakże średniowieczni comites byli wyższymi urzędnikami, kasztelanami oraz wojewodami.

  Eduard Friedrich von Conradi (ur. 1 listopada 1713 w Gdańsku, zm. 4 kwietnia 1799, tamże) – burmistrz i burgrabia królewski w Gdańsku.

  Był synem majora Gottfrieda Conradiego, oficera w garnizonie gdańskim, i Korduli Kostancji z. d. Hein. Uczęszczał do Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego, potem odbył dłuższą podróż po Europie, w trakcie której uzyskał gruntowne wykształcenie. W 1741 poślubił Annę Elżbietę, córkę burmistrza Johanna Carla Schwarzwalda i jedyną dziedziczkę rodowej fortuny. Uzyskał w ten sposób znaczne dobra ziemskie pod Gdańskiem. Po śmierci Anny (1786) poślubił w 1790 Renatę Wilhelminę Gralath, córkę burmistrza Daniela Gralatha. Z pierwszej żony miał syna Karla Friedricha (1742-1798).

  Burgrabia (łac. burggrabius capitanei, dawniej także murgrabia) – urząd grodzki I Rzeczypospolitej, zastępca starosty grodowego.Karl Friedrich von Conradi (ur. 25 czerwca 1742 w Gdańsku, zm. 12 lipca 1798 tamże) – był zamożnym mieszczaninem gdańskim, fundatorem szkoły nazwanej od jego nazwiska Conradinum.

  W 1748 został ławnikiem, 1755 rajcą, 1760 sędzią. Od 1761 przez 32 lata był stale jednym z burmistrzów, w latach 1758, 1763, 1764, 1767, 1774 i 1777 piastował ponadto urząd burgrabiego. 1764-68 reprezentował Gdańsk na sejmikach Prus Królewskich oraz na koronacji Stanisława Augusta w Warszawie 25 listopada 1764. Jako przewodniczący (1775-1793) Kolegium Szkolnego (Collegium Scholarchale), zarządzającego szkołami w Gdańsku, wprowadzał reformy w duchu oświeceniowym, eliminując nauczanie w języku łacińskim i wprowadzając na to miejsce język niemiecki. Po zajęciu Gdańska przez Prusy w 1793 odmówił wejścia w skład nowo utworzonego Tymczasowego Magistratu. Mimo to, 30 maja 1798 otrzymał od wizytującego Gdańsk Fryderyka Wilhelma III tytuł hrabiowski.

  Pesa Swing – jednoprzestrzenny, jedno- lub dwukierunkowy, niskopodłogowy, wieloczłonowy tramwaj przegubowy produkowany od 2009 przez Pesa w Bydgoszczy. Do grudnia 2013 podpisano umowy na dostarczenie do 310 sztuk.Bazylika konkatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gdańsku, w skrócie Kościół Mariacki (pot. Korona miasta Gdańska) – historyczna fara Głównego Miasta w Gdańsku, pełniąca funkcję kościoła katolickiego i ewangelickiego (w latach 1572-1945), od 1986 konkatedra diecezji gdańskiej, która w 1992 stała się archidiecezją. Kościół jest dedykowany Najświętszej Marii Panny, nosi wezwanie Wniebowzięcia NMP. Położony jest na placu między ulicami Piwną i Chlebnicką, a Św. Ducha. Od strony Motławy bezpośrednio do jednej z bram świątyni prowadzi ul. Mariacka. Kościół Mariacki jest największą świątynią na świecie zbudowaną z cegły. Jej charakterystyczna sylwetka, której akcentami są masywna zachodnia wieża dzwonna i smukłe narożne wieżyczki tworzy dominantę w panoramie miasta. Zbudowany w latach 1346-1506 kościół jest przykładem gotyku ceglanego, odmiany stylu w architekturze gotyckiej upowszechnionego w krajach basenu Morza Bałtyckiego. Pomimo burzliwych dziejów, świątynia zachowała historyczną formę architektoniczną co poświadcza ikonografia sięgająca XVI wieku oraz bogaty wystrój wnętrza, który tworzą liczne dzieła średniowieczne (m.in. Piękna Madonna Gdańska, Pietà, Ołtarz Koronacji Marii, ołtarz Św. Barbary, Tablica Dziesięciorga Przykazań, zegar astronomiczny) i nowożytne (zespół obrazów i epitafiów z XVI-XVIII stuleci).

  Po śmierci został pochowany w Kościele Mariackim w Gdańsku.

