• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Echo Krakowa

  Przeczytaj także...
  Marek Żukow-Karczewski (ur. 6 maja 1961 r.) – polski historyk, publicysta i działacz społeczny. Studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest autorem kilkuset publikacji zamieszczanych w wydawnictwach książkowych i periodykach. Publikował m.in. w "Kalendarzu Serca Jezusowego", kwartalniku "Kraków (magazyn kulturalny)", miesięczniku "Aura", miesięczniku "Posłaniec Serca Jezusowego", tygodniku "Życie Literackie", tygodniku "Przekrój", "Gazecie Krakowskiej", "Echu Krakowa", "Czasie Krakowskim" oraz na portalach internetowych. Był współorganizatorem Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa, w którym w l. 1981-1994 sprawował funkcję sekretarza naukowego, organizując doroczne kwesty na krakowskich cmentarzach. Należy m.in do International Federation of Journalists oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.Andrzej Tadeusz Urbańczyk (ur. 27 października 1946 w Lublińcu, zm. 7 sierpnia 2001 w Grecji) – polski polityk, dziennikarz, publicysta, poseł na Sejm II i III kadencji.
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.

  Echo Krakowadziennik popołudniowy ukazujący się w Krakowie od 10 marca 1946 do 9 maja 1997.

  Redaktorami gazety byli między innymi: Adam Polewka (1903-1956), Władysław Machejek (1920-1991) i Teresa Stanisławska (1924-2004), która kierując gazetą przez ponad 20 lat promowała na jego łamach życie kulturalne miasta.

  W latach osiemdziesiątych XX w. „Echo Krakowa” zostało wzbogacone o magazyn „Czas Przeszły i Przyszły” z charakterystyczną, stylizowaną szatą graficzną. Szeroko przedstawiano tam tematykę związaną z historią, tradycjami, zabytkami i architekturą miasta. Była też rubryka poetycka poświęcona wierszom o Krakowie. Na łamach magazynu publikowali m.in. następujący autorzy: Leszek Długosz (poezja), Ryszard Dzieszyński, Elżbieta Grzegorczyk, Jadwiga Rubiś (cykl o zbiorach muzealnych), Ewa Smęder, Andrzej Urbańczyk, Alicja Zemanek (poezja), Adam Ziemianin (poezja), Julian Zinkow (cykle tematyczne), Marek Żukow-Karczewski (cykle o pałacach, pomnikach i nie istniejących budowlach Krakowa).

  Teresa Stanisławska-Adamczewska (ur. 26 września 1924 w Wielkopolsce, zm. 16 grudnia 2003 w Krakowie) – polska dziennikarka, w latach 1955–1982 redaktorka naczelna „Echa Krakowa”. Leszek Długosz (ur. 18 czerwca 1941 w Zaklikowie) – aktor, literat, kompozytor, pianista, jeden z najbardziej znanych polskich śpiewających poetów.

  Pismo organizowało na swych łamach konkursy takie jak: konkurs na najlepszy budynek w mieście (Mister Krakowa), czy najlepszą książkę o Krakowie. Organizowało akcje kulturalne, między innymi: Dni Krakowa i Biesiada Poetycka. „Echo Krakowa” zbankrutowało, a prawa do tytułu odkupiła „Gazeta Krakowska”.

  Władysław Machejek (ur. 25 lutego 1920 w Chodowie k. Miechowa, zm. 21 grudnia 1991 w Krakowie) – pisarz, publicysta, poseł na Sejm PRL II, III, IV i V kadencji.Upadłość (potocznie bankructwo, plajta) – procedura wszczynana w razie niewypłacalności dłużnika, polegająca głównie na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich jego wierzycieli. Upadłość to tzw. egzekucja uniwersalna prowadzona na rzecz wszystkich wierzycieli dłużnika, ze wszystkich składników jego majątku jednocześnie. Tym właśnie upadłość różni się od egzekucji syngularnej prowadzonej przez niektórych tylko wierzycieli i tylko z poszczególnych składników majątku dłużnika. Trzecim w systematyce rodzajem egzekucji sądowej (wprowadzonym do procedury cywilnej w 2005 roku) jest egzekucja generalna w trybie art. 1064 i nast. kpc, tj. egzekucja przez zarząd przymusowy. Egzekucja generalna lokuje się niejako pomiędzy dwoma wcześniej wspomnianymi trybami egzekucji i posiada pewne cechy każdej z nich, i tak np. egzekucja generalna obejmuje skutkami zajęcia wszystkie składniki majątku dłużnika tak jak w przypadku egzekucji uniwersalnej, lecz jest prowadzona nie na rzecz wszystkich wierzycieli dłużnika, a jedynie na rzecz poszczególnych wierzycieli egzekwujących, tj. posiadających tytuł wykonawczy, czyli analogicznie jak w przypadku egzekucji syngularnej.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Zdigitalizowane wydania „Echa Krakowa” z lat 1946–1971 opublikowane w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej
 • Ryszard Dzieszyński (ur. 1 stycznia 1943 w Krakowie) - absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Podyplomowego Studium Dziennikarskiego UJ. Od 1966 roku pracownik terenowych organów administracji państwowej (Wydział Organizacyjno Prawny i wydział zatrudnienia Urzędu miasta Krakowa). Od 1973 roku redaktor Głosu Nowej Huty (1973-76), Trybuny Odrzańskiej w Opolu (1976-79), Głosu Pracy w Warszawie (1979-81), Dziennika Polskiego (1981-84), Echa Krakowa (1984-86), Profile (1986-89). Redaktor naczelny „Gazety Kryminalnej” i „Gazety Kryminalnej Obroń się sam” (1994-95), sekretarz redakcji Miesięcznika Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej „Redaktor” (1995-98), rzecznik tej organizacji, członek SDP, SDRP, Krajowego Klubu Reportażu i Stowarzyszenia Dziennikarzy Absolwentów UJ. Od 1975 wydaje książki o tematyce historycznej i reportażowej. Laureat Klubu Polonijnego SDP i SDRP. Od 1983 roku członek Bractwa Kurkowego w Krakowie. Założyciel i Prezes Bractwa Przyjaciół Wikingów w latach 1995-2000. Autor następujących książek i innych druków zwartych:Dziennik - zbiór publikacji prasowych ukazujący się codziennie. Najczęściej dzienniki nie ukazują się w niedziele i święta.
  Warto wiedzieć że... beta

  Julian Zinkow (ur. 1931) – polski dziennikarz, krajoznawca, autor licznych publikacji krajoznawczych poświęconych głównie okolicom Krakowa, w tym kilkudziesięciu popularnych przewodników turystycznych i monograficznych, wieloletni działacz PTTK, inicjator znanych akcji popularyzujących turystykę m.in. w 1973 "Nie siedź w domu, idź na wycieczkę" (trwa do dziś).
  Adam Polewka (ur. 4 marca 1903 w Krakowie, zm. 1 października 1956 w Krakowie) – polski publicysta, pisarz, tłumacz, lewicowy działacz polityczny, poseł do Krajowej Rady Narodowej, na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm PRL I kadencji, ojciec scenografa, reżysera i malarza Jana Polewki.
  Gazeta Krakowska (aktualny pełny tytuł Polska Gazeta Krakowska) - dziennik wydawany od 15 lutego 1949 r. w Krakowie, początkowo jako organ prasowy PZPR. Od 1 lipca 1975 r. do 30 grudnia 1980 r. ukazywała się pod tytułem Gazeta Południowa. Pierwszym redaktorem naczelnym był Arnold Mostowicz. W latach 1980-1981 redaktorem naczelnym był Maciej Szumowski.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.