• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • EXPO 2000

  Przeczytaj także...
  Niedźwiedź (zwany także Dzikiem) – jeden z kilku posągów kultowych (prawdopodobnie celtycki) znajdujący się na szczycie Ślęży. W okresie chrystianizacji wprowadzono w średniowieczu zwyczaj obrzucania rzeźby (jakoby mającej symbolizować Złego) kamieniami, w celu odkupienia grzechów - z tego powodu posąg znacznie ucierpiał.Związek Polskich Artystów Plastyków (ZPAP) – stowarzyszenie założone w Krakowie z inicjatywy Tytusa Czyżewskiego oraz Zbigniewa i Andrzeja Pronaszków.
  Ślęża (łac. Monte Silentii XIII w., w latach 1945-1948 Sobótka, niem. Zobtenberg – dokładne tł. Góra Sobótka) – najwyższy szczyt Masywu Ślęży i całego Przedgórza Sudeckiego, wznoszący się na wysokość 718 m n.p.m. Mimo niewielkiej wysokości bezwzględnej, masyw ma imponujący wygląd ze względu na znaczną wysokość względną (ponad 500 m). Ślęża należy do Korony Gór Polski, Korony Sudetów Polskich i Korony Sudetów.
  Pawilon gospodarzy – Niemiec
  Szklana kula Tomasza Urbanowicza z EXPO 2000 w Parlamencie Europejskim w Strasburgu(ang.)

  Expo 2000wystawa światowa, która odbyła się w 2000 roku w Hanowerze w Niemczech.

  Głównym tematem Expo 2000 był „Człowiek-Przyroda-Technika”. Założeniem wystawy było pokazanie możliwości osiągnięcia równowagi między rozwojem techniki, życiem człowieka i naturą.

  Pawilon Polski[ | edytuj kod]

  Polska brała udział w tej wystawie tak jak przedstawiciele 155 państw świata. Wystrój polskiego pawilonu składał się ze scenografii opartej na polskiej tradycji XIX-wiecznych drewnianych dworków i miasteczek. Jako formę kontaktu ze zwiedzającymi przedstawiona na ekspozycji była Wirtualna Klara – animacja komputerowa postaci współczesnej dziewczyny. Powodzeniem cieszyły się także prezentacje regionalne. Każdy z regionów przedstawiał przez 5 dni swój własny program. Polska ekspozycja była ozdobiona maskotką, którą był bocian- przebój całej wystawy. Pawilon polski był jedynym, w którym dzieci otrzymywały maskotki bezpłatnie.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Dolnośląską prezentację przygotował zespół pod przewodnictwem Grzegorza Romana we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Stowarzyszeniem Architektów Polskich oraz Związku Polskich Artystów Plastyków (Oddziały Wrocław). W ramach ekspozycji wybrani artyści z regionu przygotowali rzeźby ślężańskiego misia – niedźwiedzia stojącego od około 3 tysięcy lat blisko Wrocławia na szczycie góry Ślęży. Każdy z artystów przygotował rzeźbę we własnej technice. Tomasz Urbanowicz był autorem szklanego misia, który obecnie zdobi siedzibę Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, a jego szklana kula, która na wystawie reprezentowała górę Ślężę, jest obecnie rzeźbą centralną w agorze budynku Parlamentu Europejskiego(ang.) w Strasburgu.

  Hanower (niem. Hannover) – miasto w Niemczech, stolica kraju związkowego Dolna Saksonia (niem. Niedersachsen) oraz związku komunalnego Region Hanower. Leży nad rzeką Leine. Rozwinięty przemysł środków transportu (samochody, lokomotywy, wagony), elektrotechniczny (zakłady Telefunken), chemiczny, włókienniczy, gumowy Continental AG i spożywczy (czekolada). Siedziba Stowarzyszenia Krajowego (Landesverbände) Technisches Hilfswerk obejmującego swym zasięgiem landy Dolna Saksonia oraz Brema.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Mirosław Durczak, W Hanowerze, Dolny Śląsk na EXPO 2000, [w:] Mirosław Durczak (red.), Region Dolny Śląsk nr 8/2000, Wydanie Milenijne, Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, „Region Dolny Śląsk” (8/2000), Wrocław: Stowarzyszenie na Recz Promocji Dolnego Śląska, 31 grudnia 2000, s. 27–29, ISSN 1506-29-29 [dostęp 2020-03-31] (pol.).???
  2. Jan Harasimowicz, Włodzimierz Suleja, Encyklopedia Wrocławia, Magdalena Fortuniak, Janina Gerard-Gierut, Anna Wawryszuk (red.), wyd. III poprawione i uzupełnione, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie Sp. z o.o., 2006, s. 934, ISBN 978-7384-561-9.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) – stowarzyszenie zawodowe zrzeszające polskich architektów z siedzibą w Warszawie.
  Warto wiedzieć że... beta

  Wystawy światowe – nazwa zwyczajowo nadawana cyklicznym ekspozycjom prezentującym dorobek kulturalny, naukowy i techniczny krajów i narodów świata. Ciałem zajmującym się organizacją wystaw jest Międzynarodowe Biuro Wystaw Światowych (Bureau International des Expositions), powstałe w 1928 w wyniku umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez większość państw Ligi Narodów.
  Tomasz Urbanowicz (ur. 14 kwietnia 1959 we Wrocławiu) - polski architekt, artysta tworzący szklane kompozycje architektoniczne.
  SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.
  Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.986 sek.