  Jest patronem tramwaju Pesa Swing 120NaG SWING Gdańskich Autobusów i Tramwajów o numerze bocznym 1023.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Mieszczaństwo gdańskie : sesja naukowa, 21-23.11.1996. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe : Nadbałtyckie Centrum Kultury, 1997, s. 272. ISBN 83-87359-16-5.
  2. Historia Gdańska. Edmund Cieślak (red.). T. III/1: 1655-1793. Gdańsk: 1993, s. 677. ISBN 83-215-3251-9.
  3. Historia Gdańska. Edmund Cieślak (red.). T. III/2: 1793-1815. Gdańsk: 1993, s. 27. ISBN 83-215-3257-7.
  4. Mirosław Gliński, Jerzy Kukliński: Kronika Gdańska 997-1997. T. 1, 997-1945. Gdańsk: Fundacja Rewaloryzacji Zabytków Gdańska, 1998, s. 122. ISBN 83-902375-6-3.
  5. Eduard Friedrich von Conradi (pol.). [dostęp 2019-02-12].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Joachim Zdrenka: Urzędnicy miejscy Gdańska w latach 1342-1792 i 1807-1814 : biogramy. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne, 2008, s. 179. ISBN 83-85824-37-5.
 • Jerzy Dygdała: Politycy gdańscy doby oświecenia : Szkic do portretu zbiorowego. W: Mieszczaństwo gdańskie : sesja naukowa, 21-23.11.1996. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Naukowe : Nadbałtyckie Centrum Kultury, 1997, s. 149. ISBN 83-87359-16-5.
 • 1342-1347 – Dettloff von der Osten 1342-1354 – Henrich Burmeister der Aeltere 1346-1355 – Steffen von der Osten 1354-1374 – Hillebrand Müntzer 1356-1360 – Johann von Stein 1359-1372 – Johann Wallrabe der Aeltere 1361-1362 – Casper Bock 1362-1390 – Gottschalck Naase 1368-1387 – Paul Jann 1372-1385 – Johann Wallrabe der Jüngere 1379-1386 – Johann Wackaw 1381-1384 – Nicklaus Gottsknecht 1384-1392 – Herman Rolberg 1392-1405 – Reinhold Hittfeld 1395-1399 – Lubbert Haacke 1399-1404 – Peter Fürstenau 1402-1418 – Tideman Huxer 1405-1411 – Konrad Leczkow (Conrad Letzkau) 1407-1410 – Peter Vorrath 1408-1411 – Arend Hecht 1411-1417 – Herman Hittfeld 1412-1413 – Albrecht Dödorff 1413-1430 – Gert von der Becke 1415-1416 – Steffen Plötzker (przed 1436) – Nicklaus Rogge 1419-1433 – Johann Beisener 1430-1441 – Peter Holste 1433-1446 – Lucas Meckelfeld 1433-1443 – Heinrich Vorraht 1436-1449 – Meinert Cölmer 1442-1456 – Martin Cremon 1445-1456 – Albrecht Hexer 1447-1480 – Reinhold Niederhoff 1452-1462 – Herman StargardtGdańskie Autobusy i Tramwaje – przedsiębiorstwo zajmujące się usługami związanymi z rozkładowym transportem pasażerskim i transportem w komunikacji miejskiej. Jest największym przewoźnikiem w sieci ZTM Gdańsk.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Stanisław August Poniatowski, właściwie Stanisław Antoni Poniatowski herbu Ciołek, (ur. 17 stycznia 1732 w Wołczynie, zm. 12 lutego 1798 w Petersburgu) – król Polski w latach 1764–1795 jako Stanisław II August; wcześniej stolnik wielki litewski od 1755, starosta przemyski od 1753. Od 1777 należał do masonerii. Ostatni władca Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
  Prusy Królewskie (niem. Königlich-Preußen), Prusy Polskie – nazwa prowincji przyłączonej do Polski po wojnie trzynastoletniej postanowieniami pokoju toruńskiego (1466).
  Oświecenie, jako wiek rozumu, czy wiek filozofów – nurt kulturalny oraz okres w historii Europy przypadający na lata 1688-1789. W rozumieniu szerszym: epoka w dziejach kultury europejskiej między barokiem a romantyzmem. Wszystkie nazwy oddają przełomowy charakter tej epoki. Oświecony, czyli wyzwolony z wszelkich więzów, rozum ludzki ma być światłem rozjaśniającym drogę do poznania prawdy o świecie i człowieku.
  Koronacja – uroczysty akt intronizacji suwerennego władcy związany z przekazaniem mu insygniów władzy i nałożeniem ozdobnego nakrycia głowy w postaci czepca, korony, mitry lub diademu. W kulturze europejskiej drobiazgowo rozbudowany obrządek sakramentalium połączony najczęściej z liturgią mszalną.
  Gdańsk (łac. Dantiscum, Dantis, Gedanum, niem. Danzig) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, położone nad Morzem Bałtyckim, u ujścia Motławy do Wisły, nad Zatoką Gdańską, na Pobrzeżu Gdańskim. Centrum kulturalne, naukowe i gospodarcze oraz węzeł komunikacyjny północnej Polski, stolica województwa pomorskiego. Ośrodek gospodarki morskiej z dużym portem handlowym.
  Daniel Gralath (ur. 30 maja 1708 w Gdańsku, zm. 23 lipca 1767 w Gdańsku) – gdańszczanin, burmistrz, burgrabia, uczony.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.