• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Edlin

  Przeczytaj także...
  MS-DOS Editor znany również jako edit to edytor tekstu dołączony do MS-DOS od wersji 5.0. Charakteryzowała go wygodniejsza obsługa w stosunku do starszego Edlin. Był typowym programem interakcyjnym w środowisku DOS, a więc menu obsługiwały klawisze Alt i F10, kopiowanie, wycinanie i wklejanie realizowano kombinacjami Ctrl+C, Ctrl+X i Ctrl+V, a w tekście poruszano się za pomocą klawiszy kursorów. Uwzględniał on także klawisze PgUp/PgDn, Insert, Delete.ed to standardowy edytor wierszowy systemu UNIX. ed przyjmuje, że tekst podlegający obróbce podzielony jest na wiersze i pozwala jedynie na modyfikacje wskazanych wierszy tekstu za pomocą poleceń wydawanych programowi w trybie interaktywnym, w podobny sposób jak w wierszu poleceń systemu DOS czy UNIX. Zmusza to użytkownika do operowania numerami wierszy tekstu.
  ex – edytor wierszowy w systemie UNIX. Zasadnicza różnica między tego typu edytorami a współczesnymi wizualnymi edytorami tekstu polega na skupieniu uwagi użytkownika na pracy z pojedynczymi wierszami tekstu, a nie całym tekstem. Innymi słowy – uwypuklony zostaje podział pliku tekstowego na poszczególne wiersze, które mogą być modyfikowane przez użytkownika pojedynczo za pomocą poleceń wydawanych programowi w trybie interaktywnym, w podobny sposób jak w wierszu poleceń systemów DOS lub UNIX.

  Edlinedytor plików tekstowych dla systemu MS-DOS. Cechował się dosyć minimalistycznym interfejsem. Wprowadzano po prostu komendy, np. wyświetlenia lub edycji linii. W MS-DOS 5.0 wprowadzono wygodniejszy MS-DOS Editor.

  MS-DOS (ang. Microsoft Disk Operating System) to system operacyjny stworzony przez firmę Microsoft na podstawie nabytego przez nią kodu źródłowego systemu QDOS (ang. Quick and Dirty Operating System - napisany szybko i na brudno system operacyjny) stworzonego przez Seattle Computers. Jest to wersja systemu operacyjnego DOS przeznaczona dla komputerów IBM-PC.Interfejs użytkownika (ang. user interface, UI) — w technice część urządzenia odpowiedzialna za interakcję z użytkownikiem. Człowiek nie jest zdolny do bezpośredniej komunikacji z maszynami. Aby było to możliwe urządzenia są wyposażone w odpowiednie urządzenia wejścia-wyjścia tworzące razem interfejs użytkownika:

  Polecenia[ | edytuj kod]

 • x - Wyświetla linię o numerze x
 • $ - Wyświetla ostatnią linię
 • q - Kończy działanie programu
 • ctrl+C - Zakończ redagowanie pliku

  Edytor tekstu – program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności od zastosowań, edytory tekstu nie mają w ogóle możliwości zajmowania się wyglądem i formatowaniem tekstu, skupiając się tylko na wprowadzaniu samych znaków, lub też mają te możliwości bardzo ograniczone.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • ed
 • ex
 • MS-DOS Editor
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.624 sek.