• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Edmund Adam Jarzyński

  Przeczytaj także...
  Irena Popławska (ur. 17 lutego 1924 we Lwowie, zm. 14 października 1995 w Łodzi) – polski historyk sztuki, historyk architektury łódzkiej, regionalista, publicysta, działacz społeczny, nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Łódzkim i Politechnice Łódzkiej.Honorowa Odznaka PTTK – odznaczenie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego za aktywną działalności w kadrze PTTK. Przyznawane jest członkom zwyczajnych oraz jednostkom organizacyjnych PTTK.
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Edmund Adam Jarzyński (ur. 11 stycznia 1891 w Łańcucie, zm. 19 lutego 1973 w Łodzi) – polski spółdzielca, krajoznawca, działacz krajoznawczy, działacz ruchu opieki nad zabytkami, regionalista, autor książki Tajemnice starych kamienic, współtwórca "Wędrownika".

  Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (PTT) – organizacja turystyczna istniejąca w latach 1873–1950, początkowo pod innymi nazwami, będąca jednym z protoplastów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK), a także współczesne stowarzyszenie działające pod tą samą nazwą.Ulica Rzgowska w Łodzi – stanowi trasę wylotową z Łodzi w kierunku Rzgowa. Położona w dzielnicy Górna. Rozpoczyna się na placu Reymonta, a kończy na granicy Łodzi przechodząc wcześniej w drogę krajową nr 1. Jest istotną dla miejskiego ruchu połączeniem między centrum, a dzielnicą Łódź Górna. Dla osób przejeżdżających przez Łódź jest trasą wylotową na Katowice.

  Nauka i praca zawodowa[]

  W 1914 ukończył w Wiedniu Akademię Handlu Zagranicznego. W 1916 w Rzeszowie był założycielem Spółdzielni Kółek Rolniczych i jej wicedyrektorem. Następnie pracował w spółdzielczości w Gdańsku, a od 1936 mieszkał i pracował w Łodzi. W czasie wojny wysiedlony przez Niemców wrócił do Rzeszowa, znów do Spółdzielni Kółek Rolniczych. W 1948 przeniósł się z powrotem do Łodzi i pracował tu w spółdzielczości.

  Rzeszów (łac. Resovia, ukr. i łemkow. Ряшів, jid. רײַשע) – miasto na prawach powiatu w południowo-wschodniej Polsce, siedziba władz województwa podkarpackiego i powiatu rzeszowskiego. Jest miastem centralnym aglomeracji rzeszowskiej. Znajduje się tu kuria diecezji rzeszowskiej.Zasłużony Działacz Kultury – polska odznaka honorowa, nadawana osobom zasłużonym w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

  Działalność pozazawodowa[]

  W 1948 związał się ściśle z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym. W grudniu 1950 nastąpiło w Warszawie połączenie Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym w Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, a w Łodzi nastąpiło to w marcu 1951, powstał wtedy okręg łódzki, z którego z czasem wyodrębniły się oddziały, w tym Oddział Łódzki. W ten sposób został członkiem PTTK.

  Łańcut – miasto w województwie podkarpackim, na granicy Podgórza Rzeszowskiego i Pradoliny Podkarpackiej. Siedziba władz powiatu i gminy.Wiedeń (niem. Wien, dialekt Wean) – stolica i największe miasto Austrii. Znajduje się w północno-wschodniej części kraju, nad Dunajem. Jest miastem statutarnym, tworząc jednocześnie odrębny kraj związkowy.

  Należał do grona pionierów turystyki pieszej. W 1951 został pierwszym przewodniczącym Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Okręgu PTTK w Łodzi. Jako jeden z pierwszych uzyskał uprawnienia Przodownika TP.

  W 1952 zdobył uprawnienia przewodnickie.

  Był organizatorem i przez kilkanaście lat był sekretarzem Komisji Opieki nad Zabytkami Zarządu Okręgu PTTK w Łodzi, zajmował się gromadzeniem archiwum fotograficznego zabytków województwa łódzkiego, organizował szkolenia, wycieczki i zjazdy Opiekunów Zabytków.

  Był współtwórcą i przewodniczącym Komisji Krajoznawczej Zarządu Okręgu PTTK.

  Zbigniew Jarzyński (ur. 30 marca 1920 we Lwowie, zm. 18 października 1992 w Łodzi) – polski fotografik, łódzki działacz krajoznawczy i ochrony zabytków.Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) – stowarzyszenie powstałe z połączenia w 1950 roku Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, grupujące turystów i krajoznawców. Towarzystwo stawia sobie za zadanie upowszechnianie na terenie Polski turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa.

  Jego pasją było gromadzenie archiwalnych materiałów dotyczących Łodzi, a zbierane żmudnie informacje wykorzystał w wydanej w 1972 książce Tajemnice starych kamienic.

  W 1956 wraz z Kazimierzem Hemplem i Jerzym Pyrkoszem stworzył "Biuletyn Zarządu Okręgu PTTK w Łodzi" i do 1972 był jego redaktorem, autorem artykułów, głównie krajoznawczych, a także korektorem i wydawcą – słowem, wydawnictwo to ukazywało się dzięki jego wielkiej pracy. Zyskało sobie trwałe miejsce w dorobku PTTK w Łodzi, województwie i w kraju. Pismo ukazuje się nadal pod zmienionym tytułem "Wędrownik", w 2006 obchodziło 50-lecie istnienia.

  Gdańsk (łac. Dantiscum, Dantis, Gedanum, niem. Danzig) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, położone nad Morzem Bałtyckim, u ujścia Motławy do Wisły, nad Zatoką Gdańską, na Pobrzeżu Gdańskim. Centrum kulturalne, naukowe i gospodarcze oraz węzeł komunikacyjny północnej Polski, stolica województwa pomorskiego. Ośrodek gospodarki morskiej z dużym portem handlowym.Kazimierz Hempel (ur. 4 września 1910 w Knocke (Belgia), zm. 7 lutego 1994 w Łodzi) – inżynier chemik, działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK).

  Przez kilkanaście lat organizował ponadto w lokalu Zarządu Okręgu PTTK tzw. "czwartki krajoznawcze" – cykl pionierskich prelekcji krajoznawczych, cieszących się znacznym powodzeniem.

  Pochowany został na cmentarzu przy ul. Rzgowskiej w Łodzi.

  Koneksje rodzinne[]

  Jego dziećmi są: Irena Popławska – historyk architektury łódzkiej i Zbigniew Jarzyński – artysta fotografik, autor m.in. licznych fotografii łódzkich zabytków.

  Odznaczenia[]

 • Złota Odznaka "Zasłużony Działacz Turystyki",
 • Odznaka "Zasłużony Działacz Kultury",
 • Złota Honorowa Odznaka PTTK,
 • Honorowa Odznaka Miasta Łodzi,
 • Honorowa Odznaka Województwa Łódzkiego,
 • szereg innych odznaczeń resortowych, spółdzielczych i organizacyjnych PTTK.
 • Bibliografia[]

 • Materiały Komisji Historycznej PTTK w Łodzi – Słownik biograficzny łódzkich działaczy krajoznawstwa i turystyki, praca zbiorowa pod red. Jacka K. Ciesielskiego, Łódź 1985, PTTK.
 • Społeczna opieka nad zabytkami PTTK 1992, praca zbiorowa pod red. Jerzego F. Adamskiego, Wiesława Cichego i Franciszka Midury, Brzozów–Warszawa 1992, ISBN 83-900733-5-8 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.